zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Monthly Market news

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties in deze overzichtelijke analyse.

De aandelen gingen in oktober, na twee uiterst zwakke maanden, fors hoger in zowat alle regio’s (MSCI World +9,0% in oktober). De zwakkere euro duwt de prestaties van de niet-Europese beurzen nog meer de hoogte in. Niet de economische cijfers of de bekendmaking van de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal hebben de markten in beweging gezet, maar wel de verwachtingen met betrekking tot de acties van de centrale banken. Uit de economische cijfers blijkt dat de groei in het derde kwartaal aan beide kanten van de oceaan is afgekoeld. Die vaststelling geldt weliswaar vooral voor de industriële activiteit, terwijl de consumptie op een degelijk niveau blijft. De bedrijfsresultaten die tot dusver over het derde kwartaal werden bekendgemaakt, zijn gemengd: de winstevolutie blijft (inclusief de energiesector) negatief, maar de cijfers zijn veelal beter dan de verwachtingen, terwijl de evolutie van de omzet minder aan de verwachtingen voldoet. De monetaire politiek blijft evenwel de voornaamste drijfveer voor de markten: al dan niet uitstel van een renteverhoging in de VS, verdere monetaire versoepeling elders in de wereld. Beleggers zijn daardoor weer geneigd om risicodragende beleggingen op te nemen, al bleven de meer risicodragende segmenten van de markt (bijvoorbeeld small caps) of regio’s (bijvoorbeeld Latijns-Amerika) wat achter op de algemene tendens.

 

Op de Europese obligatiemarkten daalde de rente verder. Dat was geen gevolg van een vlucht naar veiligheid zoals de maanden voordien, maar wel een reactie op de verwachte uitbreiding van de quantitative easing door de ECB. De Duitse 10-jarige rente dook even onder 0,50%, maar is daarmee nog een eindje verwijderd van het dieptepunt van 0,07% in april van dit jaar. De kortere looptijden komen wel al in de buurt van eerdere dieptepunten. De spreads van perifere obligaties werden opnieuw iets nauwer, met uitzondering van de Portugese spread (10-jarige Portugese rente stijgt 15 basispunten naar 2,54%). Bij de verkiezingen begin van de maand oktober verloor de zittende conservatieve partij Portugal à Frente van premier Passos Coelho haar absolute meerderheid, maar ze heeft toch een nieuwe minderheidsregering gevormd. De vraag stelt zich of het besparingsprogramma in die omstandigheden verder op voldoende steun in het parlement kan rekenen. In de Verenigde Staten ging de obligatierente hoger, nadat uit de commentaren van de Federal Reserve bleek dat een renteverhoging in december nog niet mag worden uitgesloten. Korte en lange rente stegen in gelijke mate, wat er op wijst dat ook de markt nog rekening houdt met die mogelijkheid. De discussies tussen democraten en republikeinen over de verhoging van het schuldplafond zijn uiteindelijk relatief vlot verlopen, vooral dankzij minder eensgezindheid bij de republikeinen. De huidige regeling zou moeten volstaan tot maart 2017, waardoor deze problematiek over het verkiezingsjaar 2016 wordt getild.

 

De belangrijkste centrale banken gaven de afgelopen maand in meer of mindere mate een inkijk in wat, voor het einde van dit jaar, van hen nog mag worden verwacht. ECB-voorzitter Draghi was het duidelijkst over zijn plannen: afhankelijk van de nieuwe economische cijfers die tot december zullen gepubliceerd worden, kan een uitbreiding van de monetaire versoepeling doorgevoerd worden: een verlenging van het aankoopprogramma voor obligaties na september 2016, een verhoging van het maandelijks aankoopbedrag (tot bijvoorbeeld 80 miljard tegenover 60 miljard momenteel), en – meest verrassend – een verdere verlaging van de depositorente die nu al negatief is op -0,20%. De Chinese centrale bank voerde haar monetaire versoepeling verder op: de referentie rentetarieven werden met 25 basispunten verlaagd en de reservevereisten die banken moeten aanhouden, werden eveneens versoepeld. Door de expliciete verwijzing naar de globale economische en financiële ontwikkelingen en de minder gunstige economische cijfers in de VS zelf ging de marktconsensus er steeds minder van uit dat de Federal Reserve dit jaar nog haar eerste renteverhoging zou doorvoeren. Tijdens de recentste vergadering verdween de bezorgdheid over de globale omgeving echter naar de achtergrond en werd uitdrukkelijk de mogelijkheid opengelaten dat er in december toch een renteverhoging zou volgen. De vaststelling dat de centrale banken van de andere regio’s voldoende kort op de bal spelen kan er de Fed inderdaad toe aanzetten om toch nog dit jaar in actie te komen.

 

De euro verloor in oktober terrein tegenover de meeste munten. De aankondiging van de ECB over de waarschijnlijke verdere versoepeling van haar monetaire politiek is daar uiteraard de verklaring voor. De Chinese munt verstevigde (+2,7% tegenover de euro) nadat de centrale bank aankondigde dat ze overweegt om sommige binnenlandse investeerders toe te laten om buitenlandse beleggingen te kopen. Ze geeft daarmee aan verder te willen gaan in de vrijmaking van de kapitaalstromen. De Zweedse Kroon verzwakte tegenover de EUR nadat de centrale bank aankondigde om haar inkoopprogramma van obligaties met 65 miljard SEK uit te breiden.

 

Op de grondstoffenmarkt ging het er iets rustiger aan toe dan de voorbije maanden, zonder weliswaar van een herstel te kunnen spreken. De industriële grondstoffen gingen zelfs nog wat lager, ook al wijzen een aantal indicatoren op tekenen van stabilisering in China. De petroleumprijs herstelde licht, alhoewel de OPEC aankondigde dat de productie op niveau blijft en de Verenigde Staten bekend maakten een deel hun strategische reserves te verkopen (als onderdeel van het afgesloten budgetplan). De goudprijs (+2,3% in USD) schommelde in functie van de verwachtingen voor de renteverhoging door de Fed: een deel van de winst in de eerste helft van de maand moest opnieuw worden prijsgegeven.

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail