vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Wat is de waarde van duurzaamheid in opkomende landen? (II)

Responsible Investment Strategist

De evolutie van bepaalde landen in de afgelopen drie jaar is eveneens interessant in het licht van een potentiële investering. Kijken we bijvoorbeeld naar Mexico, dat een belangrijke weging heeft in emerging market debt indices, of Argentinië, dat onlangs is teruggekomen op de internationale kapitaalmarkten, met opmerkelijk succes.

 

 

 

Hoewel het universum en de methodologie de afgelopen drie jaar zijn geëvolueerd, daalt Mexico meerdere plaatsen in het klassement. Er wordt wel vooruitgang geboekt op bepaalde vlakken, maar dat is niet voldoende in vergelijking met andere landen, en er is eveneens achteruitgang op andere vlakken.

De uitdagingen van Mexico zijn goed bekend, en het is op het niveau van de transparantie en democratische waarden en de bevolking dat het land het meeste werk heeft. Corruptie is een echte plaag in het land, en de positie van Mexico blijft op dat vlak alleen maar dalen. Het land staat nu al op de 60e plaats van 87 landen. Geweld en misdaad wegen fors op het vredesklimaat, wat ervoor zorgt dat het land achteraan het klassement bengelt. Dat geweld heeft ook een kostprijs: volgens de ngo Vision of Humanity kostte geweld in 2015 meer dan 2,12 biljoen Mexicaanse peso, goed voor 13 % van het bbp!

Die corruptie en dat geweld laten zich eveneens voelen op het vlak van de persvrijheid. Wat dat betreft, staat het land op de 76e plaats. De kwaliteit van de overheidsinstellingen, wat volgens academisch onderzoek van belang is om de terugbetalingscapaciteit van een land in te schatten, is eveneens erg zwak (75e plaats). Die zwakke score op het vlak van transparantie weerspiegelt een lage score op het niveau van de bevolking en welzijn, met een erg hoge ongelijkheid, een zwakke gezondheidszorg en een vruchtbaarheidsgraad die onder het gemiddelde van het universum ligt. Jammer genoeg garanderen de investeringen in onderwijs niet dat de toekomstige generaties het zullen overnemen. De uitgaven voor basisonderwijs en het engagement hiervoor blijven onder het gemiddelde van het universum.

Wanneer we ons buigen over de milieuduurzaamheid van het land, is de koolstofuitstoot te hoog ondanks de vooruitgang die er al werd geboekt. Ook blijft de preservatie van land en zeegebied onvoldoende. Die analyse zorgt er dus voor dat het tweede grootste land van de regio zakt van de 25e naar de 37e plaats. Dat zorgt ervoor dat de kloof met Brazilië nog verder toeneemt. Mexico blijft wel een belangrijk onderdeel van representatieve obligatie-indices.

Argentinië, dat een schoolvoorbeeld is van een land dat zijn staatspapier in faling zag gaan, is zeer recent teruggekeerd naar de internationale schuldmarkten met obligaties op 3, 5, 10 en 30 jaar. De emissie, die samenviel met een verhoging van de kredietwaardigheid door de drie belangrijkste ratingbureaus, kende een ongezien succes waarbij 15 miljard dollar werd opgehaald.

Eind maart sloot de Argentijnse senaat de uitvoering af van een akkoord dat in februari werd gesloten tussen de overheid en de houders van Argentijns schuldpapier, die slachtoffer waren van de helaas befaamde default in 2001 en die een haircut van 70 % hadden geweigerd tijdens de onderhandelingen in 2005 en 2010. De afsluiting van dit dossier was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat Argentinië opnieuw toegang zou krijgen tot de internationale kapitaalmarkten, na 15 jaar uitgesloten te zijn geweest.  

De verschillende stappen werden positief onthaald door beleggers en kredietbureaus, aangezien ze aangeven dat het land een betere solvabiliteit en liquiditeit heeft. Desondanks geven de duurzaamheidsanalyse en de evolutie ervan tijdens de afgelopen drie jaar niet het nodige vertrouwen om opnieuw in Argentijnse schuld te gaan beleggen. De duurzaamheid van het land evolueert immers niet in positieve zin. Integendeel, het land heeft in de afgelopen drie jaar 17 plaatsen verloren. Met betrekking tot economische duurzaamheid, bengelt het land onderaan het peloton, op ruime afstand van buurland Chili. Met uitzondering van het tekort op de lopende rekening liggen de prestaties van het land een heel eind onder het gemiddelde van het geanalyseerde universum. Het gebrek aan competitiviteit van de economie hangt nauw samen met het gebrek aan transparantie en democratische waarden. De vergaande institutionele crisis is met name het resultaat van een gebrekkig bestuur, corruptie en ethische kwesties. Dat leidt bijgevolg tot een repressief economisch beleid. Het land daalt in het klassement wat betreft corruptie, maar ook op het vlak van politieke rechten en burgerlijke vrijheden. Er is bovendien ook een sterke ongelijkheid binnen de bevolking. De gezondheidszorg en de vruchtbaarheidsgraad liggen eveneens onder het gemiddelde van het universum. De levensverwachting gaat achteruit. Daardoor ligt het land bijvoorbeeld ver achter op zijn Chileense buur.

Op het vlak van onderwijs mogen we echter hoop koesteren. Hoewel de uitgaven in dat domein laag blijven, is het merendeel van de bevolking geletterd, meer dan in Chili, en het aantal kinderen dat het basisonderwijs heeft afgemaakt ligt relatief hoog, en is opnieuw beter dan in Chili.

Mail