donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

Turks referendum: onze vrees wordt bewaarheid

Responsible Investment Strategist

Je kan niet naast de resultaten kijken: mijnheer Erdogan heeft een nipte meerderheid (51,4%) van zijn volk overtuigd om 72 artikels van de Turkse grondwet aan te passen. Hij versterkt daarmee nog meer zijn centrale macht. Op deze manier kent de Turkse president zichzelf de mogelijkheid toe om zijn heerschappij met twee mandaten uit te breiden, en komt hij in het rijtje van lang regerende patriarchen van autoritaire regimes zoals Algerije, Tsjaad, Kameroen of Angola.

 

Constante afbrokkeling van burgerlijke rechten en vrijheden

De resultaten van de stembusgang worden sterk betwist, omdat ze zouden zijn gemanipuleerd en omdat er geen recht op vrije meningsuiting was. Dat bevestigt de voortdurende afbrokkeling van de rechten en burgerlijke vrijheden waarmee het Turkse volk de afgelopen jaren werd geconfronteerd. Volgens ngo’s die de situatie van nabij opvolgen, met name Freedom House, tekent het land voor de grootste achteruitgang van individuele vrijheden en politieke rechten. De democratie-index, die wordt gepubliceerd door The Economist Intelligence Unit, bevestigt eveneens de erosie van deze rechten, vooral sinds de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016.

De ngo Freedom House, die werkt met zowat honderd experts inzake democratie en mensenrechten, vergelijkt het land geografisch gezien met de West-Europese landen. In dat opzicht behoort het tot de slechtste leerlingen. Er is immers al verschillende jaren geen sprake meer van persvrijheid, en hoewel Turkije nog wordt beschouwd als ‘gedeeltelijk vrij’ op het vlak van burgerlijke vrijheden en politieke rechten, heeft het land zijn status van parlementaire democratie verloren. Het jongste klassement van de ngo heeft het land een negatieve trend toegewezen, wat duidt op zeer ernstige problemen die kunnen leiden tot een verlaging van de democratische status van het land.

Het democratische verval in Turkije is de afgelopen jaren geleidelijk gegaan. Het land tekent, na de Centraal-Afrikaanse Republiek, voor de ergste achteruitgang in de afgelopen tien jaar. Inzake vrijheden situeert het land zich tussen de Kirgizische Republiek en Madagaskar.

Een liquide en aantrekkelijke schuld

Die constante achteruitgang op het vlak van respect van democratische waarden is voor ons van essentieel belang in de beoordeling van beleggingen in Turkije. Beleggers die zich bewust zijn van het relatief hoge risico, waarderen de staatsschuld van het land vaak omwille van de liquiditeit en het rendement ervan. Ze vertegenwoordigt immers bijna 8% in de voornaamste indices van overheidsschuld in lokale munt. Om de aantrekkelijkheid ervan te beoordelen, wordt de Turkse schuld vaak vergeleken met die van Zuid-Afrika, die weliswaar weinig gemeenschappelijke kenmerken heeft met de Turkse, maar wel een gelijkaardig liquiditeits- en rendementsprofiel heeft voor een risico dat doorgaans vergelijkbaar is.

Een onvoldoende rendement in het kader van het duurzaamheidsprofiel

Turkije onderscheidt zich van Zuid-Afrika op het vlak van een reeks duurzaamheidscriteria, met name bevolking, welvaartsverdeling en gezondheidszorgen en ook voor wat betreft de voornaamste economische indicatoren. Er is immers minder maatschappelijke ongelijkheid, er is meer gezondheidspreventie, voornamelijk voor kinderen, en dat vertaalt zich met name in een lagere kindersterfte en een langere levensverwachting.

Vergelijking tussen Zuid-Afrika en Turkije – 5 duurzaamheidspijlers

In ons interne duurzaamheidsmodel voor landen staan transparantie en democratische waarden echter centraal. Op dat vlak behaalt het land een duidelijk lagere score, die tot de slechtste behoort binnen het universum van 87 opkomende landen.

Transparantie en democratische waarden

Hoewel de schuld van het land in theorie in aanmerking komt voor een belegging, aangezien het land (nog) niet wordt beschouwd als niet-vrij, zoals Rusland en China, heeft onze strategie die belegt in schuldpapier uit de groeilanden zich steeds ver gehouden van Turks schuldpapier.

De jongste ontwikkelingen bevestigen onze vrees, en het ziet er niet naar uit dat we in de nabije toekomst een belegging in Turkije zullen overwegen.

Mail