donderdag 21/03/2019

Top Header

Talen

Braziliaanse economie: nog een lange weg af te leggen…

Economisch gezien werd 2015 een teleurstellend jaar voor Brazilië. Uiteindelijk liet de economische activiteit vorig jaar een terugval met 3,8% optekenen. Aangezien de meeste voorlopende indicatoren wijzen op een nieuwe verslechtering, kunnen we voor dit jaar bezwaarlijk optimistischer zijn.

De inflatie is opgelopen tot 11%, een cijfer dat veel hoger ligt dan het streefdoel van 4,5% en de werkloosheidsgraad blijft toenemen. Ook de Braziliaanse begroting is er steeds slechter aan toe en de nominale intresten op de overheidsschuld vertegenwoordigen al meer dan 8% van het BBP. Het vertrouwen bij de buitenlandse investeerders is even snel teruggevallen als de koers van de Braziliaanse real die op een jaar met meer dan 16% gedaald is ten opzichte van de euro (de daling van de reële effectieve wisselkoers was 18%). Bij de economische moeilijkheden komt ook nog eens een bijzonder complexe politieke situatie, waarbij presidente Dilma Roussef amper op politieke steun kan rekenen en politieke tegenstanders die aansturen op haar aftreden (impeachment) of op vervroegde verkiezingen.

Verslechtering van de inflatie en de werkloosheidsgraad

De inflatie ligt beduidend hoger dan het doel van de centrale bank

In deze context van hoge inflatie en een snelle stijging van de overheidsschuld staan de beleidsmakers op zijn zachtst gezegd voor moeilijke uitdagingen. Zo liet de Braziliaanse centrale bank recent blijken dat ze op monetair vlak niet veel mogelijkheden meer heeft door haar beleidsrente ongewijzigd op 14,25% te laten, na die sinds maart 2013 met 7 procentpunten te hebben verhoogd. En aangezien de overheidsschuld al bijzonder hoog is, kan de regering de economische activiteit ook niet stimuleren via fiscale stimulus. Er zijn ook diepgaande, maar onpopulaire structurele hervormingen nodig, rond de administratieve en fiscale procedures om iets te doen aan de befaamde « Braziliaanse kosten ». Maar omwille van de huidige politieke impasse komt Brazilië daar niet aan toe.

Die politieke impasse zal overigens ook nog minstens enkele maanden duren en alleen een nieuwe regering zou voor de nodige hervormingen kunnen zorgen. Een nieuwe regering zou er kunnen komen via een afzettingsprocedure van president Dilma Roussef, via het annuleren van de verkiezingen van 2014 of als Roussef vrijwillig opstapt. Als het tot een afzettingsprocedure komt, is dat een proces dat lang kan aanslepen. Een eerste stemming in het Huis van Afgevaardigden zal ten vroegste in april plaatsvinden, gevolgd door een stemming in de Senaat, waarna het afzettingsproces pas echt van start kan gaan. Dilma Roussef zou dan tijdelijk gedurende maximum 180 dagen aan haar mandaat moeten verzaken. Daarna zou een speciale senaatscommissie moeten worden opgericht en zou de senaat opnieuw over haar afzetting moeten stemmen. Indien de senaat bij die stemming de afzetting bevestigt, moet de vice-president Roussef tot het einde van haar mandaat vervangen.

Zoals we reeds hebben aangestipt, is de politieke impasse slechts één van de vele redenen voor de huidige economische crisis. Zo is Brazilië ook zwaar getroffen door de groeivertraging in China, de belangrijkste exportbestemming. De uitvoer naar China is daardoor enorm gedaald, en dat gebeurde tegelijk met de wereldwijde daling van de grondstoffenprijzen. Bovendien begon de centrale bank ook nog eens haar monetair beleid te verstrakken om de inflatiedruk tegen te gaan en de regering nam ook heel wat besparingsmaatregelen. Op basis van al die elementen lijken de recente tekenen van optimisme op financiële markten wat voorbarig. Een duurzaam herstel van de Braziliaanse economie lijkt niet voor morgen.

Nooit eerder gezien gebrek aan het vertrouwen in het economisch beleid van de regering

 

Mail