dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

 

1. Aandelenmarkten

Na drie opeenvolgende maanden met negatieve performances gingen de aandelenkoersen in maart hoger. Het herstel was het meest uitgesproken in de groeimarkten, in het bijzonder die van Latijns-Amerika. Opverende grondstoffenprijzen, een zwakkere dollar en signalen van economische stabilisering deden de koersen omhoog schieten (MSCI Latin America +20,4% in USD). De globale MSCI Emerging Markets ging 13% hoger in USD of 8,0% in EUR. De Amerikaanse markt ging eveneens duidelijk hoger in maart, dankzij de vooruitzichten voor tragere renteverhogingen, ietwat betere economische cijfers en een zwakkere USD. Die zwakkere USD zorgde er wel voor dat de prestatie, in EUR uitgedrukt, beperkt bleef tot +1,8%. Ook al kon de Europese markt in maart 2,8% hoger afsluiten dankzij de ECB, toch bleef het herstel wat achter tegenover de andere regio’s. Sinds begin dit jaar is de eurozone nog duidelijk negatief (MSCI EMU -6,6%). De eurozone blijft kampen met haar eigen demonen, zowel op institutioneel vlak (Brexit-risico, onenigheid in aanpak vluchtelingencrisis) als op economisch vlak (te lage inflatie, sluimerende Griekenland-problematiek). De Japanse beurs liet de zwakste prestatie optekenen, en dat zowel over de voorbij maand als sinds begin dit jaar (MSCI Japan -10,9% in EUR). De economie blijft er bijzonder zwak, wat de ongerustheid over de bedrijfswinsten doet toenemen.

 

2. Obligatiemarkten

De Europese obligatierentes kenden in de loop van de maand een aanzienlijke schommeling. De Duitse 10-jarige rente steeg van 0,11% eind februari even tot boven 0,30% in het midden van de maand om nadien terug te vallen tot 0,15%. De betere gang van zaken op de grondstoffenmarkten zorgde voor een ‘risk-on’ instelling bij de beleggers wat in eerste instantie de koersen voor veilige obligatiebeleggingen lager en de rendementen hoger duwde. De extra monetaire versoepeling van de ECB zorgde er nadien voor dat de rendementen terugvielen. Het laatste zorgde er ook voor dat de spreads van de periferielanden aanzienlijk kleiner werden in de afgelopen maand. De Italiaanse rente op 10 jaar bedraagt nu 1,22%, wat een afname van de spread met Duitsland met 25 basispunten betekent in de loop van de maand maart. Over het eerste kwartaal bleven de landenspreads per saldo redelijk stabiel. De Amerikaanse rente volgde in de maand maart grotendeels hetzelfde parcours, waarbij het korte eind van de rentecurve het best presteerde. Het vooruitzicht van tragere renteverhogingen speelde daarbij een rol. De spreads voor bedrijfsobligaties vielen aanzienlijk terug, in anticipatie op de aankopen door de ECB. De financiële emittenten bleven daarbij achter op de niet-financiële: deze laatste konden de stijging van de spreads in de eerste maanden van het jaar meer dan goedmaken in de maand maart.

 

3. Centrale banken en monetair beleid

De centrale banken stonden in maart opnieuw in het centrum van de belangstelling. De Europese Centrale Bank leverde een uitgebreide nieuwe set maatregelen af, die door de markt best werden gesmaakt. Naast de verlaging van de referentierente en de depositorente (met 5 en 10 basispunten tot respectievelijk 0% en -0.4%) werd bovendien het aankoopprogramma uitgebreid van 60 tot 80 miljard euro en komen vanaf nu bedrijfsobligaties in aanmerking. Ook worden nog 4 langetermijnfinancieringsoperaties gelanceerd om het liquiditeitsaanbod te verhogen, zodat banken zich kunnen financieren aan een negatieve rente als ze krediet verschaffen. De Amerikaanse centrale bank veranderde haar politiek niet, maar heeft haar verwachtingen voor het ritme voor toekomstige renteverhogingen herzien van vier naar twee in 2016. In een toespraak later op de maand bevestigde Fed-voorzitter Yellen dat ze voorzichtig zal blijven te werk gaan bij het verhogen van de rente, waarbij ze vooral de internationale context als argument aanhaalde. Yellen blijft daarmee voorzichtiger dan andere Fed-leden die sneller (zelfs al in april) de rente opnieuw willen verhogen. In de loop van de maand maart werd de rente verlaagd in Nieuw-Zeeland (ter bestrijding van de lage inflatie) en in Noorwegen (zwakke economie door lage olieprijs). In beide landen werd uitdrukkelijk de deur voor verdere renteverlagingen opengelaten.

 

4. Deviezen

Het mag opvallend genoemd worden dat de munten die tijdens het eerste kwartaal het best presteerden diegene zijn waar de centrale banken de rente verder verlaagden en bijkomende monetaire stimulusmaatregelen aankondigden, namelijk de EUR en de JPY. Een voorbeeld van ‘sell on the news’? Feit is dat de EUR-verzwakking van 2014 en 2015 al heel wat anticipeerde. Daarnaast heeft de neerwaartse bijstelling van de verwachte renteverhogingen voor dit jaar tijdens de recentste meeting van de Federal Reserve tot een verzwakking van de Amerikaanse munt geleid (USD -4,7% tegenover de EUR). Het GBP kon, ondanks aanhoudende Brexit-onzekerheden, redelijk standhouden. De Bank of England bracht tijdens haar recentste meeting in herinnering dat de eerstvolgende rentebeweging wel degelijk opwaarts zal zijn, omdat de periode van lage inflatie later dit jaar zou kunnen ten einde lopen. De grondstoffenmunten gingen logischerwijs hoger, zelfs de Braziliaanse real (+ 6,4% tegenover de EUR) kon de voorbije maand een stijging laten optekenen, ondanks de economische (recessie) en politieke (mogelijke afzetting van president Rousseff) problemen die het land teisteren.

 

5. Grondstoffen

De olieprijs (Brent) zette vooral in de eerste week van de afgelopen maand de opwaartse trend verder (+10,3% in USD), om nadien te stabiliseren rond 40 USD/vat. De betere economische signalen, de zwakkere dollar en de aangekondigde bevriezing op het huidige niveau van de productie ondersteunden de olieprijs. Een akkoord over die bevriezing zou uiteindelijk moeten rond zijn tegen 17 april, maar de impact ervan lijkt beperkt te zullen zijn. Van de deelnemende landen is Saoedi-Arabië immers de enige producent die zijn productieniveau sowieso nog zou kunnen verhogen. Bovendien blijft Iran bij zijn standpunt om zijn productie terug te brengen naar het niveau van voor het handelsembargo. De overige grondstoffen waren gemengd. Goud sloot nagenoeg onveranderd af (+0,1% in USD) : de opwaartse trend werd in de loop van de maand tenietgedaan door commentaren van Fed-leden die een snellere verhoging van de rente verkozen.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail