zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

‘Duurzame ontwikkeling: een prioriteit voor Degroof Petercam’

Responsible Investment Strategist

De populariteit van duurzame beleggingen is de voorbije jaren flink toegenomen. De klemtoon verschuift steeds meer naar de integratie van ecologische, maatschappelijke en governancecriteria. Philippe Masset, CEO, en Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist, gaan dieper in op het sterke engagement van Degroof Petercam. Want op het vlak van duurzame ontwikkeling speelt de bank een echte voortrekkersrol.

‘We hebben een hele rit afgelegd sinds we in 2002 ons eerste duurzame fonds lanceerden. Vandaag beheren we al 2,4 miljard euro aan duurzame fondsen en mandaten,’ zegt Ophélie Mortier, bij Degroof Petercam verantwoordelijk voor verantwoord beleggen.

Ophélie Mortier stelt dat langetermijnuitdagingen zoals klimaatverandering, immigratie, democratische waarden en transparantie niet alleen belangrijke thema’s zijn, maar op een beleggingsportefeuille ook een concrete en meetbare impact hebben.

Naast haar knikt CEO Philippe Masset instemmend.

In welke mate heeft duurzaamheid een invloed op een vermogensbeheerder zoals Degroof Petercam?

Masset: ‘Zoals Ophélie al aangaf, is het een thema waarvan ons bedrijf doordrongen is. Of het nu gaat om onze interne organisatie of de relaties met onze cliënten of medewerkers, we voelen dat we een dubbele verantwoordelijkheid dragen. Enerzijds spelen we een rol in het economische hart van de samenleving, anderzijds beheren we portefeuilles voor onze cliënten. Welke invloed willen we daarin hebben? Hoe moeten we het vermogen dat ons wordt toevertrouwd beleggen op een verantwoorde en duurzame manier? Dat zijn vragen die ons elke dag bezighouden.’

Het eerste duurzaam fonds van Degroof Petercam dateert al van 2002. Hoe evalueert u het succes van maatschappelijk verantwoord beleggen sindsdien?

Mortier: ‘Het gaat snel. Tot vijf jaar geleden was het nog een nichestrategie, nu wordt het steeds meer de norm. Cijfers van Eurosif, de Europese vereniging die SRI promoot, leren dat de markt de voorbije jaren stevig is gegroeid. In 2015 bedroeg die in Europa 22.892 miljard euro, dat is ruim 40 procent meer dan in 2013.’[1] Onze activa onder beheer in duurzame fondsen en mandaten zijn de afgelopen 2,5 jaar meer dan verdrievoudigd. Ook dat geeft een idee van de groei, zowel bij institutionele als private beleggers.

‘De samenleving eist almaar meer van bedrijven dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen, en terecht. Veel vermogensbeheerders vertalen dat als de integratie van ESG (Environmental, Social and Governance). Dat betekent dat ze bij hun beleggingen rekening houden met de ecologische en maatschappelijke impact van bedrijven, alsook de kwaliteit van hun bestuur. Ook wij doen dat.’

Het helpt ook dat bedrijven meer en beter moeten rapporteren over ESG.

Mortier: ‘Absoluut. In Europa moeten vanaf volgend jaar ruim 6.000 beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 werknemers een duurzaamheidsrapport publiceren. Daarin staat veel niet-financiële informatie, zoals hun politiek rond milieuaangelegenheden, sociale zaken, mensenrechten en anticorruptie, alsook de behaalde resultaten.’

En concreet nu, hoe vertaalt uw engagement zich op groepsniveau?

Masset: Op verschillende vlakken. Dankzij onze onafhankelijkheid hebben we innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen, en hebben we een trekkersrol gespeeld inzake de duurzaamheidsanalyse van landen. In 2002 al lanceerden we ons eerste duurzame fonds. Sindsdien hebben we veel geïnvesteerd en geïnnoveerd. Degroof Petercam lanceerde ook Gingo, het allereerste platform voor collaboratieve filantropie, en speelde hierin een pioniersrol. Via onze community steunen wij projecten met een sociale impact in België. Ons filantropiedepartement begeleidt al meer dan tien jaar talrijke cliënten in de uitwerking van hun maatschappelijke projecten.

Met onze eigen stichting, Degroof Petercam Foundation willen we ondernemerschap aanmoedigen en investeren in onderwijs. Op die manier hebben we een concrete maatschappelijke impact. Dat doen we nu al meer dan tien jaar.

Last but not least zijn we als financiële instelling ook CO2-neutraal.

We zijn ervan overtuigd dat de integratie van milieu-, maatschappelijke en governancecriteria in beleggingsportefeuilles toegevoegde waarde creëert en bepaalde risico’s kan temperen. Onze Stuurgroep voor Verantwoord Beleggen, die bestaat uit 12 interne leden, buigt zich elke maand over deze vraagstukken.’

Mortier: ‘Belangrijk voor ons is ook de ondertekening van de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties, reeds in 2011. We behaalden hier de hoogste rating. Hierdoor hebben we de nodige maturiteit en ervaring kunnen opdoen om de nieuwe maatschappelijke uitdagingen beter te begrijpen en onze processen hier op af te stemmen.

En tot slot, waarom is verantwoord beleggen een must geworden?

Mortier: ‘Duurzaamheidscriteria integreren in het beheer van een obligatie- of aandelenportefeuille creëert op termijn toegevoegde waarde en verbetert de verhouding tussen rendement en risico. Duurzaamheid negeren is gevaarlijk en enggeestig. Dat zei ik een jaar geleden, en daar sta ik nog altijd achter. Een beleggingsportefeuille is blootgesteld aan risico’s die de traditionele financiële analyse alleen niet meer capteert. Klimaatverandering is slechts één voorbeeld. De demografische evoluties zorgen bovendien voor een heel nieuwe wereld. In 2050 zal de generatie van 65+ talrijker zijn dan die van de -14-jarigen, ongezien in de geschiedenis. De uitdagingen zijn niet meer dezelfde als die van tien jaar geleden, dus waarom zouden de oplossingen dat wel zijn?’ (zie tabel).

Masset: ‘Volledig mee eens. Degroof Petercam heeft resoluut gekozen voor overtuiging, dialoog en engagement om zin te geven aan zijn economische activiteit. Op dat vlak is een extern klankbord een toegevoegde waarde. Daarom komt er elk half jaar een stuurgroep van wetenschappers samen die onze duurzaamheidsanalyse van landen evalueert en indien nodig bijstuurt. Daarin zitten vier onafhankelijke experts in internationale politiek, milieu en biotechnologie en vier interne deskundigen van de groep Degroof Petercam.’

 

Grootste risico’s gemeten volgens waarschijnlijkheid

2007

  • Uitvallen van essentiële IT-structuren
  • Chronische ziektes in ontwikkelde landen
  • Schok in de olieprijs
  • Harde economische landing van China
  • Beurscrash

2017

  • Extreme weersomstandigheden
  • Grootschalige onvrijwillige migratie
  • Grote natuurrampen
  • Grootschalige terroristische aanslagen
  • Wijd verspreide gevallen van datafraude of -diefstal

Bron: World Economic Forum, 2017, The Global Risks Report 2017.[1] Eurosif, 2016, European SRI Study 2016

 

Mail