donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

Sustainability: vooruitzichten 2017

Responsible Investment Strategist

Net zoals 2016 zal 2017 opnieuw gedomineerd worden door klimaatverandering. Maar ook deugdelijk bestuur, een erg belangrijke zaak, zal in het nieuws blijven, met name ethisch zakendoen. Ten slotte blijft de generatie van de ‘millennials’ verder oprukken, en drukt ze steeds meer een stempel op consumptiegedrag.

 

Belangrijkste aandachtspunten:

  • Klimaatverandering zal onmiskenbaar een hot topic blijven in 2017. Dat geldt ook voor de thema's die ermee samenhangen, zoals de lagekoolstofeconomie en de groene emissies.
  • De opwarming van de aarde beperken tot 2 graden Celcius is een scenario van het Internationaal Energie Agentschap.
  • Dit scenario vereist enorme investeringen. Hierdoor zal de markt van de groene obligaties zowel aan de vraag- als aan de aanbodkant ondersteund blijven. De diversificatie inzake sectoren en emittenten blijft toenemen.
  • Door de gedachtegang van bepaalde ecologisten en activistische beleggers te verlaten, wordt het 2 graden Celsius erg realistisch en leidt het tot belangrijke verschuivingen in de portefeuilleconstructie.
  • Hoewel het milieu en klimaatverandering in het bijzonder de debatten blijven domineren, wordt zakelijke ethiek steeds belangrijker.
     

De sneller dan verwachte ratificering van het klimaatakkoord van Parijs toont aan dat landen en bedrijven zich internationaal meer willen inzetten. Klimaatverandering is voor de meeste van hen een prioriteit. Ze zijn overtuigd van de noodzaak om actie te ondernemen en van de morele verplichting die eruit voortvloeit en begrijpen dat een lagekostenproductie energie-efficiënter is en economische winst met zich meebrengt. Vooral China neemt het stokje over van de Verenigde Staten en de EU, die immers andere zorgen hebben omdat ze zich er goed bewust van zijn dat sociale vrede verband houdt met vervuiling. De smog die de afgelopen dagen in de hoofdstad en in het noorden van het land hangt, verlamt de transportsector en de economie, en zorgt ervoor dat steeds meer Chinezen hun toekomst in vraag stellen.

In zijn recentste wereldwijde World Energy Outlook van 2016 vernoemt het zijn 450-scenario, dat steunt op het feit dat er 50 % kans is om de doelstelling te halen van maximaal 2 graden opwarming die werd vooropgesteld in het klimaatakkoord van Parijs. Dat is een vooruitzicht dat voortaan tot de mogelijkheden behoort.

De investeringen die nodig zijn om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden, worden geschat tussen de 650 en 860 miljard USD per jaar.

Daarom zetten groene obligaties in 2016 hun opmars verder. Het was het vierde opeenvolgende jaar met een recordaantal nieuwe emissies, goed voor zo'n 93 miljard USD. Ze vertegenwoordigen het snelst groeiende financiële instrument van de volgende jaren. De omvang van de markt bereikt vandaag al bijna 170 miljard USD. De diversiteit van de sectoren en emittenten blijft verder toenemen.

In het licht van de transitie naar een lagekoolstofeconomie en het feit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen, moeten ook beleggers hun rol spelen en verantwoording afleggen over de decarbonisatie van hun portefeuille.

Decarbonisatie heeft te maken met het verlagen van de CO2-uitstoot in beleggingsportefeuilles.

Klimaatverandering wordt immers steeds meer erkend als een groot milieurisico met aanzienlijke financiële gevolgen.

Het risico is niet zozeer dat men te veel blootgesteld is aan koolstofrijke technologieën, maar dat men te weinig geïnvesteerd heeft in de energiediensten en -producten van de toekomst. Dat neemt niet weg dat de belangrijkste indices niet zijn afgestemd op het klimaatakkoord van Parijs. Men schat dat de MSCI World-index voor een derde te weinig is blootgesteld aan hernieuwbare energie dan wat nodig zou zijn om de klimaatopwarming te beperken tot 2 graden.

Naast de berekeningen over de koolstofafdruk van de portefeuilles en de verschillende reportings, zal de belegger op de eerste plaats het beheer van de risico's en kansen op een pragmatische manier moeten beheren. Door de bedrijven en de staten uit te dagen rond het reële risico van de zogenaamde ‘stranded assets’ [i]of een koolstofprijs die onvoorwaardelijk wordt vastgelegd, zal het mogelijk worden om de bedrijven te onderscheiden die competitief kunnen blijven op een kortere termijn dan sommige denken. Zakelijke ethiek kan immers mis lopen op drie belangrijke vlakken: corruptie, agressieve fiscale optimalisatie en anti-competitief gedrag.

Lees het volledige document.

 


[i] Niet-verbrandbare activa van fossiele energiereserves als gevolg van de beperking van broeikgasgassen. De opwarming van de aarde moet beperkt worden tot 2 graden Celsius ten opzichte van pre-industriële niveaus.

 

Mail