vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Terugblik 2015 – Vooruitzichten 2016 (II)

Responsible Investment Strategist

Verschillende factoren laten ons denken dat de vier sleutelthema's van 2015 ook 2016 zullen domineren. Eén van die thema's: groene obligaties en energietransitie.

Groene obligaties en energietransitie

In het jaar 2015 werd een nieuw recordbedrag aan groene obligaties uitgegeven: meer dan 42 miljard dollar per eind november, met name in het kader van de energietransitie. De markt is vandaag goed voor meer dan 100 miljard dollar en is gediversifieerd over verschillende sectoren. Hoewel multilaterale banken en supranationale instellingen nog steeds sterk vertegenwoordigd zijn, is de bedrijfswereld voortaan de grootste producent van CO2, goed voor bijna 45 % van de uitstoot in 2015.

Universum van groene obligaties per sector, rating en uitgegeven bedragen per 27/11/2015

 Inzake diversificatie blijven Europa en de Verenigde Staten de belangrijkste emittenten van groene obligaties, maar hun aandeel neemt af door de opkomst van andere landen en munten.  Azië zou de komende jaren een belangrijke emittent moeten zijn, met name dan India en China, die geconfronteerd worden met een onhoudbare vervuiling.

Geografische opsplitsing van groene obligaties per land en munt – 27/11/2015

Dezelfde diversificatie zien we op het gebied van de ratings: hoewel de hoogste kwaliteit het leeuwendeel uitmaakt van de emissies, is er een diversificatie over alle ratings. Die trend naar meer diversificatie zal zich doorzetten in 2016 en de jaren daarna.

Opsplitsing per S&P-rating en investering – 27/11/2015

Aan de vraagzijde hebben verschillende beleggers zich geëngageerd om aanzienlijke bedragen te investeren in deze markt.

Het samenwerkingsverband van institutionele beleggers rond klimaatverandering (IIGCC) brengt vandaag bijna 110 beleggers samen, die een bedrag vertegenwoordigen van meer dan € 11 biljoen activa. Hun doelstelling bestaat erin om de publieke opinie, beleggers en adviseurs bewust te maken van de risico’s en opportuniteiten die verbonden zijn aan de klimaatverandering.

Meer dan zestig institutionele beleggers hebben zich geëngageerd om de CO2-voetafdruk van hun portefeuille te meten en te publiceren via de ondertekening van de Montreal Climate Pledge. Om hun CO2-voetafdruk te verminderen, is het erg waarschijnlijk dat ze de komende jaren hun investeringen in groene obligaties nog verder zullen optrekken.

De voortdurende toename van het aantal ondertekenaars van de Principes voor Verantwoord Beleggen, gesponsord door de Verenigde Naties, gekoppeld aan de groeiende vraag naar beter meetbare impact, zorgt eveneens voor een stevige vraag naar dit type beleggingen.

Gesteund door de principes van de groene obligaties wordt de sector ook steeds geloofwaardiger, met name dankzij een rapportage en een opvolging van de engagementen die steeds professioneler wordt. Die initiatieven ondersteunen de sector en geven hem de komende jaren een impuls, aangezien de investeringen in koolstofarme infrastructuur gigantisch zijn, vooral in opkomende landen zoals China en India, die alleen al goed zijn voor het equivalent van respectievelijk $ 450 miljard per jaar en $ 165 miljard om ervoor te zorgen dat ze tegen 2030 hun klimaatdoelstellingen halen.

Schatting van de wereldwijde investeringsbehoeften 2015-2060

Hoewel de publieke instellingen historisch gezien de hofleveranciers van fondsen zijn geweest, zal het kapitaal in de toekomst afkomstig zijn van private spelers, aangezien de overheden aan handen en voeten gevonden zijn aan begrotingsbeperkingen, en de banken te kampen hebben met steeds striktere balansverplichtingen. Er zullen andere bronnen nodig zijn voor de bijkomende investering. Dat is een goede zaak voor de diversificatie van de markt.

BoAML schat dat de bijkomende emissies in 2016 goed zullen zijn voor $ 50 tot 60 miljard, wat in lijn ligt met het voorgaande jaar, vooral als gevolg van de extreem lage rentevoeten en de kwantitatieve versoepeling van de centrale banken. In een optimistischer scenario zouden de nieuwe emissies kunnen uitkomen op $ 80 tot 90 miljard, en in het slechtste geval op minder dan $ 45 miljard.

Mail