zondag 31/05/2020

Top Header

Talen

Klimaatopportuniteiten op de obligatiemarkt

Responsible Investment Competence Center

De klimaatverandering is momenteel niet meer weg te denken uit de actualiteit. Onze huidige samenleving zal sterk moeten veranderen om de gevolgen van de klimaatopwarming zoveel mogelijk te beperken. Maar dat creëert meteen ook kansen voor ondernemingen die hier verstandig op inspelen en risico’s voor bedrijven in vervuilende sectoren die klimaatgewijs achterop hinken.

Een klimaatbewuste obligatieportefeuille? Beleg in groene obligaties.

Groene obligaties hebben dezelfde karakteristieken als gewone obligaties, maar de inkomsten ervan gaan uitsluitend naar de financiering van groene projecten. Voorbeelden: infrastructuur voor hernieuwbare energie, groene gebouwen, efficiëntere bedrijfsprocessen, groene mobiliteit en afval- en waterbeheer. Grote voordeel is de transparantie over het gebruik van de inkomsten.

In principe is de emittent vrij om die obligatie een groen label mee te geven aangezien er nog geen verplichte marktstandaard bestaat. Maar dat zorgt voor een greenwashing-risico, dus is het aangeraden om enkele zaken nader onder de loep te nemen.

Een goed begin zijn de Green Bond Principles (GBP) van de International Capital Markets Association (ICMA). Een emittent die deze best practices respecteert, moet kunnen aantonen dat de gefinancierde projecten een positieve groene bijdrage kunnen leveren, dat hij over de nodige processen en controlemechanismen beschikt om die te selecteren, dat de gelden niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat hij jaarlijks transparant zal rapporteren over de effectief gerealiseerde activiteiten.

Naast de legitimiteit van de gefinancierde projecten kunnen we opmerken dat de markt van groene obligaties nog altijd zeer klein is. Ondanks de sterke groei van de laatste jaren vertegenwoordigen groene obligaties nog geen procent van de totale obligatiemarkt. Om de omschakeling naar een duurzame wereld te maken, volstaan groene obligaties dus niet.

Het universum van groene obligaties beschikt bovendien over afwijkende en onzekere karakteristieken in vergelijking met klassieke obligatiemarkten. Zo blijft de diversificatie beperkt en zijn er significante verschillen in de sectorverdeling (bijvoorbeeld de dominantie van de nutsbedrijven) en het duration- en risicoprofiel. Door het beperkt aantal emittenten is er ook weinig ruimte voor een actief beleggingsbeleid.

Ook beleggen in klimaatgerichte bedrijven en overheden is zinvol.

Naast groene obligaties kan u ook beleggen in de klassieke obligaties van bedrijven die de risico’s en de opportuniteiten van de klimaatverandering reeds proactief integreren in hun bedrijfsstrategie.

Ze halen een belangrijk percentage van hun omzet uit groene producten of diensten zoals recyclage, oplossingen voor een verbeterde energie-efficiëntie of milieuvriendelijke alternatieven voor chemicaliën. Ze reiken met andere woorden klimaatoplossingen aan en mogen een sterke groei verwachten.

Bovendien zijn er ook bedrijven en overheden die optimaal omspringen met de aanwezige risico’s en inspanningen leveren om hun uitstoot drastisch terug te dringen. Deze bedrijven maken deel uit van sectoren die typisch een hogere klimaatimpact hebben maar die nog steeds nodig zullen zijn in de economie van morgen. Voorbeelden zijn nutsbedrijven met een leidinggevende positie op het vlak van hernieuwbare energie, of bedrijven in de constructiesector die al over een significante portefeuille aan oplossingen voor energie-efficiënte gebouwen beschikken en de impact van hun zwaardere bouwmaterialen op een effectieve manier weten te beperken. Aangezien deze bedrijven en landen hun business model en beleid reeds op punt stellen ten opzichte van hun toekomstige uitdagingen kan er verwacht worden dat zij op de langere termijn hun concurrentiële positie beter zullen kunnen garanderen.

Besluit: beleg in de beste klimaatbewuste combinatie

Door beleggingen in groene obligaties te combineren met klassieke obligaties van bedrijven en overheden die al in belangrijke mate rekening houden met de klimaatproblematiek kunt u een beleggingsportefeuille opbouwen die het klimaatthema maximaal integreert en tegelijkertijd over vergelijkbare eigenschappen beschikt - bijvoorbeeld op het vlak van sectordiversificatie, risico en rendement - als een klassieke obligatieportefeuille.

Mail