Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.
Terug aan het werk: een VBO-dossier over de exitstrategie voor bedrijfsleiders
Door Degroof Petercam - Marketing & Communication Specialist
Iedereen beseft vandaag dat de exit uit de lockdown geleidelijk en op zijn zachtst gezegd complex zal zijn om te beheren. Bovendien weten we sinds vrijdag 24 april dat die exitstrategie verschillende fasen zal tellen. Dit dossier van het VBO (Verbond van Ondernemingen) geeft alvast een aantal antwoorden op de vele vragen die bedrijven kunnen hebben.
Een faire en heldere aanpak van elke werksituatie
Bedrijven zullen na de lockdown voorzichtig te werk moeten gaan. Bepaalde managers en medewerkers kunnen waarschijnlijk blijven telewerken terwijl anderen weer aan de slag moeten op bouwwerven, in winkels, in fabrieken of aan recepties. Bedrijfsleiders en/of HR-managers zullen er dus voor moeten zorgen dat die verschillende omstandigheden goed worden gemanaged en ook duidelijk worden gemotiveerd om te voorkomen dat er later na-ijver en irritatie ontstaat. Maar dat is lang niet alles: het succes van de exitstrategie zal ook in grote mate afhangen van de goede verstandhouding tussen vakbonden en bedrijven. En dit om de eenvoudige reden dat de werknemers gerustgesteld zullen moeten worden en dat er veel vragen zullen worden gesteld die antwoorden vereisen in consensus met die werknemers of hun vertegenwoordigers.
Een hele hoop praktische vragen
Kan ik om de terugkeer van mijn personeel beter te managen hun werkplanning aanpassen? Kan ik het opnemen van vakantiedagen of recuperatiedagen opleggen? Moet ik het telewerken aanhouden? Kan ik bonussen toekennen? Wat gebeurt er als een werknemer weigert te komen werken? Mag ik de temperatuur van mijn werknemers opnemen? Hoe dikwijls moet ik deurklinken laten ontsmetten? Dat zijn nog maar enkele van de vele praktische vragen die ongetwijfeld zullen rijzen …
Kort samengevat:
De terugkeer naar het werk zal goed voorbereid moeten worden en op veel wederzijds vertrouwen tussen bedrijfsleiders en werknemers (of vakbonden) moeten steunen. Bedrijfsleiders zullen alles in het werk moeten stellen om de gezondheid van hun werknemers en hun klanten te verzekeren, terwijl werknemers zullen moeten aanvaarden dat het onmogelijk is om echt alle risico’s tot nul te herleiden. Het lezen van dit VBO-dossier kan waarschijnlijk al veel van uw vragen beantwoorden. Veel succes alvast.
Deel het artikel
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel
Cookie policyEen cookie is een kleine verzameling van gegevens die door een website wordt verstuurd naar een webbrowser en die lokaal wordt opgeslagen op de computer of het elektronisch apparaat van de bezoeker waarop de browser werkt van onze website. Meer informatie over de cookies die worden gebruikt op onze website vindt u in ons Cookiebeleid en in ons Privacycharter.

U kunt uw voorkeuren te allen tijde wijzigen.
Voorkeuren voor cookies
Ik ga akkoord