donderdag 12/12/2019

Top Header

Talen

Sterkere dollar als gevolg van renteverhoging door de Fed?

Chief Economist

Nu de eerste renteverhoging door de Fed sinds 2006 steeds dichterbij lijkt te komen en de ECB volgende week allicht bijkomende stimuleringsmaatregelen zal aankondigen, is het geen verrassing dat nogal wat waarnemers erop wijzen dat de koers van de Amerikaanse dollar alleen maar kan stijgen. Misschien hebben ze gelijk. Maar toch is een nakende koersstijging van de “greenback” lang niet zeker. Er zijn zelfs verschillende redenen waarom we op dat vlak best de nodige voorzichtigheid in acht nemen.

 

Sinds de zomer van 2014 is de koers van de dollar fors gestegen (om en bij de 18% in nominale wisselkoerstermen) ten opzichte van zowat alle andere munten. De koersstijgingen van de dollar ten opzichte van de JPY en de EUR kwamen respectievelijk uit op 16% en 20%. En als de dollar nog duurder zou worden, zou dat zeker pijn doen voor de economieën van de groeilanden, waar zowel overheden als bedrijven een aanzienlijk bedrag aan schulden uitstaan hebben in dollar. Dat de koersstijging van de Amerikaanse munt daar allesbehalve welkom zou zijn, betekent natuurlijk niet dat ze zich niet kan voordoen.

Toch zijn er verschillende redenen waarom wij niet overtuigd zijn:

1. De verwachte koersstijging is al grotendeels of helemaal in de huidige koers verrekend. Grafiek 1 illustreert bijvoorbeeld dat de financiële markten al ruimschoots vooruitgelopen zijn op de verwachting dat de Fed en de ECB een verschillend monetair pad inslaan.

2. De dollar is al duur ten opzichte van de EUR. Op basis van de koopkrachtpariteit, een waarderingsmethode op lange termijn, lijkt de dollar stilaan duur. (grafiek 2).

3. Andere elementen spelen eveneens een rol. De balans van de lopende rekening van de eurozone is met een overschot van 3% van het bbp duidelijk positief, terwijl de Amerikaanse lopende rekening een tekort van zowat 2,5% laat optekenen. Bovendien zijn de cyclische vooruitzichten voor de bedrijfswinsten in de eurozone aan het verbeteren, terwijl de Amerikaanse ondernemingen op dat vlak met tegenwind kampen.

4. Historisch perspectief. Bij de eerdere renteverhogingscycli van begin 1994 en midden 2004 steeg de dollar sterk vóór de eerste renteverhoging, maar vervolgens daalde die ten opzichte van de munten van de belangrijkste handelspartners. En vervolgens bleef de dollar de eerstvolgende jaren onder het niveau dat van kracht was bij de eerste renteverhoging.

Natuurlijk zijn cijfers uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Maar het betekent toch ook dat het allesbehalve zeker is dat de dollarkoers nog zal stijgen als de Fed de renteteugels strakker begint aan te halen. Met andere woorden: hoewel het risico op een verdere koersstijging van de dollar nog bestaat, lijkt het grootste gedeelte van de stijging al achter de rug te liggen. Een sterke dollar ten opzichte van de euro is dan ook niet vanzelfsprekend.

EUR/USD: het gros van de stijging is gerealiseerd en waarderingsmethodes voor de LT suggereren dat de dollar duur is.

Mail