donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

Earth Overshoot Day – steeds vroeger

Responsible Investment Strategist

Sinds afgelopen maandag (8 augustus 2016) verbruiken we meer grondstoffen dan we produceren op onze planeet. De Earth Overshoot Day is de dag in het jaar waarop we alle natuurlijke hulpbronnen die in een bepaald jaar worden geproduceerd door onze planeet hebben opgebruikt, en dat op basis van meer dan 6.000 gegevens die voornamelijk afkomstig zijn van de Verenigde Naties.

Steeds vroeger

Die dag valt steeds vroeger in het jaar. Het concept werd gelanceerd in 2006 in samenwerking met de ngo WWF en viel indertijd in de herfst, in oktober. Sindsdien is onze schuld gevoelig toegenomen. In 2015 viel deze dag nog op 13 augustus, dit jaar is hij dus weer vijf plaatsen opgeschoven. Om het hoofd te kunnen bieden aan het consumptiegedrag van de wereldbevolking zouden we de natuurlijke hulpbronnen nodig hebben die geproduceerd worden door een planeet die 1,6 x zo groot is.

Welnu, in tegenstelling tot het universum van obligatieschulden, waar herstructureringen en faillissementen mogelijk zijn (zoals in Griekenland en Argentinië), hebben we maar één planeet. Een herkansing bestaat dus niet.

De ngo die verantwoordelijk is voor de methodologie is relatief optimistisch over de positieve impact die het klimaatakkoord van Parijs van december 2015 kan hebben om deze datum verderop in het jaar te laten vallen. De CO2-uitstoot wordt immers als de verantwoordelijke beschouwd voor meer dan 60 % van de vraag naar natuurlijke hulpbronnen op onze planeet. Het historische akkoord van 157 landen om die uitstoot gevoelig terug te dringen, waarbij de maximale temperatuurstijging in vergelijking met de pre-industriële niveaus maximaal 2 °C mag bedragen, zou moeten leiden tot een daling van deze vraag en bijgevolg tot een Earth Overshoot Day die later in het jaar valt.

Het is hier duidelijk dat hoewel de consument een belangrijke rol te spelen heeft in de vraag naar natuurlijke hulpbronnen en zijn consumptiegedrag moet aanpassen, de politieke bereidwilligheid de belangrijkste factor is om de druk die onze planeet ondervindt gevoelig te verminderen.

België heeft een belangrijke schuld op zijn natuurlijk kapitaal

Als we de gevraagde consumptie van natuurlijke hulpbronnen en het aanbod ervan vergelijken, behoort België tot de top van de landen die een tekort hebben op hun biocapaciteit. Dat is een belangrijk risico voor de verslechtering van de biodiversiteit, watervoorziening en klimaatverandering.

Bron: Global Footprint Network

Global Footprint Network, een ngo die zich met dit onderwerp bezighoudt

Global Footprint Network is een ngo die zich bezighoudt met de koolstofafdruk van landen. Wij hebben reeds het genoegen gehad om in debat te treden met hun experts over de economische uitdagingen die daarmee samenhangen, met name tijdens de duurzame week in Parijs vorig jaar [cfr. Blog Petercam].

Vandaag werken we samen met de ngo aan de verbetering van de berekeningsmethodes van de koolstofafdruk voor overheidsobligaties. Beleggers eisen immers steeds meer informatie over de milieu-impact van hun portefeuilles. De koolstofafdruk van bedrijven wordt steeds vaker opgemeten, maar de oefening wordt nog complexer wanneer het gaat over beleggingen in overheidsobligaties.

We willen onze duurzaamheidsmodellen blijven verbeteren en daarom is het een eer dat we met experts en andere beleggers kunnen samenwerken rond deze onderwerpen. Op die manier kunnen we de risico’s en opportuniteiten die deze uitdagingen vandaag met zich meebrengen, beter begrijpen.

Mail