zaterdag 04/04/2020

Top Header

Talen

Het UBO-register: bijkomend uitstel voor eerste registratie tot 30 september 2019

Estate Planning

1. Bijkomend uitstel voor registratie

In onze eerdere nieuwsflash informeerden wij u over de nieuwe verplichting om de uiteindelijk begunstigden (Ultimate Beneficial Owner – afgekort als ‘UBO’) van vennootschappen (waaronder maatschappen), VZW’s, stichtingen, trusts, fiduciën en soortgelijke entiteiten te melden bij het UBO-register.

Initieel moest de registratie in het UBO-register gebeuren voor 30 november 2018. Deze termijn werd door de FOD Financiën verlengd tot 31 maart 2019.

De FOD Financiën heeft deze week een bijkomend uitstel toegekend. Op haar website is een bericht geplaatst waaruit blijkt dat u tot 30 september 2019 heeft om uw uiteindelijk begunstigden voor de eerste maal te registreren1.

Zowel personen die hun UBO zelf registeren, als personen die hiervoor beroep doen op een mandataris (bv. accountant) kunnen gebruik maken van dit uitstel.


2. Bijwerking FAQ

Op de website van de FOD Financiën is een lijst gepubliceerd met een antwoord op de meest voorkomende vragen (Frequently Asked Questions – afgekort als FAQ)2.
Deze lijst zou in de komende weken worden bijgewerkt om een aantal bijkomende onduidelijkheden uit te klaren.
Wij houden u op de hoogte van zodra er hieromtrent meer nieuws is.

 

1https://financien.belgium.be/nl/ubo-register - punt 5 (‘informatie over het UBO-register invullen).
2https://financien.belgium.be/nl/ubo-register - punt 6 (‘FAQ en nuttige documentatie’).

Mail