donderdag 28/05/2020

Top Header

Talen

Ervaar de kracht van een systeemgebonden economie

Regionaal Directeur

Afgelopen september hebben we Michel de Kemmeter, oprichter van UHDR UniverseCity voor de duurzame ontwikkeling van de mens, en Paul Pauhin verwelkomd. Ze zijn de auteurs van het werk ‘Le nouveau jeu économique’. Volgens hen zal de nieuwe economie uitgaan van een economisch en maatschappelijk model dat resoluut ‘systeemgericht’ zal zijn. De groei zal vooral immaterieel zijn en gebaseerd op samenwerking. Hierna een samenvatting van hun reflecties.

In een veranderende wereld, zoals de onze, zijn onder andere de klimaat-, werkgelegenheids-, demografische, economische en hulpmiddelenproblemen almaar meer met elkaar verweven. Het zou een verkwisting van hulpmiddelen zijn om die verbanden tussen de verschillende ontwikkelingen niet te willen zien en geen alomvattende oplossing uit te werken. Elk bedrijf zou moeten deel uitmaken van de oplossing door – in zijn doelstelling – verschillende antwoorden te formuleren. Bij de uitdagingen van het systeem hoort een systeemgericht antwoord.

Samen creëren
Het nieuwe economische model is dus een vorm van ‘permabusiness’ en berust op uitwisseling, interactie en het samen creëren… Het is een systeem dat geen enkele deelnemende partij in de kou laat staan, maar iedereen geeft wat hij nodig heeft. Het enorme voordeel van de systeemgebonden economie is dat ze de mensen macht geeft. Ze worden actoren van het systeem en zijn geen slapende consumenten meer. Die aanpak is nochtans niet voor iedereen weggelegd. Ze vereist een bewustwording van de wereld die ons omringt, een nieuw begrip, een nieuwe veel menselijkere dimensie, maar ook een verlangen naar een andere levensstijl die verrijkend, open en evenwichtig is en samenwerking inhoudt.

Drie pijlers
De systeemeconomie is ontworpen als een oplossing voor de beperkingen van de huidige businessmodellen. Ze bevat drie fundamentele pijlers die eenvoudig zijn en getuigen van gezond verstand:

  • Elke activiteit, elk project of elk bedrijf moet aan het algemeen welzijn bijdragen. Die sine qua non voorwaarde is het toekomstige paspoort om te blijven functioneren. Ander gunstig effect: door de betekenis die hun werk krijgt worden de bedienden en alle deelnemende partijen aangespoord om de opdracht van het bedrijf te vervullen.
  • De waarde is niet alleen maar materieel en financieel. Elk bedrijf heeft activa, die dikwijls immaterieel en onderbenut zijn. Daar de vinger op leggen, met gezond verstand en pragmatisme, laat toe om het glazen plafond te doorbreken en het volledige potentieel te activeren.
  • De noodzaak om de behoeften en de hulpmiddelen in het ecosysteem van de deelnemende partijen op te sporen.

De voordelen zijn legio: minder risico want de hulpmiddelen worden gedeeld, meer productiviteit en meer persoonlijke ontplooiing, want het personeel geeft betekenis aan zijn werk. Een model waarin iedereen het beste van zichzelf aan het bedrijf geeft, met het oog op een persoonlijke en gemeenschappelijke ontplooiing.

Tektonische verschuiving
We stellen vandaag vast dat er tussen de sectoren een geleidelijke tektonische verschuiving plaatsvindt. De concurrent van morgen is niet noodzakelijk een bedrijf dat tot dezelfde sector behoort. De bedreiging kan ook komen van een heel andere sector. Voorzichtigheid en begrip tussen die interacties zijn primordiaal om zich te positioneren. Een zaak is zeker, de geïnvesteerde tijd is verstandig besteed. De systeemeconomie is een duurzame oplossing voor de bedrijven van morgen. Iedereen kan er zich in vinden: de jongeren, de managers van vandaag, de aandeelhouders, de planeet en de zeer uiteenlopende deelnemende partijen.

Bekijk ook zeker:

UHDR UniverseCity:
http://setthenewgame.com/

Michel de Kemmeter - TEDX 2013 (in het Engels):

 

Mail