woensdag 26/02/2020

Top Header

Talen

"Een B Corp zijn, dat betekent buiten de lijnen durven te kleuren”

Head of Philanthropy

In België is het fonds Inclusio, dat onder impuls van Degroof Petercam, Re-Vive en Kois Invest tot stand kwam, een van de vier Belgische ondernemingen met een B Corp-label. Ontmoeting met Nicolas Bearelle, de CEO van Re-Vive, Belgische vastgoedpromotor met B Corp-label.
 

Wat betekent “B Corp” voor u?

N.B. : Het B Corp-gedachtegoed zit verweven in het DNA van een onderneming. Als dat niet zo is, is een B Corp-benadering onmogelijk, volgens mij. Al ontken ik niet dat er ook in traditionelere bedrijven oprechte duurzame initiatieven worden genomen. Naar mijn gevoel overheerst in een B Corp-onderneming de wil om de zaken anders aan te pakken, om buiten de afgebakende lijnen van de sector te kleuren en om het ondernemerschap resoluut op een andere manier aan te pakken.

Wat is de maatschappelijke opdracht van Re-Vive? Hoe vertaalt zich dat binnen de onderneming?

N.B. : “We build society, not real estate”: ons motto vat onze opdracht mooi samen. Hoe bouwprojecten eruit zullen zien, beslissen we niet aan de tekentafel maar in overleg met de buren en de lokale bevolking. We zijn daarin heel open. Tijdens de ontwerpfase stellen we de ongebruikte terreinen, bijvoorbeeld, ter beschikking van de buurtbewoners. Zij kunnen ze tijdelijk gebruiken voor activiteiten die voor hen zinvol zijn, bijvoorbeeld als speel- of sportterrein, om er volkstuintjes aan te leggen, of als locatie voor co-workingprojecten of culturele evenementen. Voor ons is dat ook een manier om meer voeling te krijgen met de wijk, en om de bewoners bij de ontwikkeling van ons project te betrekken. Onze realisaties moeten uitmonden in een sociaal weefsel, daarvoor zetten wij ons elke dag in.

Waarom hebben jullie dat label aangevraagd?

N.B. : We zochten in alle transparantie naar erkenning voor ons werk. Voor zover ik weet is B-Corp het enige label dat met alle duurzame aspecten van onze onderneming rekening houdt. Aan de toekenning ervan gaat een doorgedreven analyse vooraf: energie, werkomstandigheden, kwaliteit van de leveranciers, lokaal engagement, financiële transparantie, mobiliteit, noem maar op. Alle duurzame aspecten passeren de revue. Naast de erkenning die je zult krijgen als je het label hebt bemachtigd, dwingt de indiening van het aanvraagdossier je er ook toe om jezelf in vraag te stellen en te innoveren. Wie bij ons werkt, weet bijgevolg dat we doen wat we beloven. En uiteindelijk is het toch ook heel motiverend om deel uit te maken van de internationale B Corp-gemeenschap.

Kortom, to B or not to B ?

N.B. : Met B-label (zonder aarzelen)! Je staat veel sterker in een netwerk dan alleen. Het label is voor Re-Vive een toevoegde waarde. Het zet ons ertoe aan om voortdurend ons business model te verfijnen en te innoveren. Overigens ben ik ervan overtuigd dat de B Corp-gemeenschap zal aangroeien. En met hoe meer we zijn, hoe meer gewicht het B-label zal krijgen. Daar werken wij graag aan mee!

Lees ook:

B-Corp certificaten: handelen om te innoveren en innoveren om te handelen

Mail