zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Kleinkinderen erven rechtstreeks van grootouders: 3 opties

Senior consultant Estate planning

Omdat we alsmaar langer leven, is de erfenis voor kinderen vaak nuttiger voor de kleinkinderen. Die kunnen het vermogen vaak beter gebruiken dan hun ouders. Onze wetgever maakte de generatiesprong (of erfenissprong) makkelijker, wat bovendien ook fiscale besparing . Ontdek in het kort de belangrijkste opties om kleinkinderen rechtstreeks te laten erven.

 

Testament

De eenvoudigste oplossing als grootouder is om een testament op te stellen in het voordeel van uw kleinkind(eren). Sinds het nieuwe erfrecht op 1 september 2018 in werking trad, is het beschikbaar deel nu hoger. Als u een erfenis nalaat, mag u vrij beschikken over de helft van uw vermogen, ongeacht het aantal kinderen dat u hebt. Fiscaal gezien is het voordelig om uw kleinkinderen te bevoordelen.

Totale generatiesprong

Als u als erfgenaam wilt dat uw eigen kinderen meteen van uw erfdeel kunnen genieten, dan volstaat het (sedert 2012) dat u de nalatenschap verwerpt. Door verwerping gaat de nalatenschap van de overleden grootouder rechtstreeks naar de kleinkinderen. Hier blijft het verschuldigde successierecht minimaal gelijk aan wat verschuldigd was, indien u als erfgenaam uw aandeel niet verworpen had.

Doorschenking

In Vlaanderen is het sedert juli 2018 mogelijk om een deel van de erfenis door te schenken. Dit noemen we ‘gedeeltelijke generatiesprong’ of ‘doorschenking’: De ouder-erfgenaam aanvaardt de erfenis van zijn ouder en betaalt het successierecht. Daarna schenkt de erfgenaam een stuk van zijn erfenis aan zijn eigen kinderen. Die schenking is vrijgesteld van schenkbelasting mits voorwaarden.

Het Waalse Gewest wil iets vergelijkbaars in het leven te roepen. Het decreet werd 3 mei 2019 goedgekeurd, maar is nog niet in werking: Een erfgenaam die erft van zijn ouder, kan zijn eigen kinderen een schenking doen tegen het tarief van 0% schenkingsrecht.

 

Concrete voorbeelden leest u in het volledige artikel.

 

Mail