maandag 25/05/2020

Top Header

Talen

Vooruitzichten 2018 : ESG regelgeving (II)

Responsible Investment Strategist

'Comply or explain': dat het is principe dat steeds meer ingang vindt in de regelgeving, vooral in Europa. De regelgeving voor ondernemingen en beleggers wordt immers steeds strenger op het vlak van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en haar verschillende stakeholders.

Bedrijven moeten voortaan immers rapporteren over hun ecologische, maatschappelijke en governanceprestaties. Richtlijn 2014/95/EU regelt immers de publicatie van zogenaamde niet-financiële cijfers van grote ondernemingen, die deze vanaf 2018 in hun jaarverslag moeten opnemen.

Het is echter jammer dat de Europese Commissie het heeft over niet-financiële cijfers, en deze terminologie dus nog niet heeft afgestemd op het taalgebruik in de markt, die het heeft over extra-financiële cijfers. Op die manier wordt de financiële en economische impact van deze ESG-gegevens erkend. Zo zullen ondernemingen met meer dan 500 werknemers hun beleid moeten publiceren met betrekking tot milieubescherming, maatschappelijke verantwoordelijkheid en de behandeling van werknemers, het naleven van mensenrechten, anti-corruptiebeleid en de diversiteit van de raad van bestuur.

Zij kunnen verwijzen naar de aanbevelingen van de OESO op dat vlak. In 2017 heeft de OESO immers aanbevelingen uitgevaardigd inzake verantwoord zakelijk gedrag voor multinationals en institutionele beleggers. Bovendien publiceerde de Commissie eveneens, in juni vorig jaar, haar gedragsregels en aanbevelingen voor ondernemingen, om hen aan te moedigen om hun resultaten op het vlak van maatschappelijk en ecologisch beleid openbaar te maken.

Institutionele beleggers worden geconfronteerd met verschillende regels ter zake. We vermelden met name de IORP II-richtlijn, die instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (pensioenfondsen en -plannen) verplicht om uit te leggen hoe zij extra-financiële criteria opnemen. Bovendien verwijst de herziening van de Richtlijn Aandeelhoudersrechten in verschillende artikels vaak naar de verplichting om rapporten te integreren en op te stellen rond het integratiebeleid voor ESG-criteria. De Europese Commissie buigt zich trouwens nog steeds over de verplichtingen van institutionele beleggers en vermogensbeheerders op het vlak van duurzaamheid. Met het oog op loyaliteit en voorzichtigheid worden institutionele beleggers en vermogensbeheerders geconfronteerd met fiduciaire verplichtingen die expliciet ecologische, maatschappelijke en governance (ESG)-factoren en duurzaamheid op lange termijn omvatten.

Volgende week : het eldorado van de groene obligaties.

Mail