zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

November bracht positieve prestaties voor de aandelenmarkten. De eurozone ging 2,9% hoger (MSCI EMU), terwijl de prestaties van de niet-Europese beurzen werd opgedreven door de zwakkere EUR. De boventoon wordt nog steeds gevoerd door de monetaire politiek: beleggers verwelkomen de verdere monetaire versoepeling in Europa – en zeer waarschijnlijk ook in de andere regio’s – en hebben vrede genomen met de timing voor de eerste renteverhoging in de Verenigde Staten en met de vooruitzichten voor het ritme van renteverhogingen daarna. Op economische vlak wordt het herstel bevestigd, al is dat in Europa slechts zeer matig en dat ondanks de gunstige omgeving met lage rente, lage olieprijzen en een zwakke euro. In de Verenigde Staten lijkt de groei voldoende sterk om een eerste actie van de centrale bank te kunnen dragen. Het vierde kwartaal is alvast goed van start gegaan met goede cijfers voor de bestelling van duurzame goederen, de verkoop van nieuwe huizen en het consumentenvertrouwen (ook al lieten regionale cijfers een gemengd beeld zien in november). De bereidheid om risico te nemen blijft bij beleggers aanwezig, al kwamen geopolitieke risico’s (conflict Turkije en Rusland) en vertrouwen ondermijnende gebeurtenissen (aanslagen Parijs) meer dan ooit op de voorgrond. De Chinese markt viel op het einde van de maand fors terug door een lagere inschatting van de bedrijfswinsten in de industrie en het instellen van strenge regels voor aandelenhandel op krediet.

 

De obligatiemarkten in Europa en de Verenigde Staten evolueren verder uit elkaar, wat een logisch gevolg is van de verwachtingen voor de monetaire politiek in beide regio’s. In Europa ging de rente lager, zowel voor de kortere als voor de langere looptijden en werden de spreads van obligaties van perifere emittenten opnieuw wat nauwer. Dat was ook het geval voor Portugese obligaties, zelfs al hield de centrumrechtse minderheidsregering van premier Passos Coelho niet lang stand. Het blok van linkse partijen heeft daarop een nieuwe regering gevormd onder leiding van António Costa. De Europese begrotingsregels zullen naar verluid uitgevoerd worden. In de Verenigde Staten ging de obligatierente hoger, niet in het minst voor de kortere looptijden (rente op 2 jaar +21 basispunten). De verwachte renteverhoging door de centrale bank in de VS lijkt daarmee grotendeels ingeprijsd.

 

De lang geanticipeerde verhoging van de kortetermijnrente door de Federal Reserve in de Verenigde Staten midden december is een quasi zekerheid geworden. De Fed heeft gesignaleerd dat de economische situatie van die aard is dat met de monetaire verstrakking begonnen kan worden. Belangrijk is nu hoe steil het pad van de renteverhogingen daarna zal verlopen. Daaromtrent heeft de centrale bank laten verstaan dat die verhogingen zeer gradueel zullen verlopen, deels om te voorkomen dat de dollar nog veel sterker wordt, deels om de impact op de reële economie te kunnen opvolgen. De markt gaat momenteel uit van twee renteverhogingen in 2016. Naast Europa blijven andere regio’s de monetaire versoepeling opvoeren. Na de negatieve groei in Japan over het derde kwartaal wordt verwacht dat de Bank of Japan ook in 2016 de economie zal blijven stimuleren.

 

De euro verzwakte tegenover de meeste munten, het gevolg van vooruitzichten voor nog meer monetaire versoepeling. Tegenover de USD bedroeg het verlies over de afgelopen maand 4,0%. Sinds begin dit jaar steeg de Amerikaanse munt al met ruim 12%. Het Brits pond ging er in november minder op vooruit. De Britse centrale bank stelde haar groei- en inflatieprognoses voor dit en volgend jaar neerwaarts bij. De markt verwacht zich nu pas aan een eerste renteverhoging na het referendum over het Brits EU-lidmaatschap (een Brexit), waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2016.Ook de Zwitserse frank bleef wat achter omdat verwacht wordt dat de centrale bank de rente nog meer in negatief terrein duwen zal. De meeste grondstoffenmunten bleven op hetzelfde niveau tegenover de EUR, met uitzondering van de AUD die erop vooruitging (+5,2%) omdat een renteverlaging in de nabije toekomst minder waarschijnlijk geworden is, ook al worden er in 2016 nog lagere rentes verwacht.

 

De trend voor grondstoffen blijft negatief georiënteerd. Een onevenwicht tussen vraag en aanbod ligt voor alle segmenten van de markt aan de basis van de aanhoudend dalende prijzen. De vraag blijft zwak door de magere economische groei wereldwijd, en de voornaamste afnemer van grondstoffen China in het bijzonder. Industriële grondstoffen (koper, nikkel, zink,..) gingen ongeveer 10% lager in november. Voor petroleum (-10,1% in USD) komt daar het overaanbod bovenop (schalieproductie en de OPEC die niet tot productiebeperkingen komt). Goud viel door de grens van 1100 USD/ons, het laagste niveau in meer dan vijf jaar. De combinatie van een zwakke  fysieke vraag, de verwachte rentestijging in de VS en de stijgende dollar zorgen voor een ongunstige omgeving voor het edele metaal.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

 

Mail