donderdag 27/02/2020

Top Header

Talen

Wat is de waarde van duurzaamheid in opkomende landen? (III)

Responsible Investment Strategist

De duurzame benadering is steeds gericht op feiten en zichtbare vooruitgang, in plaats van op engagementen van politici. Daarom bevat het model erg weinig indicatoren die betrekking hebben op verdragen of protocollen. Maar in hoeverre beïnvloedt de COP21-conferentie eigenlijk onze aanpak? Dat leest u in dit laatste deel.

 

 

 

De VN-top in Parijs werd georganiseerd in december vorig jaar is erg belangrijk voor de erkenning van het koolstofrisico als een economisch risico. Het zorgt er ook voor dat het wereldwijde engagement voor de transitie naar een lagekoolstofeconomie sterker wordt. De landen hebben vandaag dan wel hun engagement laten zien, maar ze moeten dit nog wel omzetten in daden. Op 22 april kwamen 175 partijen (174 landen en de Europese Unie) samen in New York voor de officiële opening van de ratificering van het akkoord. Hoewel de partijen het Akkoord ondertekend hebben en dus hun intentie hebben getoond om het te ratificeren, zijn er voorlopig maar 15 landen die het formeel geratificeerd hebben, en dat zijn allemaal landen die het meest zijn blootgesteld aan klimaatverandering en er het meeste onder te lijden hebben. Er is een aanzienlijk reputatierisico voor de landen die zich hebben geëngageerd om het akkoord te ratificeren. Dat zorgt ervoor dat de kans kleiner wordt dat ze het uiteindelijk niet doen. Dat neemt niet weg dat het akkoord enkel in voege treedt wanneer minimaal 55 landen die minimaal 55 % van de wereldwijde broeikasgassen vertegenwoordigen, het ratificeren.

De komende jaren zal het zaak zijn om te kijken welke aankondigingen daadwerkelijk gerealiseerd werden. Dat toont het echte engagement van een land om het koolstofprobleem ernstig te nemen. Vandaag zorgen andere indicatoren, zoals de evolutie van de koolstofuitstoot in functie van de economische activiteit, de kwetsbaarheid en de voorbereiding op klimaatverandering, er al voor dat de concrete maatregelen meer weerklank hebben dan het loutere ratificeren van een akkoord, hoe belangrijk het ook is.

Mail