donderdag 09/04/2020

Top Header

Talen

Liquidatiebonus: versoepeling van de overgangsregeling

Head of Estate Planning

Wat moeten we onthouden van de verlenging van de overgangsregeling voor liquidatieboni die door Koen Geens werd toegestaan? We bekijken de diverse aspecten van deze recente fiscale maatregel.

De zomer werd dit jaar ingeluid met een reeks nieuwe fiscale maatregelen. Eén van de meest in het oog springende maatregel is de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni. Een liquidatiebonus is wat de aandeelhouder ontvangt bovenop hetgeen hij initieel in de vennootschap heeft geïnvesteerd. Het gedeelte bovenop de initiële investering is onderworpen aan roerende voorheffing. Voorlopig bedraagt deze roerende voorheffing nog 10%, maar vanaf 1 oktober 2014 zal dit tarief worden opgetrokken naar 25%.

Overgangsregeling
Om massale vereffeningen te vermijden is er een overgangsregeling. In grote lijnen laat deze overgangsregeling toe dat het tarief van 10% behouden blijft op de belaste reserves, zoals goedgekeurd op 31 maart 2013. Dit zonder dat de vennootschap effectief geliquideerd wordt én op voorwaarde dat deze belaste reserves worden uitgekeerd aan de aandeelhouders en dat zij onmiddellijk overgaan tot een incorporatie van deze dividenduitkering in het kapitaal van de vennootschap via een notariële akte. Mits naleving van een wachttermijn kunnen deze bedragen bij een latere liquidatie of bij een kapitaalvermindering zonder verdere belasting uitgekeerd worden aan de aandeelhouders.

Deze overgangsregeling is onderworpen aan een aantal modaliteiten. Die hebben tot gevolg dat vennootschappen die hun boekjaar op 31 december 2013 afsluiten alle stappen in het kader van deze overgangsregeling moeten hebben gefinaliseerd uiterlijk op 31 december 2013, wat geen evidentie is.

Verlenging
Minister van Financiën Koen Geens heeft dit ingezien en heeft recent bevestigd dat de overgangsregeling verlengd zal worden tot en met 31 maart 2014 (voor vennootschappen die hun jaarrekening afsluiten vanaf 1 oktober 2013 tot en met 30 maart 2014). Concreet houdt deze verlenging in dat vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2013 drie maanden extra krijgen om de kapitaalverhoging via notariële akte te formaliseren. De belaste reserves dienen wel nog steeds uitgekeerd te worden uiterlijk op 31 december 2013.

Uw contactpersonen bij de Bank en de dienst Estate Planning staan tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden en u bij uw vermogensstructurering te adviseren.

Meer info

Website Koen Geens (Persbericht)

"Geens versoepelt overgangsregeling liquidatiebonus" (De Tijd, 14 november 2013)

 

 

Mail