vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Duurzaamheid: Noorwegen klimt naar de top van het klassement

Responsible Investment Strategist

Sinds 2008 publiceert Bank Degroof Petercam zijn halfjaarlijks duurzaamheidsklassement voor de 35 OESO-lidstaten. Het is opnieuw een Scandinavisch land dat naar de top van het klassement klimt. Noorwegen, dat een topscore behaalt op de pijlers maatschappelijk welzijn en economie, klimt zo naar de eerste plaats, samen met de Deense en Zweedse buren.

Aangezien de economie van het land voor een groot deel afhangt van de fossiele brandstof olie, is er veel ruimte tot verbetering inzake het milieu, vooral op het vlak van de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Die is nog erg weinig vertegenwoordigd in de energiemix van het land. De energie-efficiëntie kan eveneens nog verder verbeterd worden, aangezien er veel energie verbruikt wordt in vergelijking met de economische groei.

De Verenigde Staten hinken ver achterop in vergelijking met de Noorse voortrekker, namelijk meer dan 18 punten. Op democratisch vlak moeten we het lage corruptieniveau van het land onthouden. Dat is eigen aan noordelijke landen. Ook zijn de instellingen sterk en is er veel vrijheid van pers. Op economisch vlak is het land solide en behaalt het een goede financiële gezondheid op het vlak van het tekort op de lopende rekening, de overheidsfinanciën, het privékrediet of de netto externe positie.  Ten slotte is er bijna geen maatschappelijke ongelijkheid in het land, met een rijkdom per inwoner die hoger ligt.

Vergelijking tussen de vijf duurzaamheidspijlers en vergelijking tussen het beste (Noorwegen) en het slechtste land (Mexico) en de Verenigde Staten en België

Voor meer inlichtingen over dit duurzaamheidsklassement kunt u terecht bij Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist.

Mail