vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

De inspanningen van Frankrijk volstaan niet om bij de top te blijven

Responsible Investment Strategist

In het laatste halfjaarlijkse duurzaamheidsklassement voor de 34 OESO-lidstaten dat door Degroof Petercam opgesteld is, scoort Frankrijk lager dan het OESO-gemiddelde. In dit derde en laatste deel over deze rangschikking, gaan we op zoek naar de redenen waarom dit niet echt een verrassing is.

Frankrijk scoort lager dan het OESO-gemiddelde op steeds meer indicatoren. Ondanks de verbeteringen, met name op het vlak van hernieuwbare energie, werkloosheid, de afhankelijkheids-ratio van ouderen of het aantal inwoners met een hoger diploma, verliest Frankrijk op één jaar tijd vier punten en zes plaatsen. “Dat is niet echt een verrassing”, zegt Ophélie Mortier, coördinatrice voor verantwoorde beleggingen en verantwoordelijk voor het klassement. “We zien al enkele semesters dat Frankrijk stelselmatig achteruitgaat, op alle vijf duurzaamheidspijlers.”

  • Frankrijk heeft af te rekenen met belangrijke uitdagingen, met name op het vlak van immigratie terwijl het land vandaag bijna zes gepensioneerden telt voor slechts tien actieve mensen. Hoewel de werkloosheidsgraad daalt, is de jongeren- en langdurige werkloosheid een economische en sociale realiteit.
  • Ten slotte, terwijl de klimaattop COP21 zal plaatsvinden in Parijs, kan Frankrijk zich op milieuvlak niet onderscheiden van zijn buurlanden. Hoewel de gebruiksgraad van hernieuwbare energie in de lift zit, blijft ze onder de drempel van 5 % van de geproduceerde energie. De luchtkwaliteit, opgetekend volgens het fijn stof in de lucht en de overlijdens als gevolg van externe vervuiling, ligt beduidend onder het gemiddelde.

Het duurzaamheidsklassement is gebaseerd op een zogenaamde best-in-class-benadering, en analyseert de score van een bepaald land in verhouding tot de andere landen voor hetzelfde criterium. Daarom moet de achteruitgang van Frankrijk relatief worden bekeken in vergelijking met de andere lidstaten; ze wordt verklaard door bepaalde verslechteringen maar ook door verbeteringen, die ontoereikend blijven in vergelijking met degene die andere landen hebben opgetekend.

Ontdek het volledige duurzaamheidsklassement 2015.

 

Mail