vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Groepsverzekeringen : hogere belasting vanaf 1 juli 2013

Head of Estate Planning

De federale regering wenst het pensioenstelsel te hervormen. Zij wenst de leeftijd waarop de bevolking effectief met pensioen gaat te verhogen, en de loopbanen te verlengen. De hierna vermelde maatregelen in verband met de aanvullende pensioenen (“de tweede pensioenpijler”) zijn ingegeven door deze ambitie.

Vanaf 1 juli 2013 wordt een vervroegde opname van het pensioenkapitaal zwaarder belast.

 

Pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen of met bijdragen betaald door de vennootschap

Vanaf 1 juli 2013 wordt u in de personenbelasting belast aan 20% (in plaats van 16,5% vandaag) indien u het pensioenkapitaal opneemt op 60 jaar. U betaalt 18% (in plaats van 16,5% vandaag) indien u het kapitaal opneemt op 61 jaar. Indien uw wettelijk pensioen evenwel op hetzelfde moment ingaat[1], dan blijft ook na 1 juli 2013 het tarief van 16,5% van toepassing in beide hypothesen.

Indien u het kapitaal opneemt tussen 62 en 64 jaar wijzigt er niets. Het tarief blijft 16,5%. Wacht u tot u 65 jaar geworden bent, dan bedraagt het tarief 10 % indien u uw beroepsactiviteiten hebt voortgezet tot uw 65e. Heeft u uw beroepsactiviteit eerder stopgezet, dan zal een tarief van 16,5% van toepassing zijn.

Wij vatten dit even samen in de onderstaande tabel:

Leeftijd bij uitbetaling van het kapitaal

Tarieven vóór     

 1 juli 2013

Tarieven vanaf     

1 juli 2013

60 jaar

16,5%

20% of 16,5 % in geval van wettelijk pensioen

61 jaar

16,5%

18% of 16,5% in geval van wettelijk pensioen

62-64 jaar

16,5%

16,5%

65 jaar

10% indien beroepsactiviteiten voortgezet

16,5% indien beroepsactiviteiten niet voortgezet

10% indien beroepsactiviteiten voortgezet

 16,5% indien beroepsactiviteiten niet voortgezet

 
Deze regeling is van toepassing op collectieve aanvullende pensioenen (groepsverzekeringen en pensioenfondsen) en op individuele aanvullende pensioentoezeggingen die een vennootschap bijvoorbeeld voor haar bedrijfsleider voorziet.

 

Pensioenkapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen

Op het pensioenkapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen, blijft het tarief van 10 % gelden voor uitkeringen vanaf 60 jaar.[2] Het tarief van 33 % is van toepassing op pensioenkapitalen ontvangen vóór die leeftijd.

Sociale bijdragen

Bij dit alles vergeet u best niet dat het kapitaal voorafgaandelijk wordt onderworpen aan sociale bijdragen van maximum 5,55% (solidariteitsbijdrage van maximum 2 % en RIZIV-bijdrage van 3,55%). Op het saldo wordt dan de verschuldigde personenbelasting berekend. Daarbij komen nog de gemeentelijke opcentiemen die worden bepaald door de gemeente van uw woonplaats.

Indien u bijvoorbeeld uit uw groepsverzekering een pensioenkapitaal[3] ontvangt van 300.000 euro, op de leeftijd van 60 jaar, en alle maximumtarieven van toepassing zijn en de gemeentelijke opcentiemen van uw woonplaats 8% bedragen, houdt u na inhouding van alle belastingen 208.656 euro over.

Besluit

Vanaf 1 juli wijzigt de taxatie van het pensioenkapitaal uitgekeerd via groepsverzekeringen, pensioenfondsen of individuele pensioentoezeggingen, althans voor het deel opgebouwd via werkgeversbijdragen of voor wat betreft bijdragen betaald door de vennootschap van de bedrijfsleider. Dit is enkel het geval bij uitkering vóór de leeftijd van 62 jaar en vóór het moment van wettelijk pensioen.

Wij volgen deze materie verder op en houden u op de hoogte van eventuele latere wijzigingen.

Als u deze Estate Planning Flash wil downloaden, kan u hier klikken. 

 


[1] De minimumleeftijd voor vervroegd wettelijk pensioen wordt geleidelijk van 60 jaar naar 62 jaar gebracht. Vanaf 2016 zal de minimumpensioenleeftijd 62 jaar bedragen.

[2] Voor premies gestort na 1 januari 1993. Voor premies gestort vóór 1 januari 1993 blijft het tarief 16,5%.

[3] Hypothese : uitsluitend opgebouwd met werkgeversbijdragen, en uitgekeerd voordat het wettelijk pensioen wordt opgenomen.

 
 
Mail