donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

COP21: Europese Unie ratificeert klimaatakkoord Parijs

Responsible Investment Strategist

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben het licht op groen gezet voor de ratificering van het Akkoord van Parijs tegen de klimaatopwarming. Een onuitgegeven scenario!

De twee grootste vervuilers, China en de Verenigde Staten, ratificeerden het Akkoord van Parijs al. Daarmee zetten ze hun beloftes van de top in Parijs om in daden. Een grote stap, die niet onopgemerkt bleef. Vooral dan in de Europese Unie. De EU liep niet alleen een reputatierisico wegens haar engagement, maar riskeerde   bovendien het klimaatakkoord te moeten ratificeren als hekkensluiter. Terwijl de EU in het dossier net een voortrekkersrol speelde. Wat meteen verklaart waarom ze in naam van de 28 lidstaten (inclusief Verenigd Koninkrijk) het Europees Parlement vroeg om het akkoord via een versnelde procedure te ratificeren.

Door de goedkeuring van de versnelde procedure, die op vier oktober in Straatsburg plaatsvond, kan het Akkoord van Parijs in werking treden. En maakt de Europese Unie haar rol als pleitbezorger van het Akkoord helemaal waar. Minstens 55 leden, die bovendien minimaal  55% van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd vertegenwoordigen, moesten het Akkoord immers ratificeren. Een belangrijke horde is genomen aangezien het wereldwijde klimaatverdrag voortaan uitvoerbaar is verklaard en wettelijk afdwingbaar is.

We kunnen tevreden zijn over die historische beslissing. Ondanks de vrees die ontstond na de Brexit, is die er veel sneller gekomen dan verwacht. De landen met het grootste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen – de Verenigde Staten, China, India en nu ook de EU – zullen bijgevolg in november van volgend jaar samenkomen in Marrakech voor de 22ste top van de UNO over de klimaatverandering (COP 22).

Mail