vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Kruisbestuiving tussen sociale ondernemers en openbare diensten

Head of Philanthropy

De openbare instellingen laten de inwoners van Europa verweesd achter. Dat het vertrouwen erin helemaal zoek is, blijkt nog maar eens uit de laatste Europese verkiezingen. Terwijl sommigen zich in pessimisme wentelen, schieten anderen in actie. Tot de laatsten behoren de sociale ondernemers die complexe maatschappelijke problemen bij de horens vatten en uit de wereld helpen.

 


Social Impact Bond

In onze contreien, waar voorzieningen weliswaar aanwezig zijn maar niet altijd naar behoren functioneren, kan de maatschappelijke vernieuwing voortaan op een nieuwe bondgenoot rekenen: de SIB (afkorting van Social Impact Bond). Met dat systeem belegt u in de oplossing die uw voorkeur geniet en dient u tegelijkertijd het algemeen belang. In ruil geniet u een oplossing die vaak efficiënter en goedkoper is dan de bestaande voorziening.

Sociaal ondernemerschap is overigens geen concurrent van de overheidssystemen. Het SIB-systeem bijvoorbeeld berust op een echt partnerschap: De sociale ondernemer doktert een oplossing uit voor een probleem in de maatschappij. Na de testfase ervan, trekt hij investeerders aan om de deugdelijkheid van zijn concept te verbeteren en om de kwaliteiten ervan aan te tonen. Is de oplossing inderdaad efficiënter en budgetvriendelijker dan de voorzieningen van de staat, dan vloeien een deel van de besparingen die erdoor mogelijk werden terug naar de investeerder. Samen met een “social return on investment” (SROI).  Zodra het concept de kinderziektes is ontgroeid, kan de overheid beslissen om de oplossing op nationaal niveau uit te rollen.

Initiatieven van bij ons…

De sociale ondernemer focust zich doorgaans op een knelpunt in het bestaande systeem, dat hij graag veranderd ziet. Door te bewijzen dat een andere aanpak beter is. Neem nu de problematiek rond werkgelegenheid. Dat is een uitdaging die op het prioriteitenlijstje van de meeste politieke partijen staat, maar waarvoor de oplossingen schaars zijn.

Toch zijn er wel degelijk initiatieven. Samen met Actiris in Brussel, voorzien sociale ondernemers van Duo for a Job in tandems van jonge werkzoekenden en "jonggepensioneerden". De gepensioneerden helpen de jongeren bij hun zoektocht naar een job. Het idee bewijst zijn nut: van de 150 duo’s van 2015 bleek 76% succesvol (contract bepaalde of onbepaalde duur, stage, hervatting studies), terwijl 54% ervan een baan vond binnen de 12 maanden na de begeleiding. Dat cijfer is dubbel zo hoog als de natuurlijke instroom die slechts 22% bedraagt.

De Antwerpse sociale serie-ondernemer Sihame El Kaouakibi werkt aan een nieuw platform voor online rekrutering van jonge talenten, veelal met een immigratie-achtergrond, die in klassieke aanwervingsmethodes gemakkelijk uit de boot vallen. Op de website “Point Urbain” die in de steigers staat, vervangt ze het curriculum door een video. Daarin kan de kandidaat zijn talent en motivatie tonen voor de aangeboden job via een creatieve, persoonlijke pitch. Ook zij is gecharmeerd door de SIB-methode. “Dat systeem maakt het enerzijds mogelijk om samen te werken met de overheid, zonder ervan afhankelijk te zijn. En anderzijds laat het ook toe om personen aan te trekken die in het project geloven en die een brug kunnen slaan met de privésector. Daardoor kunnen we met veel ambitie de handen uit de mouwen steken voor een maatschappelijk probleem en echt vooruitgang boeken. Sociaal ondernemerschap wordt op die manier een collectieve inspanning, waar ik volledig achter sta!”.

… en van elders

In Frankrijk is Said Hammouche, de sociale ondernemer achter Mozaik RH, de eerste headhunter gespecialiseerd in diversiteit. “We vertrekken van de behoefte van de ondernemingen, net zoals alle andere arbeidsconsulenten. Maar voor de vereiste competenties tappen we bewust uit een ander vaatje, dat nogal eens wordt over het hoofd gezien. Ondanks het potentieel ervan: opgeleide jongeren afkomstig uit minderbedeelde gebieden die om diverse redenen (geen netwerk, zelfcensuur,…) menen dat ze niet in aanmerking komen voor een job bij pakweg Airbus of Radio France. Wij treden als tussenpersoon op tussen enerzijds de bedrijven, die we begeleiden tijdens het aanwervingsproces. En anderzijds de kandidaten die onze preselectie doorstonden. Tegenover selectiekantoren zijn we hun ambassadeur, terwijl we ze soms ook vaardigheden aanleren die nuttig zijn tijdens een sollicitatiegesprek”.

Echt teamwerk

Sommigen zullen daarin een mogelijke verzwakking zien van de overheid en een gevaar voor de democratie. Omdat private geldschieters voor een groot deel de oplossingen bekostigen. Anderen vrezen dan weer dat geld een belangrijkere rol zal spelen, terwijl de initiatieven eigenlijk zonder winstoogmerk horen te zijn. Maar echt sociaal ondernemerschap is slechts mogelijk in nauwe samenwerking met tal van actoren, of die nu openbaar, privaat of academisch zijn of voortvloeien uit een burgerlijke vennootschap: “Mozaik RH werkt samen met de staat, met territoriale groeperingen, lokale belangengroepen en universiteiten om te bepalen welke jongeren hulp moeten krijgen. We staan constant in verbinding met bedrijven die een beroep doen op ons voor hun aanwerving. Zowat 80% van hen doet dat overigens regelmatig. Private schenkers bieden ons de kans om de zaken veel sneller professioneel aan te pakken en getalenteerde medewerkers voor onze teams aan te trekken. Via zelffinanciering, die 70% van onze middelen vertegenwoordigt, zorgen we er ten slotte ook voor dat we veel minder afhankelijk zijn, en ook beter gewapend zijn om onze opdracht te verwezenlijken. De overige 30% betaalt de staat. Ons model ent zicht op een sociale en solidaire economie, terwijl we dankzij de mix van inkomsten rendement en algemeen belang met elkaar kunnen verzoenen”.

Via oplossingen samen het algemeen belang dienen, is dat niet de essentie van een democratie?

Sinds 2008 heeft Degroof Petercam Foundation de volgende doelstellingen: het verbeteren van het beroeps-, technisch en algemeen onderwijs en het stimuleren van ondernemerschap. Onze stichtingmaakt deel uit van het consortium dat in de eerste Belgische Social Impact Bond ten voordele van Duo for a Job investeert. De Stichting besliste ook om Mozaïk RH financieel te helpen met de ontwikkeling van een afdeling in Rijsel. Daarnaast zei de Stichting ook haar steun toe aan Sihame El Kaouakibi, die zich voor tewerkstellingsprojecten in Antwerpen inzet.

Voor meer inlichtingen over Degroof Petercam Foundation kunt u terecht bij Silvia Steisel.

 

Mail