dinsdag 18/02/2020

Top Header

Talen

Ruwe olie: schrik op maximumniveau!

Fundamental Equity Buy Side Analyst Technology, Media, Telecom Europe

De laatste 18 maanden waren bijzonder uitdagend voor de olieprijzen. We weten dat ruwe olie tot de activa behoort waarvan de prijs fors op en neer kan gaan en het is duidelijk dat we nu de neerwaartse fase van de cyclus beleven. De hamvraag is natuurlijk of we nog een verdere druk op de olieprijzen moeten vrezen of of we daarentegen nu echt de bodem hebben bereikt.

De laatste 18 maanden waren bijzonder uitdagend voor de olieprijzen. Nadat een vat ruwe olie tussen 2010 en 2013 om en bij de 110 USD kostte, is de prijs ervan met 75% gedaald tot om en bij de 30 USD.  We weten dat ruwe olie tot de activa behoort waarvan de prijs fors op en neer kan gaan en het is duidelijk dat we nu de neerwaartse fase van de cyclus beleven. De hamvraag is natuurlijk of we nog een verdere druk op de olieprijzen moeten vrezen of of we daarentegen nu echt de bodem hebben bereikt.

Ons antwoord op die vraag is jammer genoeg niet zo eenduidig als we zouden willen. Voor ons is het duidelijk dat een olieprijs van minder dan 40 USD per vat niet rationeel is, aangezien de sector in een dergelijke prijsomgeving niet normaal functioneert en niet in staat is om in de toekomst te investeren.    

Daar staat tegenover dat we denken dat 2016 een jaar wordt dat we duidelijk in twee helften kunnen opsplitsen. De vooruitzichten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) geven aan dat we normaal in de eerste jaarhelft van 2016 opnieuw de traditionele lage voorjaarsvraag zullen zien. Dit valt samen met het opheffen van de sancties tegen Iran, wat dit land normaal in staat zou moeten stellen om zijn productie op te drijven.  De combinatie van die twee factoren impliceert al meteen dat we in het eerste en tweede kwartaal van 2016 het overaanbod niet zullen zien verdwijnen en dat de voorraden tegen hetzelfde tempo, dat we nu zien, blijvend aangevuld zullen worden.

Als we geen rekening houden met zogenaamde staartrisico’s zoals een geopolitieke gebeurtenis, een plotse verdubbeling van de productie in Libië, of een wereldwijde ineenstorting van de vraag, zou de ommekeer er in het derde kwartaal moeten komen door een terugval van de productie in landen die niet tot de OPEC behoren waardoor meer een beroep op de olie van de OPEC-landen zal gedaan moeten worden en daarnaast ook als gevolg van de toenemende vraag.  Het totale aanbod zou dan tot 2017 nog altijd hoger zijn dan de wereldwijde vraag,  maar het zou wel het keerpunt kunnen zijn in het proces om opnieuw tot een evenwichtigere situatie te komen. 

Bron: IEA OMR  Kloof tussen vraag naar OPEC-olie en aanbod van OPEC-olie en prijs per vat ruwe olie.

Onze middellangetermijnvisie op de richting waarin de olieprijs zal evolueren blijft constructief aangezien we de combinatie van een aantal positieve factoren beginnen te zien:

  • 2015 werd gekenmerkt door een daling met meer dan 20% van de investeringen in de oliesector (Capex) en de ontwikkelingsactiviteit lag vijf keer lager dan in een normaal jaar. Op basis van de huidige vooruitzichten voor volgend jaar, lijkt de sector goed voorbereid op een nieuwe dergelijke terugval in 2016. Het gebrek aan nieuwe projecten zal echter meer dan waarschijnlijk vanaf 2017-2018 een aanzienlijke impact hebben op het aanbod uit de niet-olielanden.
  • De sector heeft ook de uitgaven voor de ontwikkeling van nieuwe olievelden teruggeschroefd. Volgens Rystad Energy, een bedrijf dat gespecialiseerd is in consulting van de petroleumindustrie, is die activiteit wereldwijd met meer dan 20% gedaald. Dat zal normaal nu sneller een impact hebben op het aanbod van de sector via een versnelling van de daling van de productie op mature olievelden.
  • De productie van “tight oil” (onder andere schalie-olie)  in de Verenigde Staten bereikte in het tweede kwartaal van 2015 een hoogtepunt en is nu aan het dalen. Die dalende trend zal in 2016 blijven aanhouden en de omvang van de terugval hangt af van de mate waarin de Amerikaanse operatoren gebruik maken van Fracklog[1].
  • Ondanks de brede consensus over het feit dat de Amerikaanse producenten van “tight oil”  nu zowat de sleutels van de oliemarkt in handen hebben, zal het veel meer tijd vragen dan eerst werd gedacht om de richting van de productie te wijzigen zodra de activiteit in de Verenigde Staten weer aantrekt, en dat zou de prijzen opnieuw kunnen doen stijgen. 

Hoewel de sector in de Verenigde Staten over aanzienlijke reserves beschikt die break-even produceren op een prijs van minder dan 60 USD, zou hij volgens een productiviteitsrapport van het Internationaal Energie Agentschap een olieprijs nodig hebben van 65 à 70 USD per vat om een rem te kunnen zetten op de terugval van de productie.  Als er daarnaast wordt van uitgegaan dat ook de productie  van de “tight oil” met meer dan 600 000 vaten per dag moet toenemen, dan zou de vereiste prijs voor een vat ruwe olie nog een stuk hoger moeten liggen.

Al bij al blijven de komende kwartalen onzeker en in de wekelijkse publicatie van de statistieken zal de volatiliteit nadrukkelijk aanwezig blijven. Toch wijzen veel factoren in de richting van een echte verbetering van de fundamentele aspecten die met olie hebben te maken en dat zou uiteindelijk positief moeten zijn voor de olieprijs.  


[1] Fracklog: het opslaan in de grond van al geboorde olie.

 

 

Mail