woensdag 01/04/2020

Top Header

Talen

We verbruiken steeds sneller wat onze Aarde jaarlijks kan produceren

Responsible Investment Strategist

Vanaf woensdag 2 augustus staan we bij onze planeet in het krijt. Dat betekent dat we op slechts acht maanden tijd alle natuurlijke hulpbronnen zullen hebben verbruikt die de Aarde op één jaar kan produceren.

 

De zogenaamde “Earth Overshoot Day” wordt sinds 1986 berekend. Het is de dag in het jaar vanaf wanneer de menselijke consumptie van ecologische hulpbronnen groter is dan wat onze planeet in dat jaar tijd produceert. De berekening gebeurt aan de hand van meer dan 6.000 gegevens die voor het grootste deel afkomstig zijn van de Verenigde Naties.

Steeds vroeger

Sinds de ngo Global Footprint Network in 1986 voor het eerst de berekening maakte, valt Earth Overshoot Day steeds vroeger op het jaar. We leven dus almaar meer op krediet ten opzichte van de planeet.

1986

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2017

1/11

13/10

7/10

25/9

29/8

14/8

9/8

2/8

Onze consumptiebehoefte wereldwijd is momenteel gelijk aan de hoeveelheid die 1,7 Aardes aan natuurlijke rijkdommen per jaar zouden produceren. Watertekort en woestijnvorming, bodemerosie, een afname van de biodiversiteit en steeds meer diersoorten die uitsterven: de nefaste gevolgen van dergelijke overconsumptie ondervinden we elke dag.

En per land?

Move the date

Hoewel Earth Overshoot Day sinds 2005 aan een minder snel tempo opschuift en de mensen zich er steeds meer van bewust zijn dat onze natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn, wil Global Footprint Network er met het initiatief #movethedate toe aanzetten om de datum op te schuiven. Maar om de Overshoot Day opnieuw later in het jaar te laten vallen zou het aantal inspanningen vervijfvoudigd moeten worden.

Vandaag is koolstofuitstoot verantwoordelijk voor 60% van de ecologische voetafdruk van een land. Door de totale uitstoot te halveren, zouden we maar liefst 89 dagen kunnen winnen en onze overconsumptie kunnen reduceren tot het equivalent van wat 1,2 Aardes zouden produceren. Dat is trouwens een doelstelling van het nagenoeg wereldwijd aanvaarde klimaatakkoord van Parijs van december 2015. Dat akkoord strijdt tegen de klimaatopwarming en blijft de steun genieten van tal van landen, bedrijven en partners, ondanks het feit dat de Verenigde Staten zich onlangs eruit hebben teruggetrokken.

Energie en landbouw

Energie speelt uiteraard een belangrijke rol in het terugdringen van de koolstofuitstoot. De meeste landen investeren immers massaal in hernieuwbare energie om zelfvoorzienend te worden op het gebied van energie. Zo wordt 100% van de elektriciteit in Costa Rica al geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen. En dichter bij huis hebben Portugal, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk investeringen gedaan om meer hernieuwbare energie te kunnen produceren.

De voedings- en landbouwsector draagt eveneens in belangrijke mate bij tot de ecologische voetafdruk van een land (28%). Door te kiezen voor voedingsproductieprocessen die de bodem en de natuurlijke hulpbronnen ontzien, energie-efficiënt zijn en de voedselverspilling verminderen, kan de Earth Overshoot Day ook aanzienlijk worden uitgesteld.

Belangrijke rol weggelegd voor beleggers

Terwijl bedrijven het verschil kunnen maken als ze hun productie- en consumptieprocessen op ecologische leest schoeien, is er ook voor beleggers een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen beslissen om hun centen te stoppen in bedrijven die op een bewuste en verantwoorde manier omspringen met het milieu. En die zich toeleggen op de ontwikkeling van oplossingen voor de problematiek, zoals betere technologieën voor energieopwekking of waterbehandeling. Of die zich inzetten voor een duurzamere en minder vervuilende landbouw. Door best practices en innovaties op het vlak van milieurendement te stimuleren, leveren de beleggers een wezenlijke bijdrage aan de overgang naar een koolstofarme economie en vergroten ze tegelijkertijd hun vermogen.

Mail