vrijdag 13/12/2019

Top Header

Talen

Terreuraanslagen in Parijs: veel vragen maar onvoldoende antwoorden

Chief Economist

De verschrikkelijke terreuraanslagen van vorig weekend in Parijs herinneren er ons nog maar eens aan dat de geopolitieke uitdagingen in toenemende mate wereldwijd aanleiding geven tot grote bezorgdheid. Vragen over wat aan de basis ligt en debatten over de beste manier om te reageren, zijn weliswaar van cruciaal belang maar zullen jammer genoeg niet snel leiden tot eenvoudige oplossingen. Te veel factoren op religieus, etnisch, sociaal, politiek en economisch vlak, maken de problematiek immers bijzonder complex.

De verschrikkelijke terreuraanslagen van vorig weekend in Parijs herinneren er ons nog maar eens aan dat de geopolitieke uitdagingen in toenemende mate wereldwijd aanleiding geven tot grote bezorgdheid. Vragen over wat aan de basis ligt en debatten over de beste manier om te reageren, zijn weliswaar van cruciaal belang maar zullen jammer genoeg niet snel leiden tot eenvoudige oplossingen. Te veel factoren op religieus, etnisch, sociaal, politiek en economisch vlak, maken de problematiek immers bijzonder complex. Onze gedachten gaan naar de familie en vrienden van de slachtoffers van deze tragedie. Het voelt ietwat vreemd om in dergelijke omstandigheden over economie te schrijven. Toch is het van belang.

Zo kregen we na de voorbije week veel vragen over de economische impact ervan. Op korte termijn blijft die impact volgens ons vrij beperkt. Zowel na de bomexplosies van 2005 in Londen als na de aanslagen van 2004 in Madrid, is de economische activiteit immers niet ontspoord. President Hollande kondigde aan dat Frankrijk zijn uitgaven voor defensie en veiligheid zal verhogen. Maar in tegenstelling tot sommige berichten, zal dit niet al te veel verschil maken voor de economische groei of voor het begrotingstekort. Uiteraard valt niet uit te sluiten dat een sterkere militaire reactie ook andere landen in het Midden-Oosten meesleept. Dat kan de olieprijzen doen stijgen en op die manier dus de koopkracht aantasten. De impact van de aanslagen op langere termijn is moeilijker te bepalen. In Europa hangt het antwoord op die vraag wellicht nauw samen met wat op politiek vlak zal gebeuren. Zouden de gebeurtenissen de belangrijkste Europese partijen er bijvoorbeeld kunnen toe aanzetten om nauwer samen te werken rond de vluchtelingencrisis? Bijvoorbeeld door hervormingen door te voeren om de arbeidsmarkt flexibeler te maken en zo de integratie van vluchtelingen en migranten te vergemakkelijken? Of zal wat in Parijs gebeurde, zoals sommigen vrezen, juist de populistische partijen een extra duwtje in de rug geven? De tijd zal het uitwijzen, maar we moeten wel de risico’s onder ogen durven zien.

Los van het verschrikkelijke nieuws uit Parijs, was er deze week ook nogal wat aandacht voor verklaringen van de centrale banken. Uit de notulen van de vergaderingen bij de Fed en de ECB blijkt opnieuw dat het land van Uncle Sam dicht bij een eerste renteverhoging staat sinds 2006, terwijl er op het oude continent meer dan waarschijnlijk bijkomende maatregelen zullen komen om de economische activiteit te stimuleren. De Japanse centrale bank nam deze week nog geen extra maatregelen, maar de kans is groot dat dit binnenkort wel zal gebeuren omdat de vooruitzichten voor groei en inflatie er vrij somber blijven. Ondertussen hebben de Chinese beleidsmakers opnieuw de rente verlaagd. Ondanks de eerste renteverhoging in de VS, zal het monetaire beleid wereldwijd dus zeer soepel blijven.

Ondertussen vergaderden de leiders van de G20 deze week in Turkije over de toestand van de wereldeconomie. De beleidsmakers erkenden dat de wereldwijde groei onevenwichtig is en niet zo sterk als verwacht. Net als bij de vorige topvergaderingen van de G20 is de aangekondigde ambitie om meer beleidsmaatregelen te nemen lovenswaardig. Anderzijds blijven de plannen om de groei en de jobcreatie te stimuleren, om de weerstand van de financiële sector te versterken, en om duurzame ontwikkeling en inclusie te bevorderen, nogal vaag. Uiteraard is het van het allergrootste belang om blijvend vooruitgang te boeken om zo van de wereld een betere en veiligere plaats te maken.

Mail