woensdag 01/04/2020

Top Header

Talen

Macron: zijn ambities op het vlak van milieu

Responsible Investment Strategist

Door extreemrechts de deur te wijzen tijdens de presidentsverkiezingen, heeft het Franse volk ook gekozen voor de toepassing van het Akkoord van Parijs en het verminderen van de afhankelijkheid van kernenergie, hoewel de details van het programma nog niet bekend zijn.

Hoewel het waarschijnlijk geen prioriteit was voor de Fransen toen ze hun stem uitbrachten voor Macron, hebben ze wel gekozen voor de verderzetting van de actie tegen klimaatopwarming, waarbij Frankrijk sinds het Akkoord van Parijs van december 2015 erg betrokken is. Wat milieu betreft, is de toepassing van het Akkoord van Parijs immers een prioriteit voor Macron. Hiervoor geeft hij zijn steun aan de wet inzake de energietransitie en de groene economie en een lagekoolstofeconomie, met name door het behoud van het moratorium rond de exploitatie van schaliegas en de aandacht voor hernieuwbare energie.

En kernenergie?

Hoewel Emmanuel Macron heeft bevestigd dat het gebruik van kernenergie voor 75% van elektriciteitsproductie tegen 2025 moet worden afgebouwd naar 50 %, heeft hij nog niet veel details gegeven over de mogelijkheden ter vervanging van deze controversiële energiebron, die de belangrijkste reden is voor de daling van het fossielebrandstofverbruik in het land. Frankrijk is vandaag immers nog steeds sterk afhankelijk van kernenergie en heeft verouderde kerncentrales. Als je weet dat een onshore windmolen tussen de 2 en 4 MW produceert, zouden er tegen 2025 tussen de 15.000 en 20.000 nieuwe windmolens moeten worden geplaatst om de afbouw van kernenergie te compenseren. Als Emmanuel Macron het aantal zonne- en windenergie-installaties zou verdubbelen, zou hij kernenergie met amper een derde afbouwen.

Frankrijk: energiemix -productie

Vervuiling, migratie en energietransitie

Het ontbreekt de nieuwe president echter niet aan ambities, ook niet op het vlak van milieu en ecologie. Hij wil immers de luchtkwaliteit voor de Fransen verbeteren. De meeste grote steden van het land kampen met een luchtvervuilingsniveau die een stuk boven de OMS-normen ligt. Door de laatste steenkoolcentrales te sluiten en dieselmotoren te belasten, wil de president het aantal vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtvervuiling verminderen. Bovendien wil hij ook het probleem van migratie als gevolg van klimaatverandering en de rampen die eruit voortkomen, aanpakken. Het politieke project van de president is echter ook gebaseerd op het afbouwen van de uitgaven. Dat gaat zelden gepaard met grote investeringen, zelfs in milieu. Er werd al vijftien miljard euro uitgetrokken voor de energietransitie. Aangezien het een enorme opdracht is, is dat het minimum en moeten we de reële bijdrage nog afwachten.

Koolstofprijs

Een laatste belangrijk punt van het programma van Emmanuel Macron is een koolstofprijs van 100 euro/ton koolstof tegen 2030. Dat is een straffe uitspraak van de president, aangezien de koolstofprijs helemaal niet werd besproken tijdens het Akkoord van Parijs en er geen doelstellingen over werden geformuleerd. Het is duidelijk dat een relevante koolstofprijs echt zal helpen om tot een lagekoolstofeconomie te komen. Zal de president echter in staat zijn om zijn projecten in de praktijk om te zetten, als je weet dat een prijs van 56 euro/ton koolstof (doelstelling 2020) reeds een aanzienlijke impact heeft op de Franse gezinnen en bedrijven met een stijgende elektriciteitsprijs? De schattingen - met name van research door HSBC - voorzien een stijging van 60 % van de elektriciteitsprijs voor de industrie van het land en van 20 % voor de Franse gezinnen. Je mag daarbij niet vergeten dat Frankrijk een belangrijke energie-exporteur is (bijna 10 % van zijn jaarlijkse productie). Als men niet in staat blijkt om de energieproductie na een kernuitstap te compenseren met andere en bijkomende capaciteiten, dan zal een gedeelte van de exportinkomsten onder druk komen te staan.

Grote uitdagingen

Vandaag overtreft Frankrijk zijn klimaatdoelstellingen voor 2020. De uitdaging situeert zich vooral tegen 2030. Tegen dan moet het land aantonen dat de uitstoot van broeikasgassen met 37 % is verminderd in vergelijking met 2005. De Wet op de Energietransitie moet helpen om deze doelstelling te bereiken.

Wet op de energietransitie en groene groei

  • 40 % daling van de uitstoot van broeikasgassen (niveaus van 1990) tegen 2030
  • Verbruik van fossiele energie van 30 % tegen 2030
  • Afbouw van kernenergie tot 50 % van de elektriciteitsproductie tegen 2025
  • Toename van hernieuwbare energie tot 32 % van het uiteindelijke energieverbruik en tot 40 % van de energieproductie
  • Daling met de helft van het energieverbruik tegen 2050 (vergelijkingsbasis 2012)
  • Daling van gestort afval van 50% tegen 2050
  • Koolstofprijs van 56 euro per ton tegen 2020 en 100 euro tegen 2023

De president moet echter eerst de parlementsverkiezingen veiligstellen om de steun te krijgen van de politieke partijen voor zijn hervormingen. Op het vlak van hervormingen heeft hij veel werk. Zal Emmanuel Macron zijn projecten en ambities kunnen waarmaken? Een ding is zeker: op alle vlakken zal hij zijn beloftes moeten nakomen.

Hier vindt u het volledige programma van Emmanuel Macron op het vlak van milieu (in het Frans):
https://en-marche.fr/emmanuel-macron/le-programme/environnement-et-transition-ecologique

Mail