vrijdag 13/12/2019

Top Header

Talen

Centrale bankiers in de picture… ook in Zweden

Chief Economist

Terwijl de Fed geleidelijk aan maar zeker en vast nadenkt over het verhogen van de rente, liet de ECB duidelijk verstaan dat er in december bijkomende stimuleringsmaatregelen zullen worden aangekondigd. Dichter bij huis breidde ook de Zweedse Riksbank vorige week haar programma om activa op te kopen nog uit.

De jongste twee weken was er eens te meer veel aandacht voor de centrale banken. Terwijl de Fed geleidelijk aan maar zeker en vast nadenkt over het verhogen van de rente, liet de ECB duidelijk verstaan dat er in december bijkomende stimuleringsmaatregelen zullen worden aangekondigd. Ook de Chinese beleidsmakers hebben de rente weer verlaagd. En de kans dat Japan nog met extra maatregelen komt is reëel. Dichter bij huis breidde ook de Zweedse Riksbank vorige week haar programma om activa op te kopen nog uit. En die laatste beslissing nemen we hier onder de loep.

  • De Riksbank liet de basisrente ongewijzigd op -0,35% en kondigde tegelijk een bijkomende kwantitatieve verruiming (QE) aan. Dat houdt in dat het programma om activa op te kopen voort zal lopen tot juni 2016 in plaats van tot in december dit jaar en dat meer staatsobligaties zullen worden opgekocht. Op het eerste gezicht lijkt dit een enigszins vreemde beslissing, want omgerekend op jaarbasis groeide de Zweedse economie tijdens de eerste jaarhelft met 3,5% terwijl de kerninflatie 1,8% bedraagt, een cijfer dat dicht bij het 2% streefdoel van de centrale bank ligt. Bovendien zijn de vastgoedprijzen duidelijk aan het stijgen en is de schuldgraad van de gezinnen relatief hoog. Vandaar dat het verleidelijk is om te zeggen dat de Riksbank zich mat haar nieuwe maatregelen onverantwoordelijk gedraagt en dat ze de weg aan het bereiden is voor een latere vastgoedzeepbel die vergelijkbaar is met deze die Zweden al trof in de vroege jaren negentig. We denken in ieder geval dat dit risico nauwkeurig moet worden opgevolgd.
     
  • Anderzijds zijn we ook van mening dat de Riksbank overtuigende argumenten heeft om haar recente initiatieven te rechtvaardigen. Het eerste is dat de positieve ontwikkeling van de onderliggende inflatie in aanzienlijke mate te danken is aan de koersdaling van de Zweedse kroon sinds 2014, wat heeft geresulteerd in hogere invoerprijzen. Als alle andere elementen gelijk blijven zou alleen al door de stabilisering van de muntkoers de inflatie de komende kwartalen opnieuw dalen. En het hoeft geen betoog dat een koersstijging van de munt sterker zou wegen op de inflatie. En nu de ECB in de richting gaat van bijkomende stimuleringsmaatregelen is een koersstijging van de Zweedse kroon een duidelijk risico.

 

  • Het is natuurlijk ook mogelijk dat een verdere verbetering van de economie voor tegengewicht zorgt. In dat geval kan een verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt zich vertalen in snellere loonstijgingen. Maar anderzijds is het zo dat de werkloosheidsgraad van 7% nog altijd hoger is dan de 6% van vóór de crisis. Bovendien blijft het herstel in de rest van Europa nog broos en er zijn diverse signalen die erop wijzen dat de economische motor nog niet volledig op toerental is. Ondanks het betere momentum voor de Zweedse economie, blijven er dan ook alleszins aanzienlijke risico’s op een terugval. Vandaar dus de maatregelen die de Riksbank nu heeft aangekondigd.
     
  • En hoe zit het dan met het risico op een vastgoedbubbel? Het vermijden daarvan blijft alleszins een uitdaging, want de huizenprijzen zijn allesbehalve goedkoop en de schulden van de gezinnen zijn aan het toenemen. Volgens ons is de situatie momenteel evenwel nog niet alarmerend. Maar het macroprudentieel toezicht heeft op dit vlak alleszins nog een belangrijkere rol te spelen. De implementatie van maatregelen zoals strengere voorwaarden rond het toekennen van kredieten en een groter aanbod van woning is van cruciaal belang om te beletten dat de huizenprijzen blijven stijgen tot op een niveau dat niet langer houdbaar is.
Mail