vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

België: betere milieuscore, maar nog steeds enkele uitdagingen

Responsible Investment Strategist

Degroof Petercam heeft zijn halfjaarlijkse duurzaamheidsklassement voor de 34 lidstaten van de OESO gepubliceerd. Dat klassement analyseert de duurzaamheid van de landen op basis van vijf criteria (‘transparantie en democratische waarden’, ‘milieu’, ‘onderwijs’, ‘bevolking, gezondheidszorg en welvaartverdeling’ en ‘economie’). In dit eerste artikel van drie, zoomen we in op de positie van België in het duurzaamheidsklassement. Ondanks de positieve evolutie, vooral op milieugebied, zijn er toch enkele uitdagingen.

België stijgt in het duurzaamheidsklassement, met name op milieuvlak. In het kader van de klimaattop COP21 is het goed om te benadrukken dat de CO2-uitstoot en de elektriciteitsproductie op basis van steenkool terugvallen, terwijl het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking stijgt. Dat neemt niet weg dat de luchtkwaliteit niet evenredig verbetert, met een score die onder het gemiddelde van de OESO ligt.

  • Terwijl de Europese grenzen geconfronteerd worden met een toestroom van immigranten en Europa zijn integratiebeleid herziet, blijft België een slechte leerling op dat vlak, aangezien de tewerkstellingsgraad van immigranten lager ligt dan het gemiddelde van de OESO.
  • In het licht van de vergrijzing, van de problematische afhankelijkheid van ouderen en de zwakke geboortecijfers, zou immigratie niet als een bedreiging maar als een groeimotor moeten worden beschouwd. Door te investeren in de opleiding van immigranten kan België zijn actieve bevolking en afzetmarkt doen aangroeien met een bevolking die beschikt over koopkracht. Het is interessant om te zien dat twee derde van de immigranten in de Verenigde Staten en Canada een hoger diploma heeft. Dat is bijna het dubbele van de cijfers in Europa.

Ontdek het volledige duurzaamheidsklassement 2015.

Mail