dinsdag 31/03/2020

Top Header

Talen

Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties, dankzij de overzichtelijke analyse van onze expert!

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties, dankzij de overzichtelijke analyse van onze expert!

‘Wisselvallig’. Zo kan niet alleen het weer in de afgelopen maand omschreven worden, maar ook de evolutie op de markten. Door afwisselend goede en minder goede economische cijfers, commentaren van centrale banken en de aanslepende onderhandelingen omtrent de Griekse schuldenproblematiek was er heel wat volatiliteit, maar de aandelenmarkten sloten uiteindelijk nog licht positief af. De maand mei startte negatief omdat de ondersteunende factoren van de hausse (dalende obligatierente, dalende euro en dalende olieprijzen) niet meer aanwezig waren: de aandelenkoersen in de eurozone gingen sinds hun piek midden april zelfs even 6,5% lager in de loop van de eerste week van de maand. De aankondiging van de Europese Centrale Bank om versneld obligaties in te kopen deed het sentiment omslaan, maar tegen het einde van de maand kreeg de bezorgdheid over Griekenland weer de bovenhand. In de Verenigde Staten werd het gemengd economisch nieuws als ‘goed genoeg’ onthaald en konden de S&P500 en Nasdaq-index zelfs een nieuw historisch record optekenen in de loop van de maand. De overnamegolf was ook een ondersteunende factor. De Japanse beurs zette haar opmars verder (+5,4% in JPY), nu het herstel van de bedrijfswinsten steeds concretere vormen aanneemt. De spectaculaire - en speculatieve - hausse van de Chinese beurs is niet representatief voor de Aziatische markt en al helemaal niet voor de overige groeilanden die erop achteruitgingen. Dalende grondstoffenprijzen en ongunstig economisch nieuws in Brazilië wogen op de koersen in Latijns-Amerika.

 


Mei sloot af met hogere obligatierentes, maar dat is volledig toe te schrijven aan de eerste helft van de maand. In april bereikte de 10-jarige Duitse rente nog een dieptepunt van 0,07% om tegen midden mei te stijgen tot 0,72%, het resultaat van winstnames bij een aangepaste marktverwachting die het deflatiescenario voor Europa naar de achtergrond schoof. De melding van de ECB om versneld obligaties in te kopen, deed de trend weer neerwaarts keren. De spreads voor de periferielanden namen toe. Griekenland gaf in de loop van de maand meerdere keren te kennen dat een overeenkomst met zijn schuldeisers (de 'instellingen') op korte termijn bereikt kon worden, maar steeds bleek dat ze als enige die mening toegedaan waren. Intussen is het telkens afwachten of de Griekse overheid kan terugbetalen als een krediet vervalt. De Griekse burgers zijn er alvast niet gerust in want zij halen massaal geld af van de banken, waardoor die extra steun nodig hebben van Europa... De spreads voor de periferielanden gingen ook hoger door de uitslag van de lokale verkiezingen in Spanje, waar de regerende Partido Popular van premier Rajoy terrein verloor ten voordele van het linkse Podemos. De verwachting bestaat dat dat een voorafspiegeling zal zijn van de nationale verkiezingen in november. De Spaanse spread versus Duitsland bedraagt nu 135 basispunten tegenover 90 basispunten op het dieptepunt eerder dit jaar. De Amerikaanse rente volgde een gelijkaardige beweging als de Europese. In de VS ging ook het korte gedeelte van de rentecurve hoger, omdat de markt er al rekening houdt met een verhoging van de kortetermijnrente.

 


Federal Reserve voorzitter Yellen herhaalde dat ze een eerste renteverhoging in de Verenigde Staten nog dit jaar verwacht. De markt is daar minder van overtuigd, want recente cijfers tonen aan dat het herstel in de VS fragieler blijft dan gedacht. Zo werd een al zwakke groei over het eerste kwartaal nog neerwaarts bijgesteld tot een negatief cijfer (-0,7%). Naast de al gekende schuldigen (de strenge winter en stakingen in havens aan de Westkust) blijkt ook de uitvoer meer dan eerder verwacht tegen te vallen, een gevolg van de duurdere USD. Het herstel na het zwakke eerste kwartaal blijkt daarenboven niet zo vlot te verlopen: de voorlopende indicator voor de verwerkende nijverheid kwam onder de verwachtingen uit en de consument blijft voorzichtig. Aan de positieve kant zijn er de cijfers van de arbeidsmarkt en de voorlopende indicator voor de dienstensector. De ECB kondigde aan om in de loop van mei en juni in de uitvoering van haar maandelijks inkoopprogramma versneld obligaties aan te kopen. Dat om op de beperkte liquiditeit op de markt tijdens de zomermaanden te anticiperen. In de eurozone blijft de groei gematigd positief (+1,6% op jaarbasis). Een positieve verrassing was de BBP-groei over het eerste kwartaal in Frankrijk en Italië, terwijl Duitsland onder de verwachtingen uitkwam. De vlakke IFO-indicator toont aan dat Duitsland wellicht minder de rol van groeimotor voor de eurozone zal spelen dan voordien, wat een evenwichtiger situatie binnen de kernlanden zou betekenen. Griekenland kwam door een tweede opeenvolgend kwartaal met negatieve groei opnieuw in een recessie terecht. De onzekere situatie weegt er niet alleen op de financiële markten maar ook op de reële economie.

 


De EUR volgde de trend van de obligatierente en verstevigde in de loop van de maand tot 1,15 EUR/USD om uiteindelijk lager (onder 1,10) af te sluiten. Het GBP (+1,7%) steeg na de verrassend uitgesproken verkiezingsoverwinning van de regerende Conservatieven en beter dan verwachte economische cijfers. Daarmee is op korte termijn een onzekerheid verdwenen, maar op langere termijn blijft het referendum over het lidmaatschap van de Europese Unie (ten laatste in 2017) een onvoorspelbare factor. De munten die gevoelig zijn voor de evolutie van de grondstoffenprijzen gingen erop achteruit.

 


De petroleumprijs blijft zijn zigzagbeweging verderzetten. In de afgelopen maand ging de prijs (Brent in USD) iets lager: de stijging sinds de bodem in januari (+35%) doet producenten eraan denken om productie-eenheden opnieuw op te starten. Daarnaast zou Irak zijn productie opdrijven. De overige grondstoffenprijzen gingen er eveneens op achteruit (GSCI Industriële metalen -7,7% in USD), terwijl goud stabiel bleef (in USD) ondanks de hogere rente op kortere looptijden in de VS.

 

 
MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.
Mail