zondag 05/04/2020

Top Header

Talen

Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties: al 10 jaar oud!

Responsible Investment Strategist

De Principes voor Verantwoord Beleggen, gesponsord door de Verenigde Naties, vieren dit jaar hun tiende verjaardag. Gezien de indrukwekkende stijging van het aantal ondertekenaars en de activa onder beheer, zijn de zes principes duidelijk een succes.

 

Verplichte rapportage

Ter herinnering, de zes principes willen best practices bevorderen om de toepassing van ESG-criteria (milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur) te stimuleren en om een duurzamer financieel systeem te promoten dat meer op de lange termijn gericht is.

Hoewel de principes niet bindend zijn maar eerder richtinggevend, zijn de ondertekenaars van de PRI sinds twee jaar verplicht om verslag uit te brengen over de toepassing van de principes binnen de organisatie. Deze verplichte rapportage was voor de PRI al een eerste succes, doordat ze er een zeker gewicht aan toekennen. Bovendien vormt de vooruitgang van de PRI op basis van deze jaarlijkse rapportage ook een manier om na te gaan of de toepassing van de principes in gunstige zin evolueert. De ondertekenaar wordt op de hoogte gebracht van de vooruitgang die werd geboekt bij de toepassing van de principes. Die wordt dan vergeleken met de andere ondertekenaars met een gelijkaardige omvang of met de partijen die in hetzelfde jaar ondertekend hebben. Er wordt ook gekeken welke verbeteringen nog gedaan kunnen worden.

Waarom ons engagement voor de PRI was een keerpunt in onze benadering en de manier waarop we nadenken over verantwoord beleggen?

De lezing van het eerste principe heeft ons aangemoedigd om een beleid rond verantwoord beleggen op te stellen dat duidelijk en formeel is. Bovendien hebben we hierdoor meer ESG-criteria opgenomen in onze financiële analyses.

Het tweede principe heeft eveneens geleid tot een meer geformaliseerd beleid als verantwoordelijke aandeelhouders en is uitgemond in de goedkeuring van ons stembeleid in 2013. Zo stemmen we vandaag bij meer dan 450 bedrijven waarvan we aandeelhouder zijn, in Europa en Noord-Amerika. In overeenstemming met ons engagement om de PRI te promoten, hebben we eveneens een geëngageerde dialoog op punt gesteld met de bedrijven in het kader van ons stembeleid, met name rond onderwerpen als de onafhankelijkheid van de raad van bestuur, transparante informatie, anti-overnamemechanismen (poison pills) of de geschiktheid van remuneratieverslagen.

Eveneens met betrekking tot dialoog en de bevordering van de PRI hebben we de kans gegrepen om andere ondertekenaars te vervoegen op een platform voor collectief engagement, met name rond het principe van corruptiepreventie en de transparantie van klinische proeven in de farmaceutische sector.

Sinds twee jaar rapporteren we over de vooruitgang die we binnen ons bedrijf boeken inzake de toepassing van de principes. Het is met trots dat we onze jaarlijkse evaluatie publiceren, want sinds twee jaar hebben we een A-rating, wat beter is dan de mediaan van de asset managers (B). We behalen eveneens een superieure score in het obligatiebeheer; onze integratie van duurzaamheidscriteria in het beheer van staatsobligaties is eveneens een punt waarmee ons huis zich onderscheidt.

Een grotere impact

Vandaag doen de PRI een beroep op hun ondertekenaars om de doelstellingen voor het komende decennium te definiëren. De eerste doelstelling bestond erin de financiële wereld bewuster te maken van het belang van ESG-doelstellingen. De volgende, getiteld “van bewustwording naar impact”, wil meer impact krijgen en tastbare resultaten neerzetten om een eerlijkere en duurzamere economische ontwikkeling te behalen. De projecten en initiatieven zullen begin 2017 worden voorgesteld op basis van de voorstellen die worden gedaan in de communicatie aan de ondertekenaars. Er werden reeds bepaalde pistes voor verbetering geïdentificeerd, zoals duidelijker gedefinieerde doelstellingen en ambities of het streven naar een grotere impact op de ‘echte wereld’. Er wordt ook nagedacht over de integratie van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties met de PRI.

Door te overleggen met de ondertekenaars van de PRI worden de actoren van de financiële wereld opnieuw bewuster gemaakt van de noodzaak om de financiële wereld duurzamer te maken en meer op de lange termijn te richten. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn!

Mail