Privacy charter

De verantwoordelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de website is Bank Degroof Petercam, met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Nijverheidsstraat 44. Voor privacyaangelegenheden kunt u ons bereiken via e-mail op dataprivacy@degroofpetercam.com.
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel