dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Nieuw platform voor duurzame financiering

Responsible Investment Strategist

De Europese Unie beschikt nu over een nieuw internationaal platform voor duurzame financiering (IPFS: International Platform on Sustainable Finance). Dat maakte ze bekend op 18 oktober tijdens de jaarlijkse vergadering van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank in Washington op 18 oktober. Eigenlijk gaat het om een forum dat drie doelstellingen heeft.

Drie doelstellingen

De globalisering en de omvang van de uitdagingen op milieuvlak vereisen meer internationale samenwerking. Het platform heeft daarom drie doelstellingen:

1. De uitwisseling en het delen van informatie om de beste praktijken in de duurzame milieufinanciering te promoten.
2. De verschillende initiatieven vergelijken, en de struikelblokken en kansen identificeren voor  duurzame milieufinanciering op grote, internationale schaal.
3. Oog hebben voor de nationale en regionale context, de internationale coördinatie verbeteren op het gebied van duurzame internationale financiering of zelfs de initiatieven en benaderingen van de leden die dat wensen, op elkaar afstemmen.

Internationale aanpak

Ook dit keert neemt de EU het voortouw, en zij is niet de enige. Argentinië, Canada, Chili, China, India, Kenia en Marokko hebben zich aangesloten bij het initiatief. We moeten echter toegeven dat sommige landen schitteren door afwezigheid. Maar laten we optimistisch blijven: het initiatief is recent; het is een kwestie van tijd vooraleer de andere landen zich ook aansluiten. Bovendien zijn er talrijke waarnemers op het vlak van investeringen: met name de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank, de OESO en de Verenigde Naties.

Betrokkenheid privésector

We kunnen het niet voldoende benadrukken: de privésector is cruciaal om de omslag naar een lagekoolstofeconomie te financieren. We spreken hier namelijk over biljoenen euro’s. De lanceringsvideo van het initiatief is dan ook glashelder: de nadruk ligt op de groene economie en op klimaatverandering. De prioriteit is om de investeringen in vervuilende activiteiten terug te schroeven en meer te gaan investeren in groene activiteiten.

Uitwisselingsplatform bij gebrek aan een Europese taxonomie?

Het platform is dus wel degelijk een forum dat de uitwisselingen vergemakkelijkt, en de inspanningen op het vlak van duurzame milieufinanciering  coördineert. Het is dus vooral gericht op maatregelen voor de financiële markten, zoals taxonomieën, normen en labels. De focus ligt duidelijk op de klimaatkwestie en op groene investeringen.
Het project is dus volledig afgestemd op de belangrijkste doelstelling van de recente klimaattaxonomie van de EU die investeerders en bedrijven in staat stelt om sectoren te identificeren die milieuvoordelen opleveren.

Conclusie

Het internationale samenwerkingsverband dient er hoogstwaarschijnlijk voor te zorgen dat de nationale belangen nog altijd aan bod komen aan de onderhandelingstafel als er over harmonisering gesproken wordt. Kan het ervoor zorgen dat de taxonomie er in de toekomst gemakkelijker en zelfs sneller komt? Die vraag blijft open.

 

Mail