zondag 29/03/2020

Top Header

Talen

Market News

Investment Desk Analyst

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties, dankzij de overzichtelijke analyse van onze expert!

Uw maandelijkse afspraak met de financiële markten. Wat waren tijdens de voorbije maand de belangrijkste trends voor aandelen, obligaties, munten en grondstoffen, en wat heeft de markten in beweging gezet? Ontdek in één oogopslag de meest opvallende evoluties, dankzij de overzichtelijke analyse van onze expert!

 

De aandelenmarkten zetten in april in eerste instantie de stijgende trend van het eerste kwartaal verder. In de Verenigde Staten bereikte de Nasdaq-index een nieuw recordniveau en in Japan steeg de Nikkei-index voor het eerst sinds 15 jaar door de 20.000 puntengrens. In de tweede helft van de maand verwaterde het sentiment echter: de EMU-aandelen moesten zelfs alle opgebouwde winst van de maand prijsgeven en sloten licht negatief af. Het minder goede macro-economische nieuws in de Verenigde Staten was een van de oorzaken. Een aantal indicatoren wijzen er op een trager dan verwachte groei: bedrijven blijven zeer terughoudend om belangrijke investeringen te doen (voor de zevende opeenvolgende maand een negatief cijfer) en consumenten blijken, ondanks een hoog consumentenvertrouwen, er niet erg toe te neigen te spenderen; integendeel, zij sparen eerder. Het cijfer voor de bbp-groei in het eerste kwartaal, dat slechts +0,2% bedroeg, was dan ook heel teleurstellend; ook al waren er tijdelijke elementen in het spel, namelijk de ongewoon strenge winter en de stakingen in havens aan de Westkust. De bedrijfsresultaten die in de VS tot dusver gepubliceerd zijn over het eerste kwartaal, vertoonden een negatieve groei, maar dat is voornamelijk toe te schrijven aan de petroleumsector. Los daarvan zijn de resultaten degelijk. In Europa evolueren de bedrijfswinsten positief, maar de impasse rond Griekenland blijft voor onzekerheid zorgen. De beurzen van de groeilanden deden het uitstekend (+3,2% in EUR) in de afgelopen maand: in Latijns-Amerika omdat de grondstoffenprijzen herstelden en in Azië omdat China met zijn vertragende groei voor bijkomende monetaire stimulus zorgt.
 
 

De obligatiemarkten toonden een gelijkaardig verloop als de aandelenmarkten. In de eerste helft van de maand daalde de rente in de Eurozone verder. De Duitse 10-jarige rente daalde zelfs even tot 0,07% om daarna een vrij abrupte ommezwaai te maken en te stijgen tot 0,37%. De periferielanden kenden een vergelijkbaar verloop en sloten de maand met iets grotere spreads af. In de context van extreem lage renteniveaus kunnen ‘kleinere’ nieuwsfeiten soms voor aanzienlijke bewegingen zorgen: een licht hoger dan verwacht inflatiecijfer (niet meer negatief in april) voor de eurozone en een Duitse obligatie-emissie die niet volledig geplaatst kon worden. De Griekse rente daalde wel nadat Premier Tsipras het onderhandelingsteam met Europa herschikte en hijzelf ook actiever aan de onderhandelingen wil deelnemen. De kans dat een compromis met ‘Europa’ bereikt kan worden, wordt hierdoor hoger ingeschat. De aankondiging van Tsipras dat hij een eventueel compromis via een referendum zou voorleggen aan de Griekse bevolking, kan dan weer voor langere tijd voor onzekerheid zorgen. Bedrijfsobligaties hielden goed stand.
 
 

De tegenvallende groei in de VS stelt de timing van de eerste renteverhoging alweer in vraag. Bij de recentste vergadering van de Federal Reserve liet voorzitster Yellen niet in haar kaarten kijken. Of er dit jaar nog een renteverhoging komt, zal vooral afhangen van de economische cijfers in de komende maanden. Daaruit zal moeten blijken of de zwakke groei in het eerste kwartaal inderdaad een eenmalige tegenvaller was. In de Eurozone bevestigde ECB-voorzitter Draghi dat het aankoopprogramma, zoals aangekondigd, uitgevoerd zal worden. De wat hogere obligatierente maakt het leven voor de ECB iets gemakkelijker omdat ze geen papier met een rendement lager dan -0,2% mag inkopen. In China werd de ‘Reserve Requirement Ratio’ verlaagd - de vereiste verhouding van cash ten opzichte van hun balanstotaal, die banken als reserve moeten aanhouden. Deze maatregel moet de kredietverlening gemakkelijker maken om de economie te stimuleren.

 

De tegenvallende groei in de VS had ook zijn weerslag op de muntevolutie. De winst van de EUR tegenover de USD bedroeg 4,6%. De euro verstevigde ook tegenover de meeste andere munten. De dollarmunten die onderhevig zijn aan de evolutie van de grondstoffenprijzen, hielden beter stand. Dat was ook het geval voor de NOK die er zelfs 2,3% op vooruitging dankzij de stijging van de petroleumprijzen. Het GBP bleef in de aanloop naar de verkiezingen op 7 mei nagenoeg stabiel.

 

De petroleumprijs blijft grote schommelingen kennen. In de afgelopen maand ging de prijs fors hoger (+20% in USD). Het stilleggen van een aantal productie-eenheden doet de verwachting ontstaan dat de (nog steeds hoge) voorraden weggewerkt zullen worden. Daarnaast blijft het sluimerende conflict in Jemen voor onzekerheid zorgen. De overige grondstoffenprijzen gingen eveneens hoger, mede door de daling van de USD.

 
 
 
MSCI indices: source MSCI. Neither MSCI nor any other party involved in or related to compiling, computing or creating the MSCI data makes any express or implied warranties or representations with respect to such data (or the results to be obtained by the use thereof), and all such parties hereby expressly disclaim all warranties of originality, accuracy, completeness, merchantability or fitness for a particular purpose with respect to any of such data. Without limiting any of the foregoing, in no event shall MSCI, any of its affiliates or any third party involved in or related to compiling, computing or creating the data have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages. No further distribution or dissemination of the MSCI data is permitted without MSCI’s express written consent.
Mail