zaterdag 28/03/2020

Top Header

Talen

Mark Cheng, van zakenbankier naar ‘social finance’

Head of Philanthropy

De voormalige zakenbankier Mark Cheng wordt vandaag beschouwd als een van de pioniers in social finance. Als beleggingsadviseur slaagde hij erin om meer dan 250M dollar op te halen voor de meest toonaangevende sociale ondernemingen in de sector. Mark Cheng is vandaag directeur van Ashoka Europe, wereldwijd het grootste netwerk van sociale ondernemers.

Afgaande op zijn levensloop en zijn ervaring brandt er een vraag op onze lippen, als we hem ontmoeten: kan de financiële sector een positieve maatschappelijke impact hebben?

Mark Cheng, welke weg hebt u afgelegd?

Ik ben econoom gespecialiseerd in financiën. Ik wilde mijn competenties ten dienste van de samenleving stellen. Nadat ik een tijdje had overwogen om bij de Wereldbank te gaan werken, kreeg ik een voorstel om bij een zakenbank aan de slag te gaan. Ik zag daarin een kans om het vak te leren van de besten in de financiële sector. In 2005 leende een vriend mij de biografie van Muhammad Yunus, de “Bankier voor de armen”. Het is het verhaal van een econoom die op een dag $ 27 leende aan een ongeletterde vrouw in Bangladesh. Daarmee vond hij het microkrediet uit. Enkele jaren later ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Zijn verhaal fascineerde mij.
In 2007 kwam er met de financiële crisis een abrupt einde aan de financiële verzekeringsactiviteit die ik leidde. Van de ene dag op de andere zaten we zonder cliënten. Ik heb van die gelegenheid gebruikgemaakt om meer te weten te komen over de band tussen de financiële wereld en sociaal ondernemerschap.

Als zakenbankier bent u vandaag de stem geworden van sociale ondernemers. Hoe komt dat?

Tijdens mijn sabbatjaar leerde ik Bill Drayton kennen. Hij is de oprichter van Ashoka, het grootste netwerk van sociale ondernemers ter wereld. Tijdens zijn reizen als consultant bij McKinsey werd Bill getroffen door het feit dat er geen enkel concept bestond om mensen aan te duiden die oplossingen vinden voor maatschappelijke of ecologische problemen. Geen enkel ecosysteem bood hen de mogelijkheid om te worden erkend of begeleid, of toegang te krijgen tot kapitaal zoals dat voor traditionele ondernemers wel het geval is. En dat is dus wat hij in het leven heeft geroepen. Ik werd er vrijwilliger om mijn financiële competenties te delen, en stelde vast dat het mogelijk is om een uiterst bloeiende onderneming uit te bouwen met een maatschappelijk doel. Dat was een openbaring en ik ben gebleven.

Vandaag sta ik aan het hoofd van Ashoka Europe. Wij begeleiden jaarlijks vijftig sociale ondernemers die zorgvuldig worden geselecteerd. Een project op drie ontwikkelt een model dat mogelijk rendabel kan zijn. 1/3 van de initiatiefnemers van die projecten komt uit de sociale sector en heeft als eerste reactie de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk. Wij helpen hen om een sociale onderneming op te richten of een hybride model te creëren, en om de juiste investeerders te vinden.

Wat mij daarbij motiveert, is te zien dat verandering werkt, dat er voor elk probleem vaak al een oplossing bestaat. Je moet alleen zien de oplossing te vinden en ze aan te passen aan de context. Waarom het dan niet doen? Het is zeer boeiend en tegelijk frustrerend want we zouden nog meer kunnen doen.

Is uw visie op de financiële sector geëvolueerd sinds uw beginjaren?

Ik ben persoonlijk vrij teleurgesteld over de manier waarop de sector is geëvolueerd. De slechte praktijken van voor de crisis zijn terug van eigenlijk nooit weggeweest. De reglementeringen werden maar half geïmplementeerd en benadelen vaak de kleinste instellingen die niet de grote verantwoordelijken zijn van de crisis. Ik denk niet dat we lessen hebben getrokken uit wat er is gebeurd. De fundamentele problemen van de financiële sector zijn niet aangepakt. Toch zien we dat nieuwe systemen een opmars maken naast het traditionele systeem: mobile finance, dat furore maakt in Afrika, cryptomunten en de toepassing van de blockchaintechnologie die voor ongeziene transparantie en sociale vooruitgang kunnen zorgen. We zien ook de opvallende groei van verantwoordelijke financiële activaklassen, zoals impact investing. De crisis heeft bewezen dat het om een activaklasse gaat die wel degelijk haar bestaansreden heeft op de markt. Microkrediet was overigens een van de activa die het tijdens die periode goed deden.


De beleggers zelf zijn ook veranderd
en hebben een nieuwe kijk op hun verantwoordelijkheid.
Zij durven hun bankier over het onderwerp vragen stellen.

 

En vaak moeten deze laatsten de antwoorden schuldig blijven. Dat is een enorme opportuniteit voor zij die wel een antwoord geven op die vraag. De bedrijfswereld wordt ook wakker. Bedrijfsleiders beseffen maar al te goed dat als hun business niet ethisch is, ze mogelijk voor een ernstig probleem komen te staan: het verlies van vertrouwen van hun consumenten die hen snel de rug kunnen toekeren. We leven in een wereld waarin zo makkelijk wordt “geswitcht”  dat indien bedrijven hiermee geen rekening houden, ze een groot risico lopen.

Hoe zal de bankier van de toekomst er, volgens u, uit zien?

Ik vertel u niets nieuws door te verwijzen naar het risico van desintermediatie en het risico van de opkomst van andere sectoren die marktaandeel veroveren, zoals Amazon en Whatsapp. Het risico op disruptie is duidelijk aanwezig.

Ik verwacht dan ook dat binnen 10 à 15 jaar de financiële sector veranderd zal zijn en dat de maatschappelijke waarde even belangrijk zal zijn als de financiële waarde van een portefeuille: “Wordt mijn kapitaal benut met respect voor ethische criteria?”, “Is mijn portefeuille CO2-neutraal?”, dat zullen naar mijn mening courante vragen worden, terwijl de informatie controleerbaarder en transparanter dan ooit zal zijn. Ik stel mij de belegger voor die zijn ethisch verslag op dezelfde manier onder de loep neemt als zijn financieel verslag. Volgens mij zal de automatisering van de financiële analyse via “trackers” ervoor zorgen dat advies primeert op prestaties. En als de bankier niet aan die eisen voldoet, zal de trouw niet meer primeren op de verantwoordelijkheid.

Wij voelen dat die golf eraan komt en ik denk dat ze krachtiger zal zijn, dan gedacht. Dus ja, ik denk dat de financiële sector, zo beschouwd, een positieve impact kan hebben op de samenleving. Ze heeft overigens een enorme macht. Dat definieer ik als finance met hoge toegevoegde waarde, in alle betekenissen van het woord.

Mail