zondag 31/05/2020

Top Header

Talen

Investor Protection

Beleid  inzake “Best Execution”

Beleid Opladen

Bijlage 1 Lijst van Tussenpersonen Opladen

Bijlage 2 Lijst van Marktplaatsen Opladen

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Document Opladen

Bescherming van cliënten tegoeden

Document Opladen


Beloningsbeleid

Document Opladen


Klachtenprocedure

Gelieve in geval van klachten in eerste instantie contact op te nemen met de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam door uw klacht te sturen naar het volgende adres :
Bank Degroof Petercam SA/NV
Dienst Klachtenbeheer
Nijverheidsstraat, 44
1040 Brussel.
E-mail : claims@degroofpetercam.com

Indien u zich niet kunt vinden in de voorgestelde oplossing van de dienst Klachtenbeheer van Bank Degroof Petercam, dan kunt u zich richten tot de Bemiddelingsdienst Banken – Krediet – Beleggingen op het volgende adres :
Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen
Belliardstraat, 15-17, Bus 8
1040 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Gedragscode

Op 15 oktober 2012 werd een vernieuwde gedragscode voor de banksector geïmplementeerd : de Gedragscode voor banken

Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische Federatie van de Financiële Sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijkse handelen met u trouw zal blijven aan de waarden die de sector vooropzet.

Document Opladen

Bijzondere risico’s en aard van de belangrijkste financiële instrumenten

Document Opladen