vrijdag 28/02/2020

Top Header

Talen

Erfrecht en het nieuw samengesteld gezin: een uitdaging? (II)

Head of Estate Planning

 

Successierechten

Wie erft, betaalt successierechten. De tarieven zijn afhankelijk van de (fiscale) woonplaats van de erflater in de vijf jaar voorafgaand aan zijn overlijden. Ze zijn ook afhankelijk van de relatie tussen de overledene en de erfgenaam. De tarieven worden vastgelegd door de Gewesten.

a) Kinderen en langstlevende echtgeno(o)t(e)

Wanneer uw kinderen en/of uw huwelijkspartner van u erven, zien de tarieven er vandaag als volgt uit:

- als uw woonplaats in het Vlaams Gewest is gevestigd: tussen 3% en 27%;

- als uw woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest is gevestigd: tussen 3% en 30%.

Die tarieven gelden zowel voor uw eigen kinderen als voor uw stiefkinderen. Enkel als u overlijdt als inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten bijkomende voorwaarden vervuld zijn opdat ook uw stiefkinderen die tarieven zouden kunnen genieten (vóór de leeftijd van 21 jaar gedurende ten minste zes jaar mee opgevoed zijn door u, de stiefouder, die met de natuurlijke ouder moet gehuwd zijn of er wettelijk mee samenwoont). Zoniet betalen zij de tarieven die gelden "tussen vreemden", dat wil zeggen de hoogste tarieven.

b) Wettelijk samenwonende partner

Als uw wettelijk samenwonende partner een deel van uw nalatenschap krijgt, zal hij/zij ook de tarieven "tussen echtgenoten" betalen.

c) Feitelijk samenwonende partner

- Enkel in het Vlaams Gewest kan de partner met wie u feitelijk samenwoont, de tarieven "tussen echtgenoten" genieten. Dat is enkel het geval als u vóór uw overlijden minstens één jaar ononderbroken samenwoonde en u een gemeenschappelijke huishouding had.

- In de twee andere Gewesten zal hij de successierechten tegen de tarieven "tussen vreemden" betalen.

Schenkingsrechten

U kunt het bedrag aan te betalen successierechten verminderen door tijdens uw leven een deel van uw vermogen te schenken. U blijft hierbij het best binnen het beschikbaar deel van uw nalatenschap. Indien er schenkingsrechten betaald moeten worden:

- zullen uw huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner en uw eigen kinderen de laagste tarieven betalen; dat geldt in de drie Gewesten;

- zal uw feitelijk samenwonende partner enkel in het Vlaams Gewest de laagste tarieven betalen als u minstens één jaar samenwoont en een gemeenschappelijke huishouding voert; in Brussel en Wallonië is hij/zij onderworpen aan de hoogste tarieven;

- zullen uw stiefkinderen enkel in het Waals Gewest de laagste tarieven betalen; in Vlaanderen en Brussel zijn zij onderworpen aan de hoogste tarieven.

Besluit

Successieplanning zet menig nieuw samengesteld gezin voor de uitdaging om bijzondere wensen in verband met de nalatenschap gerealiseerd te zien. Mirakeloplossingen bestaan jammer genoeg niet. Wij raden u dan ook aan alle aspecten goed aandachtig te bestuderen. De dienst Estate Planning staat tot uw dienst om alle verdere vragen te beantwoorden.

Mail