dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties dankzij de overzichtelijke analyse van onze expert!

 

 

In de voorbije maand zorgden Griekenland en China ervoor dat er geen vakantiesfeer heerste op de financiële markten. De aandelenmarkten reageerden negatief maar toch beheerst op het ‘Nee’ in het Griekse referendum in het begin van de maand. Ook de impact van de aanhoudende daling van de Chinese aandelen bleef relatief beperkt. Het betreft hier namelijk de zogenaamde A-aandelen die nagenoeg uitsluitend toegankelijk zijn voor Chinese beleggers, maar een besmettingseffect naar de internationaal toegankelijke markt (de zogenaamde H-aandelen) en andere Aziatische beurzen was duidelijk. De spectaculaire hausse van de A-aandelen tijdens de voorafgaande maanden was vooral het resultaat van handel met geleend geld met soms aanzienlijke hefbomen. Dat zorgt voor grote risico’s, niet alleen voor de Chinese beleggers zelf maar voor het hele financiële systeem. De Chinese overheid heeft daarom meerdere maatregelen afgekondigd om de handel te stabiliseren. Die maatregelen zijn in hoofdzaak regulerend (de handel in bepaalde aandelen opschorten, short posities inperken, grote aandeelhouders verbieden te verkopen) en pakken de fundamentele oorzaak niet aan. Niettemin kon de dalende trend gekeerd worden en samen met de overeenkomst tussen Griekenland en zijn schuldeisers vond wereldwijd zelfs een bescheiden rally op de beurzen plaats. Dat de koersen op de Chinese markt kwetsbaar blijven, werd aangetoond door een nieuwe forse daling tegen het einde van de maand: de tragere economische groei in combinatie met nog steeds hoge waarderingen op de lokale markt vormen geen gezonde basis. De kwartaalresultaten laten in de Verenigde Staten een gemengd beeld zien. De winsten voldoen meestal aan de verwachtingen, maar op het vlak van de omzet waren er meerdere tegenvallers te noteren, waaronder een aantal grote namen. De sterke USD speelt daarin zeker een rol, maar ook de consument blijft voorzichtig in zijn bestedingen. Europa kent dan weer een sterk resultatenseizoen, dankzij een aantrekkende economie en een zwakkere euro. In juli konden de aandelenmarkten in Europa uiteindelijk duidelijk positief afsluiten (MSCI EMU +4,7%). De Verenigde Staten en Japan waren vlak tot licht positief (in lokale munt) en de emerging markets gingen stevig onderuit en dat zowel in Azië (impact China) als in Latijns-Amerika (impact grondstoffen).

 

Lagere rentes alom in de afgelopen maand, na de overeenkomst van Griekenland met zijn schuldeisers. Die voorlopige overeenkomst geeft Griekenland toegang tot noodfinanciering wat het land moet toelaten om de achterstallige terugbetaling van zijn schulden alsnog na te komen, maar moet nog gevolgd worden door een financieringsplan voor de komende jaren. Bovendien moet een overeenkomst bereikt worden over de vraag of er al dan niet een schuldherschikking komt. Ook het IMF dringt daarop aan, maar een aantal kernlanden van de eurozone blijft zich ertegen verzetten. De Belgische 10-jaarsrente daalde opnieuw onder 1% en de spreads van de periferielanden tegenover Duitsland vielen terug. De rentes in Duitsland zelf en in de Verenigde Staten vielen ook wat terug omdat versnelling van de wereldwijde groei, met China voorop, voorlopig op zich laat wachten. Het IMF verlaagde de wereldwijde groeiprognoses voor 2015 tot 3,3% (-0,2%), al was die herziening deels toe te schrijven aan het zwakke eerste kwartaal in de VS. De dalende grondstoffenprijzen zorgen er bovendien voor dat van oplopende inflatie geen sprake is. De economische trend in Europa is daarentegen bevredigend. De Duitse voorlopende IFO-indicator ging tegen de verwachting in hoger in juli. De beste leerlingen (Spanje en Ierland) van de ‘besparingsklas’ konden uitpakken met sterke groeicijfers over het tweede kwartaal wat de voorstanders van de harde lijn inzake hervormingen meer argumenten geeft. De Europese rente viel terug voor zowel de lange looptijden als de kortere, wat niet het geval was voor kortere looptijden in de VS. De markt anticipeert volop op de komende verhoging van de kortetermijnrente.

 

De Amerikaanse centrale bank gaf in haar recentste commentaren geen verdere indicaties over de timing van de eerste renteverhoging. De Federal Reserve heeft dit jaar nog twee vergaderingen om over de rente te beslissen, namelijk in september en in december. Bevestiging van de groei, de situatie op de arbeidsmarkt in de VS en externe schokken kunnen die timing beïnvloeden. De ECB verhoogde na de goedkeuring van het besparingsprogramma door het Griekse parlement, de limiet voor de noodfinanciering voor Griekse banken. Die konden opnieuw hun deuren openen, weliswaar nog steeds met beperkingen voor de cashopnames. De Zweedse centrale bank verlaagde haar kortetermijnrente van -0,25% naar -0,35% en breidde haar inkoopprogramma voor obligaties verder uit.

 

De EUR verstevigde tijdens de maand juni vóór het bereiken van een akkoord met Griekenland, en ging er in juli na het bereiken van het akkoord op achteruit tegenover de belangrijkste munten. Die contra-intuïtieve trend kan verklaard worden, als we aannemen dat de markt een Grexit als een positief gegeven beschouwt: de eurozone zou dan een coherenter geheel vormen met een sterkere euro als gevolg. Het bereiken van een voorlopig akkoord houdt in dat er tot nader order geen Grexit komt. Het ‘probleem Griekenland’ blijft evenwel bestaan, aangezien er geen oplossing voor de onhoudbare schuldpositie is gekomen. De USD steeg 1,5% tegenover de EUR en ook de JPY en het GBP gingen er op vooruit. Het GBP wordt daarnaast ondersteund door de verwachting dat de centrale bank de rente mogelijk begin 2016 zal verhogen. Munten die afhankelijk zijn van de grondstoffenprijzen gingen fors achteruit. De AUD (-3,9%) daalde tot zijn laagste niveau in zes jaar tegenover de USD. De Braziliaanse munt (-8,7%) leed bovendien onder de vaststelling van de regering dat de begrotingsdoelstelling niet gehaald zou worden.

 

Op zowat alle onderdelen van de grondstoffenmarkt gingen de prijzen fors onderuit in de afgelopen maand. De bezorgdheid over de Chinese groei (de industriële activiteit daalde in juli meer dan verwacht) blijft op de markt wegen. De olieprijs daalde fors (Brent in USD -17,6%) nadat Iran en de grote mogendheden onder leiding van de Verenigde Staten een overeenkomst bereikten over zijn nucleaire capaciteiten. Het exportembargo zal geleidelijk opgeheven worden, waardoor de al bestaande overproductie nog verder opgedreven wordt. Iran bezit de vierde grootste oliereserves ter wereld en zou op relatief korte termijn een miljoen vaten extra op de markt kunnen brengen. Goud daalde onder 1100 USD/Ounce en bereikt daarmee het laagste niveau in meer dan vijf jaar.

 

 

MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.

Mail