vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Becoming a sustainability hero: Leila Hoballah (MakeSense)

Head of Philanthropy

Leila Hoballah was de laatste spreker op het 'Bank Degroof Philanthropy Forum for the Young Generation'. Haar presentatie draaide rond het thema duurzaamheid, waarbij ze haar ervaringen als oprichtster van MakeSense deelde met het publiek. In deze korte video licht ze haar visie over de nieuwe vorm van filantropie toe, die fun, creatief en geëngageerd is.

Hoe zorgen we ervoor dat we ons niet te vlug hulpeloos voelen ten opzichte van de dikwijls alarmerende milieuproblemen en de grote maatschappelijk vraagstukken die ons omringen? Hoe bepalen we onze rol en waar beginnen we? In een poging deze vragen te beantwoorden had het jeugdforum dit jaar als thema ‘ Becoming a sustainability hero’. Ondanks hun verschil in nationaliteit en in professioneel parcours, hebben de genodigden toch meer dan één zaak die hen bindt. Zij bewijzen dat iedereen zijn steentje kan bijdragen en dat we een ‘sustainability hero’ kunnen zijn in deze nieuwe economische omgeving, die er ons alle kansen toe geeft.

De nieuwe filantropen: een kruising van Moeder Teresa en Steve Jobs

Op 28 jaar richt Leila Hoballah MakeSense op, een open-source gemeenschap die sociale ondernemers over heel de wereld wenst te helpen bij het oplossen van hun maatschappelijke en milieu-uitdagingen. Vandaag nemen meer dan 20 000 leden overal ter wereld actief deel aan de MakeSense beweging via sociale netwerken, waarbij zij hun kennis en hun tijd gratis ter beschikking stellen om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

Surfend op de golf van nieuwe technologieën stelt Leila aan iedereen voor om een ‘held’ te zijn door zich op elk moment en op elke plek te engageren. De leden van  MakeSense,  ‘gangsters’ genaamd, zijn uitgesproken modern. Zij creëren een nieuwe vorm van filantropie die fun, creatief en geëngageerd is: een kruising van Moeder Teresa en Steve Jobs. Via ‘ downloading’ en ‘uploading’ wordt het internetplatform een incubator van innovatieve oplossingen, aangeboden door een gemeenschap die rond waarden en een gemeenschappelijke woordenschat gesmeed wordt, ondanks de afstand die hen vaak scheidt. Voor Leila is een van de fundamentele beginselen van MakeSense in dit citaat van Wil Rose terug te vinden:

“Succes wordt niet gemeten door de hoogte op de ladder die je bereikt hebt, maar door het aantal mensen dat je hebt meegenomen.”

Wanneer we aan onze helden vragen of zij het gevoel hebben tegen de stroom in te varen, dan is het antwoord duidelijk nee. Het nieuwe model is daar, tastbaar. Grote visionaire bedrijven passen het toe, het wordt op sociale netwerken gedeeld en door nieuwe ondernemers aangepast. Recent heeft het zijn plaats gekregen in de politieke agenda van grote economieën zoals China. Het bevindt zich al bij de nieuwe gebruikers, die soepeler en vlugger zijn en verder staan dan welke afdeling in onderzoek en ontwikkeling ook. Vandaag is het de gebruiker die uitvindt, transformeert, corrigeert, zich toe-eigent en deelt. Hoe kan je er met al die krachten nog langer aan weerstaan om een ‘sustainability hero’ te worden?

Mail