vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Verantwoorde belegger beter in staat om risico te begrijpen

Responsible Investment Strategist

Het hoeft geen betoog dat er verschillende grote risico’s ziin waaraan alle bedrijfstakken vandaag zijn blootgesteld, en dat ze een aanzienlijke invloed uitoefenen op hun werkingsmodellen. Verantwoord beleggen biedt dankzij de kritische benadering en het streven naar best practices in volle transparantie, een antwoord op deze problematiek.

Voor de verzekeringssector, is deze paradigmashift behoorlijk groot. ”De gevaren hebben een toekomst” was de titel van een presentatie van dhr. Vaguener van Willis Towers op een seminarie over de steeds groter wordende risico’s, georganiseerd door Decavi.

De risico’s hebben inderdaad een toekomst, aangezien de sector het hoofd moet bieden aan dermate veel onvoorspelbare factoren (klimaatverandering, terrorisme, voedselcrisis, enz.) dat de experts op het seminarie zich vragen stelden bij de verzekerbaarheid van de wereld. Allemaal kwamen ze tot hetzelfde besluit: preventie is een belangrijk element in de oplossing, en de overheid heeft hier een zeer grote rol te spelen. Het verband met verantwoord beleggen is gemakkelijk te leggen.

  • Enerzijds heeft een belangrijkere tussenkomst van de overheid een directe invloed op de burgers, aangezien de gevolgen en de kostprijs van verzekeringen zullen doorsijpelen naar de samenleving. Daarom heeft de samenleving, nog meer dan vandaag al het geval is, het recht om aan de economische actoren, zowel bedrijven als overheid, rekenschap te vragen. Op die manier zal de eis van de burgermaatschappij voor meer verantwoordelijkheid en transparantie van bedrijven, in overeenstemming met hun fiduciaire plicht, in de toekomst nog luider klinken. De voornaamste doelstelling van verantwoord beleggen is: transparantie en een bewustwording creëren voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

De belangrijkste taak van de verantwoorde belegger bestaat er immers in om kritisch te zijn en vragen te stellen. Dat zorgt ervoor dat het bedrijf als economische speler transparant is en zijn fiduciaire verantwoordelijkheid ter harte neemt. Ook hier heeft de verantwoorde belegger een rol te spelen inzake preventie. Door kritisch te kijken naar de maatregelen en het beleid dat een bedrijf toepast in het licht van uitdagingen inzake milieu, maatschappelijk welzijn en deugdelijk bestuur, analyseert de verantwoorde belegger de mogelijkheden die een bedrijf heeft om aan preventie te doen.

De verantwoorde belegger laat zijn stem horen en is een verantwoorde aandeelhouder. Beleggen is niet zomaar iets banaals. Door zijn stem te laten horen, kan de belegger immers opkomen voor de rechten en verplichtingen van aandeelhouders. Bovendien kan hij meer antwoorden krijgen van bedrijven op toenemende belangrijke risico’s.

De verantwoorde belegger engageert zich op lange termijn. Zoals reeds vermeld door dhr. Vaguener, “is de tijd niet langer een bondgenoot”. De uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, zijn dus dringend. Verantwoord beleggen probeert om een brug te slaan tussen de uitdagingen van morgen, die zich op middellange en lange termijn manifesteren, en beleggingen, die steeds vaker op korte termijn gebeuren.

  • Anderzijds, hoewel de autoriteiten eveneens hun steentje moeten bijdragen om deze steeds groter wordende risico’s het hoofd te bieden, moeten we ook stilstaan over de verantwoordelijkheid die de Staten opnemen, en bijgevolg kijken hoe zij beleggingen in staatsobligaties kunnen kaderen in een verantwoorde benadering. Als grote economische speler, hebben zij immers aanzienlijke rechten en verplichtingen. Schuld kan bovendien een belangrijke hefboom zijn om verandering in gang te zetten, uiteindelijk veel krachtiger dan beursgenoteerde aandelen. Ook in deze categorie heeft een belegging betekenis. De verantwoorde benadering richt zich eerder op het vermogen van een overheid om zijn schulden terug te betalen, in plaats van op het vermogen om het schuldniveau op te krikken. Dat is een logica die centraal staat in de samenstelling van obligatie-indices. Hoewel bepaalde landen failliet gaan of zich nog meer schulden op de hals halen, kan de schuld die wij aangaan tegenover de planeet niet overingetekend worden, noch in faling gaan. De ngo Global Footprint herinnert er ons elk jaar aan, dankzij hun berekening van de dag waarop de aarde meer natuurlijke grondstoffen heeft verbruikt dan de aarde in dat jaar heeft voortgebracht. Sinds 13 augustus vorig jaar, hebben we meer natuurlijke hulpbronnen verbruikt dan geproduceerd in een jaar tijd.

Hoewel alle risico’s jammer genoeg niet voorspelbaar zijn, kunnen preventie en bewustwording er bij de verschillende economische spelers voor zorgen dat er heel wat risico’s kunnen worden geanticipeerd en voorzien. Verantwoord beleggen biedt dankzij de kritische benadering en het streven naar best practices in volle transparantie, een antwoord op deze problematiek.

Mail