zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Peggy Dulany: de passie voor filantropie, over generaties heen

Head of Philanthropy

Haar vader, grootvader en overgrootvader hebben een van de befaamdste Amerikaanse liefdadigheidsinstellingen uitgebouwd. Liefdadigheidswerk zit dan ook in haar genen. Peggy Dulany, lid van de vierde generatie van de familie Rockefeller, besloot er haar leven aan te wijden. Portret van een gepassioneerde en inspirerende vrouw, enkele dagen voor de Internationale Vrouwendag.

Op 18-jarige leeftijd trok Peggy Dulany als jonge antropologe naar de favelas in Rio, waar ze voor het eerst in aanraking kwam met liefdadigheidswerk. Die ervaring zou bepalend blijken voor haar denkwijze over armoedebestrijding. “Door tussen die mensen te leven, heb ik geleerd dat je niet alleen een goede strateeg en partner moet zijn, maar dat ook het vermogen om te luisteren en mee te voelen noodzakelijke kwaliteiten zijn om met liefdadigheidsinitiatieven duurzame resultaten te boeken”, legt Peggy Dulany uit. In 1986 richtte ze het Synergos Institute op. Dat is een onafhankelijke stichting die ernaar streeft efficiënte, duurzame en plaatselijke oplossingen tegen armoede en sociale onrechtvaardigheid te ontwikkelen via publiek-private samenwerking. Zo’n samenwerking laat vaak toe om een tot dan onbestaande dialoog tot stand te brengen tussen gemeenschappen en overheden. Onderwijs en openbare gezondheidszorg behoren tot de actiedomeinen. In het westen van India, bijvoorbeeld, is Synergos samen met Unilever, Unicef, Indiase bedrijven, de overheid, vzw’s en de plaatselijke gemeenschap erin geslaagd in zes jaar tijd de problemen van groeiachterstand door ondervoeding bij kinderen van minder dan twee jaar met 42% te verminderen.

Multigenerationeel netwerk
In 2001 richt Peggy Dulany samen met haar vader David Rockefeller binnen Synergos de Global Philanthropists Circle (GPC) op. GPC heeft als doel over heel de wereld grote filantropische families te verenigen die bereid zijn een deel van hun tijd, invloed en middelen in te zetten voor de strijd tegen armoede en sociale onrechtvaardigheid. “Onze kring bestaat uit 85 families uit 27 verschillende landen, vertegenwoordigd door twee of drie generaties, die een uniek netwerk vormen om ervaringen rond andere liefdadigheidsinitiatieven uit te wisselen. Het is een zeer verrijkend netwerk waarin de verschillende nationaliteiten en generaties veel van elkaar leren”, meent de filantrope. Vandaar ook het idee om de Next Generation Group op te richten, die bestaat uit de jonge erfgenamen van die families. “Wij wilden voor die jongeren een dialoogplatform creëren. Zij hebben hun fortuin niet zelf opgebouwd, maar filantropie maakt wel deel uit van hun leven. Van gedachten wisselen, jezelf beter leren kennen via ontmoetingen en reizen, je eigen pad uitstippelen; het zijn zaken die essentieel zijn om je te kunnen ontplooien en voluit voor je passie te gaan”, voegt ze er nog aan toe.

De ’nieuwe filantropie’
Naast de traditionele filantropie ziet Peggy Dulany de laatste jaren twee grote trends. De eerste is de venture philanthropy, die zich direct inspireert op de methoden van de financiële wereld, en dan vooral van het risicokapitaal (venture capital), om liefdadigheidswerk te verrichten. “Die nieuwe, vaak jonge ondernemers streven naar de hoogst mogelijke maatschappelijke return on investment. Die filantrokapitalisten willen directe resultaten en zetten daarvoor al hun vaardigheden en kennis in. Maar sociale problemen los je niet op dezelfde manier op als een business case. Het is veel complexer dan dat. Wie koste wat het kost de resultaten van zijn maatschappelijke projecten wil meten, zal vaak ontgoocheld worden. De cultuur van resultaten is op zich misschien wel nuttig, maar de oplossing omvat veel meer dan louter direct meetbare resultaten”, besluit Peggy Dulany.

De tweede trend combineert het financiële aspect met vooruitgang op het vlak van milieu en maatschappij: dat is impact investing (investeren in ondernemingen, organisaties of fondsen die niet alleen een financieel rendement nastreven, maar ook een meetbare maatschappelijke en ecologische impact willen realiseren). Het is een vernieuwende oplossing voor wie door zijn verantwoordelijkheidszin een duurzame invloed op de samenleving wil uitoefenen.

Persoonlijk engagement
Liefdadigheidsinitiatieven hebben meer te maken met passie en persoonlijke motivatie dan louter met het financiële aspect. “Liefdadigheidswerk verrichten is de gave om gebruik te maken van alles om ons heen (bekwaamheden, netwerk, opleiding, passie, enz.). Vandaag gaan mensen steeds meer op zoek naar de zin van hun leven. Ze willen zich nuttig voelen en echt bijdragen tot verandering en een betere wereld, en niet alleen door geld te schenken”, zo licht Peggy Dulany toe. Door die verschuiving krijgt de etymologische herkomst van het woord filantropie (’liefde voor de mensheid’) pas echt betekenis.

Één in hart en geest
De familiewaarden die ze heeft geërfd, inspireren haar in alles wat ze onderneemt. “De verantwoordelijkheid om terug te geven wat je hebt gekregen, en een geest van verdraagzaamheid zijn waarden die ik al op zeer jonge leeftijd heb meegekregen. Mijn vader begreep mij misschien niet altijd toen ik jong was, maar hij heeft wel altijd mijn levenskeuzes gerespecteerd. Dat probeer ik ook door te geven aan mijn zoon, die actief is als kunstenaar en dichter. En ik stel trots vast dat hij diezelfde waarden heeft geïntegreerd in zijn dagelijkse bezigheden en hen een filantropische betekenis heeft gegeven”, merkt Peggy Dulany met vreugde op. Dat is voor haar dan ook de zin van het doorgeven van filantropische waarden: het respect voor het levensproject van eenieder en het doorgeven van solide waarden om je project met hart en ziel te beleven. Stof genoeg om de komende generaties te inspireren!

 

Peggy Dulany op het Philanthropy Forum
Op 10 oktober 2013 was Peggy Dulany eregaste op het Philanthropy Forum dat door de filantropische dienst van Bank Degroof werd georganiseerd. Meer dan 90 mensen waren die avond aanwezig in de Solvay Bibliotheek, waar mevrouw Dulany sprak over haar internationale ervaringen inzake liefdadigheidswerk. Het was de ideale gelegenheid voor de aanwezigen om nieuwe contacten te leggen. De Philanthropy Forums worden sinds 2007 georganiseerd om mensen die zich sterk inzetten voor goede doelen, de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen over thema's die hen na aan het hart liggen.

 

Mail