vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Geneva Forum : transparantie bevorderen

Responsible Investment Strategist

Vorige week donderdag vond de zevende editie van het Geneva Forum For Sustainable Investment (GFSI) plaats in Genève. Dat toont aan dat de belangstelling voor duurzaam en verantwoord beleggen ook in de grote financiële centra toeneemt. De Zwitserse financiële industrie wil zich immers als duurzaam profileren.

 

 


Dit jaar stond het forum in het teken van transparantie. Dat was met name het gevolg van de nieuwe Zwitserse wet van 2015, die van stichtingen vraagt dat hun beleggingen transparant zijn en coherent blijven.

Om te beginnen is het zeker interessant om te kijken naar de enquête die om de twee jaar door de organisatoren wordt uitgevoerd bij hun leden (meer dan 330), en voornamelijk in Franstalig Zwitserland.

Twee derde van de respondenten neemt vandaag criteria op inzake milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur (ESG). De aandelen blijven de belangrijkste activaklasse waarop ze zich richten, hoewel de criteria voortaan opgenomen worden in alle activaklassen.

De methodologie inzake verantwoord beleggen blijft maar verbeteren, maar uitsluiting, thematische benaderingen en impact investing blijven de belangrijkste.

Een andere vaststelling van de enquête is dat de grotere kloof tussen enerzijds de vraag van retailbeleggers, die meer gericht is op de ethiek van hun beleggingen, en anderzijds de vraag van institutionele beleggers, die zich naast ethiek ook richt op het beheer van risico’s op lange termijn.

Historisch gezien is de vraag van cliënten de belangrijkste stimulus geweest voor vermogensbeheerders om verantwoorde beleggingsstrategieën in hun gamma op te nemen. Vandaag zorgt het reputatierisico er ook voor dat ESG-criteria steeds meer worden geïntegreerd, en bijgevolg is 64 % van de respondenten van mening dat ze het aandeel van verantwoorde beleggingen de komende jaren zullen optrekken. Twee jaar geleden was dat nog maar 50 %.

Er bestaat unanimiteit over het feit dat de zaken steeds sneller beginnen te evolueren. En zoals een deelnemer aan het forum vertelde: verantwoorde beleggers worden niet langer beschouwd als de overjaarse hippies van de financiële industrie.

Onze spreekbeurt ging eveneens in die richting: verantwoord beleggen is aan het uitgroeien tot een echte beheerstool en laat toe om globale risico’s in kaart te brengen.

We herinneren eraan dat volgens de 900 leden en experts van het Wereld Economisch Forum de zuiver economische risico’s niet de voornaamste zijn. Als we ons richten op de cartografie van de drie belangrijkste risico’s per continent, dan nemen risico’s op sociaal, technologisch of milieugebied de bovenhand op de economische risico’s Op het Noord-Amerikaanse continent behoren de economische risico’s zelfs niet tot de belangrijkste.

 

Source: World Economic Forum 2016

De expertise inzake verantwoord beleggen is de afgelopen jaren behoorlijk volwassener geworden. De informatie is zowel op het vlak van kwantiteit als kwaliteit fors verbeterd. Hierdoor groeit het bewustzijn en worden de benaderingen en methodologieën verder geperfectioneerd.

Hoewel er geen magische oplossing bestaat voor iedereen, aangezien verantwoord beleggen ook betrekking heeft op individuele waarden, toont onze leercurve van de afgelopen tien jaar duidelijk aan dat het belangrijk is:

  • dat we beleggingsstrategieën op middellange en lange termijn moeten bekijken;
  • dat we duurzaamheidscriteria moeten opnemen in de strategieën;
  • dat we waarderingsmethoden moeten ontwikkelen die de duurzaamheidsuitdagingen integreren;
  • dat we ons moeten richten op de materiële problemen en meetbare en tastbare oplossingen moeten aanreiken.

In het licht van een toenemende individuele en collectieve bewustwording en groeiend activisme bij beleggers en individuen, is duurzaam beheer hopelijk meer dan louter een niche voor gespecialiseerde beleggers. Idealiter wordt de benadering totaal geïntegreerd binnen een globale benadering die begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen, met een reële impact op de werking van het economische systeem.

Initiatieven nemen om transparantie te bevorderen is een belangrijkste stap in deze richting. Waarde creëren door best practices te promoten om het financieel systeem duurzamer te maken is van groot belang. Laten we er verheugd om zijn dat een van de belangrijkste financiële centra dit onderwerp ter harte neemt.

Mail