donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Op straat in België

Head of Philanthropy

Zoals ieder jaar tijdens de winterperiode vormen de daklozen het onderwerp in diverse media. Zij zullen de eindejaarsperiode in alle eenzaamheid op straat doorbrengen. Ondertussen leven er in België ongeveer 17.000 mensen in dergelijke omstandigheden. De vraag blijft hoe we hen kunnen helpen en hoe we extreme armoede kunnen bestrijden.

Extreme armoede in België: stand van zaken
Naar schatting leefde ongeveer 15% van de bevolking onder de armoedegrens in 2015 of met andere woorden met minder dan 1.085 euro per maand.

Eén persoon op vijf loopt het gevaar op een financiële tegenslag die hij/zij niet te boven kan komen, met sociale uitsluiting als gevolg. Jongeren, vrouwen en personen van buitenlandse afkomst lopen het grootste risico. De regio Brussel is met voorsprong het meest getroffen, met bijna 38% van haar bevolking die een risico op armoede loopt, terwijl het nationale gemiddelde 15% bedraagt.

Extreme armoede bestaat bovendien ook bij ons, maar ontsnapt in vele gevallen aan de statistieken. Het betreft voornamelijk personen die op straat leven en die bovendien al door de mazen van het opvangnet glippen. De regionalisatie van de statistieken met betrekking tot de daklozenproblematiek laat niet toe om een algemeen beeld van het aantal daklozen in België te geven, maar het is zeer zeker mogelijk dat onze situatie te vergelijken is met die in onze buurlanden. In Europa is de toename van het aantal daklozen zorgwekkend, met een verhoging van 20% over de voorbije 10 jaar. Enkel Finland slaagt erin om het aantal daklozen te doen dalen, dankzij een bijzonder efficiënte integratiepolitiek.

Er bestaan oplossingen
Er bestaan nochtans oplossingen voor de herintegratie van de kwetsbaarste groepen in België. Een van de initiatieven die al haar impact bewezen heeft, is Straatverplegers van Emilie Meessen. Deze jonge sociale onderneemster richtte in 2005 haar organisatie op met als doel personen die in extreme omstandigheden leven, op duurzame wijze opnieuw in de maatschappij te integreren. In een eerste fase vormen persoonlijke hygiëne en herwaardering van het eigen lichaam het uitgangspunt. De opvolging van de patiënt loopt door tot op het moment dat hij/zij een woonst heeft en zijn/haar situatie stabiliseert. Die integrale aanpak zorgt ervoor dat de acties blijvend vruchten afwerpen en voorkomt dus een terugkeer naar de straat.

Dankzij die innovatieve aanpak en door zich op de kern van de best mogelijke oplossing te concentreren, slaagt het team van Emilie erin om meer dan 70% van de daklozen te herintegreren.

Wil je meer weten over de daklozenproblematiek of hoe je Straatverplegers kan helpen? Ga dan naar https://gingo.community/ en steun Emilie en haar team op het allereerste online platform voor collaboratieve filantropie dat door Bank Degroof Petercam gesponsord wordt.

 

Het Gingo platform, dat voor 100% aan filantropie gewijd is, is een initiatief van enkele medewerkers bij Bank Degroof Petercam. De Bank stelde hen tijd, middelen en praktische ondersteuning ter beschikking, waardoor ze hun competenties konden aanscherpen rond een filantropisch project.

  • 50% van de Belgen verklaart regelmatig een schenking te doen. Eén Belg op twee is dus gevoelig voor filantropie.
  • 31% van de schenkers betreurt het gebrek aan informatie met betrekking tot wat er met hun schenking gebeurt.
  • 56% van potentiële schenkers gaat niet over tot een schenking door een gebrek aan vertrouwen en transparantie.

Bron: Ipsos Instituut, Filantropie Barometer , Koning Boudewijn Stichting, 2014.

Gingo wil hierop een antwoord bieden door potentiële schenkers een moderne, transparante en informatieve tool ter beschikking te stellen. Je vindt de Gingo community op https://gingo.community/

Gingo is het allereerste crowdfunding platform dat volledig gewijd is aan filantropie in België. Professionele filantropische organisaties staan in voor de selectie van de projecten die door particuliere schenkers gecofinancierd kunnen worden.

Mail