vrijdag 13/12/2019

Top Header

Talen

China: turbulentie op financiële markten, status quo voor economische situatie

Chief Economist

Als gevolg van een nieuwe golf van ongerustheid over China kregen de internationale aandelenmarkten het tijdens de eerste week van 2016 zwaar te verduren. Zowat iedereen is het erover eens dat een zware economische crisis in China opnieuw het grootste risico vormt in het nieuwe jaar. Maar het is vooral belangrijk om onder de loep te leggen wat daar werkelijk aan het gebeuren is. Door Hans Bevers, Chief Economist.

In tegenstelling tot wat veel beleggers momenteel lijken te geloven zeggen de huidige terugval van de aandelenkoersen en de neerwaartse druk op de renminbi (RMB) ons eigenlijk heel weinig over het onderliggende economische plaatje. Sterker nog, de combinatie van de recente vertrouwensindicatoren van de economische cijfers van de jongste maanden lijkt erop te wijzen dat de eerder genomen stimuleringsmaatregelen een stabiliserend effect begint te hebben op de Chinese economie. Daarom gaan we nog altijd uit van het scenario dat een harde landing zal worden vermeden aangezien strategie van de overheid om te streven naar een economie die beter in evenwicht is onverminderd van kracht blijft.

Hoe komt het dan dat de aandelenkoersen en de muntkoers zo sterk gedaald zijn? Het meest waarschijnlijke antwoord is dat de beleggers anticipeerden op het einde van het tijdelijke verbod op de verkoop van aandelen door grootaandeelhouders van bedrijven  (waartoe midden 2015 werd beslist toen de Chinese financiële markten crashten als gevolg van een speculatieve zeepbel) wat tot een massale aandelenverkoop heeft geleid.  Bovendien lijkt ook de invoering van de “noodstop” – met het stilleggen van de handel voor een kwartier bij een daling van 5 % en het beëindigen van de handelsdag bij een daling van 7%  -  de situatie heeft erger gemaakt, omdat de beleggers zich allemaal tegelijk naar de uitgang haasten als de koersen te snel dalen. Er is nog een lange weg te gaan vooraleer China over een volwaardig ontwikkeld financieel systeem zal beschikken. Als de aandelenkoersen in het westen al sterk worden beïnvloed door de stemmingswisselingen van de beleggers, dan lijkt beleggen op de Chinese beurs nog meer op het spelen in het casino. Maar aangezien nog altijd relatief weinig Chinese burgers aandelen bezitten, zal de recente forse daling van de aandelenkoersen geen aanzienlijke impact hebben op de binnenlandse vraag. 

Een en ander zorgde ook voor neerwaartse druk op de RMB, maar in verband met de munt is het belangrijkste toch dat de overheid tijdens de tweede helft van vorig jaar maatregelen is blijven nemen om de munt minder afhankelijk te maken van de evolutie van de dollarkoers. Sinds vorige zomer is de koers van de RMB ten opzichte van de dollar met meer dan 5% gedaald en staat de muntkoers ongeveer op hetzelfde peil als vijf jaar geleden. Sommige waarnemers stellen dat China aan een deviezenoorlog is begonnen in een poging om via een boost van de export de economische groei te ondersteunen en  dat we ons daarom aan een forse verdere koersdaling van RMB mogen verwachten. Wij denken echter dat die visie een cruciaal element uit het oog verliest. In de eerste plaats is het immers zo dat de koers van de RMB ten aanzien van een ruime mand met verschillende deviezen vorig jaar grotendeels stabiel is gebleven.  Belangrijker nog is dat de RMB de laatste vijf jaar met meer dan 25% gestegen was ten opzichte van de deviezen van de belangrijkste handelspartners. Vandaar dat het overdreven lijkt om nu van een deviezenoorlog te spreken. Als we wat verder vooruitkijken, lijkt het risico op een verdere forse koersdaling van de RMB ons beperkt, al is het wel zo dat de kans op een verdere koersdaling van de USD reëel is.  Dat de Chinese overheid over heel veel reserves beschikt in buitenlandse deviezen betekent zorgt er echter voor dat die koersdaling zich geleidelijk kan voltrekken. Zoals we eerder al aangaven, probeert de overheid in toenemende mate de koers van de eigen munt te beheren ten aanzien van meer andere deviezen. Vanuit economisch oogpunt is dat trouwens bijzonder zinvol, aangezien het volledig past in de noodzaak om meer evenwicht te brengen in de economie en in de geleidelijke opening van kapitaalrekeningen. Als we het vanuit dit standpunt bekijken, denken wat de koers van de RMB in de nabije toekomst behoorlijk stabiel zal blijven.

Concluderend kunnen we zeggen dat de marktturbulentie in China en elders tijdens de eerste week van het nieuwe jaar voor ons geen teken is dat wijst op verdere economische verzwakking. Het klopt dat de jongste vertrouwensindicatoren lichtjes onder de verwachtingen bleven, maar dat alleen kan de storm die in de eerste week van het jaar op de financiële markten woedde niet verklaren. De cijfers van de laatste maanden geven immers aan dat de eerdere stimuleringsmaatregelen hun vruchten beginnen af te werpen en dat de economische activiteit aan het stabiliseren is. Net zoals elk jaar zal het nakende Chinese Nieuwjaar ervoor zorgen dat de cijfers voor januari en februari moeilijke te interpreteren zijn. Dat betekent dat we wellicht tot maart of april zullen moeten wachten om een duidelijker beeld te hebben van de toestand in China. Maar wie denkt dat de Chinese economie snel opnieuw zal opveren, zal allicht wel teleurgesteld worden, want de kans lijkt inderdaad groot dat de groei de komende jaren zal blijven vertragen. Dat is trouwens al sinds verschillende jaren onze visie. De Chinese economie evenwichtiger maken, blijft voor de overheid een zware uitdaging, maar de eerdere stimuleringsmaatregelen en de beschikbare beleidsmiddelen zullen er volgens ons wellicht wel voor zorgen dat de Chinese economie in 2016 behoorlijk zal presteren, ook al kan het op de aandelenmarkten mogelijk wel blijven stormen.

 

Mail