maandag 01/06/2020

Top Header

Talen

Social Impact Bonds: ‘verbond’ voor sociale innovatie

Head of Philanthropy

Social Impact Bonds hebben als doel private fondsen aan te trekken om sociale initiatieven van de overheid te financieren. Dergelijke leningen, door private instellingen aan regeringen, bieden een echte mogelijkheid om het gebrek aan financieringsmiddelen van de overheid bij het oplossen van bepaalde maatschappelijke problemen, te lenigen. Overzicht van deze ‘win-win’ oplossing.

Vernieuwend financieringsmiddel
We kunnen spreken van een revolutie in de financiering van ontwikkelingen. Social Impact Bond, of algemeen ‘SIB’ genoemd, is de laatste in de reeks ‘social’ en ‘impact’. Deze ‘Bond’ is een contract tussen een sociale investeerder en de publieke sector. De investeerder verbindt zich ertoe om een innoverend sociaal programma te financieren dat de staat toelaat om overheidsgeld te besparen. De staat verbindt zich er dan weer toe om een deel van het uitgespaarde geld aan die investeerder uit te keren. Een idee dat dus berust op het principe van ‘win-win’.

Oplossing voor maatschappelijke problemen
Het concept is afkomstig uit de Angelsaksische wereld. In het Verenigd Koninkrijk werd in 2010 de eerste ‘social impact bond‘ gelanceerd. Jack Straw, de Britse minister van Justitie, kondigde toen aan dat hij met verschillende verenigingen zou samenwerken. Het voorstel: een programma opmaken om 3.000 gevangenen te begeleiden en opnieuw in de maatschappij te integreren, om recidive te voorkomen en de gevangeniskosten te laten dalen. Als het initiatief toelaat om het percentage recidive na zes jaar met 7,5 % te laten afnemen, dan ontvangen de investeerders een deel van het bespaarde bedrag.

Stichtingen, ontwikkelingsorganisaties en filantropische investeerders uit verschillende landen lanceren zich dan in dit avontuur. In de Verenigde Staten heeft Barack Obama in 2012 een budget van 100 miljoen dollar vrij gemaakt om pilootprojecten te lanceren.

Die nieuwe financieringsvorm biedt de regeringen nieuwe innoverende samenwerkingsmogelijkheden om dankzij preventieprogramma’s complexe en dure maatschappelijke problemen, meestal in een vroeg stadium, aan te pakken. Dat principe opent de deur voor initiatieven van publieke en private samenwerking en boort nieuwe private fondsen aan in sectoren waar overheidsgeld schaars is.

Riskante maar noodzakelijke gok
Hoe enthousiasmerend en gedurfd ook, het project is niet zonder risico. De overheid begint het programma pas terug te betalen als het zijn deugdelijkheid bewezen heeft. Daar knelt het schoentje en ligt het risico van dit soort investering, dat vandaag nog maar in de kinderschoenen staat. Het vereist samenwerkingen die de impact van de programma’s nauwkeurig kunnen meten, evalueren en die de oplossingen kunnen bijstellen. De SIB’s krijgen af te rekenen met wijzigingen in het beleid en behandelen dikwijls netelige kwesties over een lange periode. Maar ook de filantropie en de sociale investeerders lopen een risico als ze maatschappelijke problemen willen aanpakken die dikwijls een belangrijke mentaliteitswijziging inhouden, met alle onzekerheden die daaruit kunnen voortkomen.

“Duo for a job”
Hoe is de situatie bij ons? België heeft begin dit jaar het allereerste programma gelanceerd, als eerste land op het Europese continent dat toetreedt tot het peloton van landen die al met SIB’s werken. Het project verbindt de vzw “Duo for a Job” met de Brusselse Arbeidsbemiddelingsdienst (Actiris) door een mentorschapprogramma van jonge werkzoekende immigranten door ervaren 50-plussers. Dankzij hun ervaring en hun netwerk kunnen die laatste werkzoekenden bij hun zoektocht begeleiden en voorkomen dat ze helemaal alleen staan tegenover de wereld van het werk.

Naast een persoonlijk mentorschap voor werkzoekenden en coaches die hun ervaring delen, laat de samenwerking toe dat de overheid haar integratiekosten kan verlagen en dat de investeerders hun financieel rendement kunnen aandikken met een maatschappelijk rendement.

Mee-denken, mee-investeren, mee-werken om samen impact te creëren, dat is de grote uitdaging waarvoor onze maatschappij in de toekomst staat. U zegt win-win?

Bank Degroof Petercam Foundation is een van de eerste investeerders in het programma “Duo for a Job”. De Stichting, die armoedebestrijding als centrale doelstelling heeft aangenomen, ondersteunt innoverende projecten die de werkloosheid bestrijden en het ondernemerschap aanmoedigen. Door in dit project te investeren wenst Bank Degroof Petercam Foundation haar missie voort te zetten en nieuwe samenwerkingsinitiatieven aan te moedigen.

Meer daarover op:

http://www.duoforajob.be/

http://www.socialfinance.org.uk/work/sibs

https://www.gov.uk/social-impact-bonds

Mail