Filter op categorie
Economie
Entrepreneurship
Wealth management
navigation logo
Onze experts informeren u over de recente evoluties van de markten.

Brexit update: voorakkoord neemt politieke onzekerheid niet weg

Door Hans Bevers - Chief Economist
Terwijl de Britse regering gisteren nog instemde met het technische voorakkoord tussen de EU en Groot-Brittannië, kondigden vandaag maar liefst vijf ministers hun ontslag aan. Het Britse parlement moet in december nog over het plan stemmen. Een stemming waarvan iedereen beseft dat ze niet makkelijk zal worden. Maar de recente ontwikkelingen doen de onzekerheid over een ordentelijke afwikkeling van de brexit-boedelscheiding nog toenemen.

Theresa May onder vuur

Het Britse parlement zal zich nu over de tekst buigen. Maar alvorens er kan gestemd worden, moeten het VK en de EU de scheidingsovereenkomst officieel afronden. Dit zou gebeuren op de Europese Top die gepland is voor 25 november. Intussen ligt de Britse premier Theresa May onder vuur. Kan zij de rangen verder gesloten houden en haar eigen positie vrijwaren? Zelfs als ze hier in slaagt, zal de stemming over de brexit in het Britse Lagerhuis volgende maand geen sinecure zijn. 

Brexit geen ‘done deal’

Het hier en daar geopperde optimisme van gisteren lijkt dus enigszins voorbarig:  het scheidingsakkoord is verre van een ‘done deal’. En dat is problematisch. Want als er geen akkoord komt over de brexit, dan zullen het VK en Europa inzake handel terugvallen op de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie. Die afspraken en regels zijn minder gunstig voor de beide partijen. De economische schade aan beide kanten van het Kanaal kan in dat geval aardig oplopen.
Als het ontwerpakkoord over de brexit door het Britse parlement zou worden onderschreven en er een 'sterke gekwalificeerde meerderheid' wordt gevonden aan de zijde van de EU, wat neerkomt op minstens twintig lidstaten die ermee instemmen en die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen, dan wordt de overgangsregeling van kracht. De Britten blijven dan tot eind 2020 deel uitmaken van de interne markt en de douane-unie. In die periode kan dan een toekomstige handelsrelatie worden uitgewerkt.
Deel het artikel
Meer over:
Nijverheidsstraat 44 - 1040 Brussel België
Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel

Volg ons

Gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de Nationale Bank van België BTW BE 0403 212 172 RPR Brussel