dinsdag 07/04/2020

Top Header

Talen

Vooruitzichten 2018: Belastingontwijking (IV)

Responsible Investment Strategist

Zakelijke ethiek domineerde de voorbije 2 jaar verschillende debatten en controverses. De regelgevende ontwikkelingen op Europees en internationaal niveau, zoals de Anti-Tax Avoidance Directive ATAD en het Base Erosion and Profit Shifting Action Plan (BEPS) blijven eveneens het debat rond verantwoorde fiscaliteit aanwakkeren. Die twee initiatieven hebben geleid tot de toepassing van een hele reeks maatregelen, enerzijds om de dubbele niet-belasting te vermijden, anderzijds om transparantie te bevorderen om de belastingontwijking te beperken.

Alle bedrijfsniveaus zijn betrokken bij de activiteiten van de businessmodellen, cashactiviteiten voor het risicobeheer en hefboomstructuren binnen de onderneming, zoals holdings of intra-company-leningen in landen met een gunstigere fiscaliteit. Bijgevolg moeten bedrijven zich voorbereiden op de nieuwe rapportagevereisten (met name de rapportage per land), de huidige fiscale posities herbekijken en de strategie bijsturen in functie van het nieuwe kader en een duidelijke communicatie hierover voorbereiden.

De recente uitlatingen van Facebook, dat erkent dat het advertentie-inkomsten genereert in 25 landen in plaats van zijn gecentraliseerd model met maatschappelijke zetel in Ierland toe te passen, tonen aan dat de attitude van multinationals geleidelijk wijzigt, onder druk van de burgermaatschappij. Multinationals worden aangespoord om fiscaal transparanter te worden en een lokale verkoopstructuur toe te passen, in plaats van de inkomsten te kanaliseren naar fiscaal aantrekkelijkere landen. Dat is de doelstelling van de rapportage per land.

De Europese Commissie houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, en zal hierover in maart enkele voorstellen publiceren, met name voor multinationals die actief zijn in de digitale sfeer, zoals Google, Amazon en Facebook. Op 13 december 2017 hebben de Europese Parlementsleden eveneens verschillende aanbevelingen aangenomen om ervoor te zorgen dat de Europese Unie en de lidstaten hun wetgeving rond de strijd tegen belastingontwijking en het witwassen van geld aanscherpen.

Alle landen ter wereld hebben af te rekenen met begrotingsbeperkingen en het fiscale herstelbeleid is een belangrijke hefboom om meer inkomsten te genereren. Hierdoor komen de multinationals van alle kanten onder druk te staan en wordt hun winstgevendheid sterk op de proef gesteld.

Mail