zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Vooruitzichten 2018: Het eldorado van de groene obligaties (III)

Responsible Investment Strategist

Klimaatverandering heeft de jongste jaren onmiskenbaar een invloed uitgeoefend op ESG-thema's. Ook in de toekomst zal deze trend zich voortzetten. Groene obligatie-uitgiftes zijn hiermee nauw verbonden en blijven erg populair. Dat bewijzen de verschillende overheden zoals Frankrijk en Polen, die in 2017 groene obligaties hebben uitgegeven. Zelfs de Belgische overheid volgde aan het einde van het jaar.

Nu groene obligaties ongeveer tien jaar bestaan, is het een goed moment om de balans op te maken van hun markt. Net zoals verantwoorde beleggingen hebben groene obligaties, die voordien een nichesegment waren, voor een echte revolutie gezorgd op de obligatiemarkten. Hoewel de omvang van deze markt (bijna 315,4 miljard USD eind 2017) nog beperkt is ten opzichte van de wereldwijde obligatiemarkt, neemt het aantal groene obligatiefondsen toe. Dat toont aan dat – vooral institutionele  – beleggers er erg tuk op zijn.

Groene obligaties moeten voldoen aan een aantal criteria: enerzijds de selectiecriteria van de projecten die worden gefinancierd door de uitgifte, en anderzijds het progressierapport over de projecten die werden gefinancierd door de uitgifte. De Principes voor Groene Obligaties, die in 2014 werden aangenomen, hebben als doelstelling om een volledig en duidelijk kader te creëren voor groene obligaties en hebben bijgedragen tot het succes ervan. Bovendien zou de High-Level Expert Group on Sustainable Finance, die werd opgericht om de Europese Commissie bij te staan rond duurzame financiën, eveneens een referentiekader moeten creëren voor duurzame uitgiftes.

Op 31 oktober 2017 was de totale uitgifteactiviteit sinds het jaarbegin goed voor meer dan 100 miljard USD, een cijfer dat licht hoger is dan de 93 miljard die in 2016 werd bereikt. Het gaat om het vijfde opeenvolgende recordjaar inzake uitgiftes. De schattingen variëren tussen 110 en 135 miljard EUR aan uitgiftes voor 2018 . Terwijl de markt lange tijd werd gedomineerd door de Wereldbank, die bijna de enige emittent was op deze markt, is ze sinds 2013 diverser geworden op het vlak van private emittenten, sectoren en looptijden.
 


Overheden vertonen eveneens steeds meer interesse in dit type uitgiftes. Polen was het eerste land dat een groene overheidsobligatie uitgaf, en werd al gauw gevolgd door Frankrijk, dat een groot succes kende met zijn 22-jarige obligatie, waarop in totaal voor 7 miljard EUR werd ingetekend. Ten slotte heeft Fiji, dankzij zijn voorzitterschap van de recente editie van de COP 23, eveneens een groene obligatie uitgegeven ter waarde van bijna 50 miljard USD. Zo is dit het eerste opkomende land dat een dergelijke obligatie heeft uitgegeven. Door rekening te houden met de noodzaak om zich aan te passen aan de klimaatverandering en het fenomeen terug te dringen, zou de markt voor groene obligaties snel moeten groeien.

 

Verzekeringsmaatschappijen en andere institutionele langetermijnbeleggers zijn erg tuk op groene obligaties, omdat hun beleggingsprofiel hen massaal in de richting van vastrentende beleggingen duwt om hun betalingsverplichtingen af te dekken. Impactbeleggen maakt doorgaans deel uit van hun verantwoorde-beleggingsstrategie. Bovendien zorgt de regelgeving, met name artikel 173 van de Franse wet op de energietransitie voor groene groei, ervoor dat asset holders zich steeds meer op deze beleggingen gaan richten. Op die manier kunnen ze aantonen dat ze een duidelijke bijdrage leveren aan een lagekoolstofeconomie. Ten slotte zal het enthousiasme voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen eveneens de markt voor groene obligaties ondersteunen. Ook de volgende jaren zal die naar verwachting fors groeien.

Volgende week: Belastingontwijking.

---------------------

1. Bank of America Merrill Lynch.

Mail